Sugestie dotyczące nawiedzenia Matki Bożej w znaku figury z La Salette w domach rodzinnych Sanktuarium Galewskiego

Dlaczego Nawiedzenie?


Matka Boża jest zawsze z nami i przy nas. Wędrująca po naszych domach Figura jest przypomnieniem tej ważnej prawdy. Jest także mobilizacją do wspólnej, rodzinnej modlitwy, ale również do odnowienia i pogłębienia modlitwy osobistej. Nawiedzenie potrwa jeden – dwa dni. Niech to będzie czas dobrze, mądrze i owocnie wykorzystany. Nie trzeba, oczywiście, nieustannie trwać przed Figurą. Życie musi się toczyć swoim normalnym rytmem. I właśnie w to nasze codzienne, zwyczajne życie wchodzi Matka Jezusa i Nasza. By nas wspomóc, przypomnieć o sprawach ważnych, a często usuwanych „na później”, by modlitwy nasze, troski, kłopoty, ale i radości zanieść wraz z nami przed Tron Boga Wszechmogącego.
Niech to będą dobre, udane, owocne dni!

A kiedy Figura podąży dalej, niech zostanie owoc Nawiedzenia.

Jaki?

A to już każdy niechaj sam zdecyduje. Szczęść Boże!

 

Czas nawiedzenia zechciejmy przeżyć pod hasłem: 

Podaj mi swą dłoń Maryjo z La Salette, i zabierz mój lęk ,

 

i zabierz mój gniew, i pokój w serce me wlej.

 

 

Wraz z figurą Matki Bożej peregrynować będzie także jubileuszowa Księga Pisma Świętego, którą czytamy w naszej świątyni przed niedzielną mszą św. już od sierpnia 2011 roku. Zachęcam, aby w każdej rodzinie znalała się chwila także na wspólną lekturę kolejnych wersów tego Listu Boga do człowieka. 

Propozycje wspólnej modlitwy i rodzinnego czuwania przed figurą Matki Bożej z La Salette znajdują się w modlitewniku „Spotkanie z Maryją w La Salette” oraz materiałach przygotowanych przez ks. Kustosza.  Można z nich skorzystać w dowolny sposób, można coś dodać lub ująć. Można skorzystać z radiowej lub telewizyjnej transmisji Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00 (Radio Maryja, Telewizja Trwam); można także odmówić lub zaśpiewać Apel samodzielnie.

Niezależnie od podanych niżej propozycji warto tak zorganizować sobie czas, żeby była chwila na modlitwę indywidualną (także cichą) i nie tylko wieczorem.

Teksty pieśni podanych w propozycjach znajdują się w dołączonej broszurce. Pieśni można sobie dobierać według własnego uznania, także uwzględniając okres liturgiczny (np. kolędy, pieśni postne, wielkanocne, czy adwentowe).

Uwaga!

Z nawiedzeniem nie wiążemy żadnych opłat czy ofiar materialnych.

 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

 

 1. Nawiedzenie na danej wiosce rozpoczyna się mszą św. sprawowaną w Galewskiej Świątyni w int. mieszkańców: z prośbą o błogosławieństwo Boże na czas nawiedzenia
 2. Przed końcowym błogosławieństwem Celebrans zawierza rodziny danej wioski Matce Bożej, zaś po błogosławieństwie przedstawiciele wioski wynoszą figurę Matki Bożej na zewnątrz, gdzie zatrzymują się na wysokości pomnika MB z La Salette.
 3. W czasie zatrzyma się przy pomniku przedstawiciel wioski wraz z ks. Kustoszem zapala znicz nawiedzenia, który będzie się palił przez cały czas, gdy figura będzie peregrynowała po rodzinach danej wioski.
 4. Gdy niosący figurę dojdą do bramy ogrodzenia kościelnego rozlega się dzwon Maryja, który dzwoni tak długo, jak samochód – kaplica zniknie z horyzontu. (gdyby byłby problem z zorganizowaniem samochodu - kaplicy prosimy zgłosić to ks. Kustoszowi).
 5. W bramie ogrodzenia kościelnego następuje pożegnanie figury przez Celebransa.
 6. Po przyjeździe na wioskę samochodu - kaplicy, figurę przejmują mieszkańcy pierwszego domu, który nawiedzi Matka Boża w znaku figury, po dojściu do bramy posesji, wszyscy zebrani żegnają się z figurą Matki Bożej i do domu wnoszona jest tylko przez jego mieszkańców. 
 7. Matka Boża w znaku figury z La Salette przybywa do danej rodziny, dlatego też prosimy, aby przede wszystkim w tym czasie nawiedzenia obecni byli w miarę możliwości wszyscy mieszkańcy danego domu. Niech chociaż jedna modlitwa, jedno czuwanie przeżyte będzie we wspólnocie osób mieszkających w danym domu. 
 8. Wedle uznania mieszkańcy domu mogą do wspólnej modlitwy w wyznaczonym przez siebie czasie, zaprosić dalszą rodzinę, sąsiadów i mieszkańców wioski. Jednak pamiętajmy, że nawiedzeni w domu to przede wszystkim spotkanie Matki z dziećmi w nim mieszkającymi.
 9. Figura Matki Bożej w domu przebywa jeden lub dwa dni, w zależności od wcześniejszych ustaleń, dlatego też wskazane jest, aby na danej wiosce wybrać jedną lub kilka osób, które będa pełniły kolejno funkcję Kustosza Figury (strażnika) i zajmą się koordynacją nawiedzenia na danej wiosce. 
 10. Pożegnanie figury w domu odbywa się zasadniczo tylko przy udziale rodziny w nim mieszkającej i to oni wynoszą ją na zewnątrz domu. 
 11. W drodze od bramy posesji do bramy posesji kolejnego domu mogą towarzyszyć figurze mieszkańcy wioski.
 12. Osoby przejmujące figurę ok. godz. 18.00 (godzinę proszę ustalić wcześniej) w połowie drogi między posesjami czekają na figurę Matki Bożej.
 13. Przejęcie figury przez następną rodzinę dokonuje się w połowie drogi między posesjami.
 14. W bramie posesji następuje ostatnie pożegnanie figury przez rodzinę przekazującą oraz wszystkich obecnych.
 15. Rodzina przyjmująca figurę Matki Bożej od bramy sama wnosi ją do swego domu.
 16. Na co najmniej 5 dni przed planowanym zakończeniem nawiedzenia figury Matki Bożej na danej wiosce, jej kustosz kontaktuje się z ks. Proboszczem celem ustalenia dnia i godziny przywiezienia figury do świątyni parafialnej.
 17. Ostatnia rodzina z wioski przyjmująca figurę Matki Bożej ustala z kustoszem figury sposób odwiezienia jej do świątyni.
 18. W wyznaczonym dniu i godzinie, wszyscy mieszkańcy wioski, która oddaje figurę gromadzą się przy bramie ogrodzenia kościelnego.
 19. W momencie przyjazdu samochodu – kaplicy rozlega się dzwon Maryja i dzwoni do momentu wniesienia figury do świątyni.
 20. Po ustawieniu figury, następuje msza św. dziękczynna.
 21. Mieszkańców wioski bardzo proszę o zaangażowanie się w przebieg liturgii rozpoczynającej i kończącej czas nawiedzenia.
 22. Rozpoczęcie nawiedzenia na kolejnej wiosce rozpoczynać się będzie zwasze w najbliższą sobotę na mszy św. o godz. 17.00 po przywiezieniu figury Matki Bożej z poprzedniej wioski. 
 23. Wedle uznania i ustalenia z mieszkańcami danej wioski, jest możliowść przerwania nawiedzenia figury w domach na czas świąt Narodzenia Pańskiego, Wielkanocy, czy w innych sytuacjach. W takiej sytuacji przywiezienie i zabranie figury odbywać się będzie według ustaleń z ks. Kustoszem.
Ostatnio zmieniany środa, 29 październik 2014 17:58
Powrót na górę