XV Niedziela Zwykła, 16 lipca 2017

Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata. Obliguje nas do tego sam Zbawiciel: „Idźcie i głoście”!

Czas urlopów, wakacji wykorzystajmy na pogłębienie naszej wiedzy religijnej przez lekturę prasy katolickiej, dobrych książek wyjaśniających prawdy wiary czy też oglądanie wartościowych programów telewizyjnych. Skorzystajmy choćby z tego, co dostępne jest w naszej parafii. Interesujmy się tym, co dzieje się w życiu Kościoła nie tylko w naszej parafialnej wspólnocie czy diecezji, ale także w Kościele powszechnym. Mądrze korzystajmy ze środków, jakie daje nam współczesna technika, aby pogłębiać naszą świadomość przynależności do Chrystusowego Kościoła.

W naszych modlitwach pamiętajmy o tych z naszych rodzin i z naszej wspólnoty parafialnej, którzy wyjechali w różne zakątki świata, zwłaszcza o dzieciach i młodzieży. Niech po dobrym wypoczynku i bez uszczerbku na duchu szczęśliwie powrócą do domu.

W tym tygodniu patronujĄ nam:
  • 20 VII – bł. Czesław (ok. 1180 - ok. 1242), prezbiter, duchowy syn św. Dominika, od którego przyjął habit dominikański (wspomnienie obowiązkowe);
  • 22 VII – św. Maria Magdalena, która swoje życie na zawsze związała z Chrystusem po tym, jak wyrzucił z niej siedem złych duchów i której zawdzięczamy odkrycie pustego grobu zmartwychwstałego Pana (wspomnienie obowiązkowe).
We środę o godz. 20.00 nowenna nieustająca do Matki Bożej z La Salette, a po niej procesja saletyńska.

W sobotę o godz. 17.00 nowenna do św. Rity wraz z obrzędem poświęcenia róż.

Za tydzień w niedzielę po mszach o godz. 9.00 i 11.30 poświęcenie pojazdów z racji zbliżającej się uroczystości św. Krzysztofa – patrona kierowców.

Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
  1. ŁUKASZ PRZEOR, kaw., zam. w Madrycie (Hiszpania) i BEATA WITEK, pan. zam. w Madrycie (Hiszpania) – zapowiedź III
  2. PIOTR SZYMANIAK, kaw., zam. w par. tutejszej i WIOLETTA ŁUCZAK, pan., zam. w par. Psary – zapowiedź I
  3. ADRIAN MACIKOWSKI, kaw., zam. w par. Grzegorzew i KATARZYNA PRZYBYŁ, pan., zam. w par. tutejszej - zapowiedź I 
Dziś taca inwestycyjno – gospodarcza.

Za wszystkie ofiary składane na tacę, w kopertach i indywidualnie na spłatę należności i kontynuację prac w naszej Wspólnocie oraz za wszelką pomoc materialną i modlitwę duchową w intencji prac prowadzonych w naszej Parafii składam Bóg Zapłać.
Ostatnio zmieniany czwartek, 20 lipiec 2017 09:20
Powrót na górę