XVI Niedziela Zwykła, 23 lipca 2017

Trwa pełnia lata, wakacji, urlopów. Bywa, że zapatrzeni w siebie nie dostrzegamy tych, którzy pozostali na uboczu, którzy może w szczególny sposób potrzebują naszej pomocy. Nie wszyscy mają radosne wakacje. Popatrzmy, ile dzieci z biednych rodzin, często dotkniętych bezrobociem, rozbitych, patologicznych, nie wyjechało na wakacyjny wypoczynek. Ich los nie może być nam obojętny. Pamiętajmy też o trudzie rolników podczas żniw; pamiętajmy, że każda kromka chleba to pot i wiele godzin ludzkiej pracy. Szanujmy to i nie przestawajmy im życzyć: szczęść Boże.

Dzisiejsza niedziela przykrywa przypadające 23 lipca święto św. Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Panem Bogiem. Wpatrując się w tę szlachetną postać, widzimy, że los każdego człowieka, także współczesnego, jest drogą szukania Pana Boga albo raczej drogą, na której jesteśmy przez Niego odnajdywani. Uznając aktualność jej przykładu, papież św. Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas tak umiłował.

W najbliższy wtorek, 25 lipca, obchodzimy święto św. Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2). Jego krótkie życie świadczy o tym, że tylko miłość i pokorna służba są drogą do prawdziwej wielkości.

Pod tą samą datą czcimy też św. Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych wojaży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu. Z racji wspomnienia tego świętego, mimo wakacji, pobłogosławimy nasze pojazdy mechaniczne i będziemy modlili się o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze.

W środę, 26 lipca, w liturgii wspominamy św. Joachima i św. Annę, rodziców Najświętszej Maryi Panny. W dzisiejszych trudnych czasach pomniejszania roli rodziny warto zwrócić się w modlitwie do tych świętych małżonków, prosząc o pomoc w budowaniu silnej Bogiem polskiej rodziny. Módlmy się też za naszych rodziców i dziadków – tych żyjących i tych powołanych już do wieczności. Uczynimy to we wspólnocie parafialnej podczas Mszy Świętej o godz. (…)

W tym tygodniu patronujĄ nam:
 • 24 VII – św. Kinga (1234-1292), córka króla węgierskiego Beli IV, żona polskiego księcia Władysława Wstydliwego, która po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek i dalsze swoje życie poświęciła dla ubogich; papież Benedykt XIII przyznał jej tytuł patronki Polski i Litwy, a kanonizował ją św. Jan Paweł II w 1999 roku (wspomnienie obowiązkowe);
 • 26 VII – św. Joachim i św. Anna, rodzice Najświętszej Maryi Panny (wspomnienie obowiązkowe, zob. wyżej);
 • 29 VII – św. Marta, siostra Łazarza i Marii (wspomnienie obowiązkowe).
Jeszcze dziś po mszy św. o godz. 9.00 i 11.30 poświęcenie pojazdów z racji wspomnienia św. Krzysztofa – patrona kierowców.
Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
 1. PIOTR SZYMANIAK, kaw., zam. w par. tutejszej i WIOLETTA ŁUCZAK, pan., zam. w par. Psary – zapowiedź I
 2. Adrian Macikowski, kaw., zam. w par. Grzymiszew i Katarzyna Przybył, pan., zam. w parafii tutejszej – zapowiedź II
 3. Patrycja Sosińska, pan, zam. w parafii tutejszej i Krzysztof Kowalski, kaw., zam. w Lutomiersku – zapowiedź I
 4. Mateusz Kurzawa, kaw., zam. w parafii tutejszej i Magdalena Żurawska, pan, zam. w parafii Psary – zapowiedź I
 5. Kinga Ordyniak, pan., zam. wparafii tutejszej i Cezary Wręczycki, kaw., zam. w parafii św. Barbary w Turku
Ofiary złożone w ostatnim tygodniu:
 • Rodzina z Dzierżąznej: 
 • Rodzina z Izabelina:
Za wszystkie ofiary składane na tacę, w kopertach i indywidualnie na spłatę należności i kontynuację prac w naszej Wspólnocie oraz za wszelką pomoc materialną i modlitwę duchową w intencji prac prowadzonych w naszej Parafii składam Bóg Zapłać.

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ PAŃSKIEGO PRZEMIENIENIA

Już teraz dziękuję mieszkańcom tych wiosek, które już wykosiły wyznaczone sektory, także za podjęte inicjatywy szczególnie w sektorze za który odpowiedzialny jest Bratuszyn. Pokornie proszę także mieszkańców pozostałych wiosek o zainteresowanie się swoimi sektorami. Członkinie Kół Żywego Różańca proszę o posprzątanie stacji Drogi Krzyżowej i pomników

Od piątku rozpoczynamy nowennę przygotowująca naszą Wspólnotę Parafialną do uroczystości Przemienienia Pańskiego, dlatego też pokornie proszę i zachęcam do tego, abyśmy po mimo żniw i innych domowych obowiązków, znaleźli odrobinę czasu na wspólną modlitwę oraz zaangażowanie się w liturgię.

W dniach nowenny msza św. sprawowana będzie o godz. 17.00 wraz ze specjalnymi modlitwami, na którą zapraszam:
 • W piątek: mieszkańcy Bogdałowa i Izabelina
 • W sobotę: mieszkańcy Galewa i Wincentowa
W niedzielę, 30 lipca msze św. o godz. 9.00 i 11.30 oraz o godz. 16.00 w int. zmarłych Marii i Wincentego Przechadzkich oraz wszystkich fundatorów, dobrodziejów i pielgrzymów.

Tak jak zostało to ustalone na spotkaniu Rady Parafialnej, bardzo proszę Sołtysów naszych wiosek o zgłoszenie po dwie osoby, które pomogą w zbieraniu ofiar w czasie odpustu. Dziękuję już tym, którzy się zgłosili.

Program uroczystości odpustowych dostępny jest już na plakatach i na stronie internetowej Parafii.

Jeszcze raz zwracam się z pokorną prośbą do całej Wspólnoty Parafialnej o pomoc sprzątaniu naszej świątyni i w przygotowaniach do odpustu oraz w trakcie jego trwania.

Bardzo proszę wszystkich: dzieci, młodzież i starszych o pomoc
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS