Niedziela Świętej Rodziny, 26 grudnia 2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku przekazuje zalecenia i wytyczne dotyczące organizacji i uczestnictwa osób w obrządkach religijnych (pełna treść w gablocie przed kościołem) m.in.:

 • W trakcie sprawowania kultu religijnego, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego , obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, oprócz osób sprawujących kult
 • Uczestnicy wewnątrz winni zachować dystans społeczny między sobą 1,5 m
 • Obowiązuje limit osób w miejscach kultu religijnego – od 15 grudnia: maks. 30 % obłożenia, nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID – 19

Dziś, w ostatnią niedzielę roku kalendarzowego, obchodzimy święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Naszą modlitwą otaczamy wszystkie rodziny, aby wzrastały w świętości, aby były środowiskiem umacniania wiary, nadziei i miłości oraz troski o każdego, szczególnie starszych i przeżywających życiowe trudności. Podczas każdej Mszy św. małżonkowie mają okazję odnowić przysięgę złożona w dniu ślubu.  

Jutro, 27 grudnia, obchodzimy święto Świętego Jana, Apostoła i Ewangelisty.

We wtorek, 28 grudnia, przypada liturgiczne święto Świętych Młodzianków. Tego dnia będziemy się modlić szczególnie za dzieci nienarodzone oraz niemowlęta.

W piątek, 31 grudnia, ostatni dzień roku kalendarzowego. Nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne po Mszy Świętej o godz. 16.00. Za publiczny śpiew hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (brak przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Podczas liturgii dokonane zostanie podsumowanie tego wszystkiego, co wydarzyło się w kończącym się roku, tak w wymiarze duchowym, jak i materialnym.

W sobotę, 1 stycznia, przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Przez wstawiennictwo Bogurodzicy będziemy modlić się o pokój na świecie oraz wypraszać Boże błogosławieństwo na Nowy Rok 2022. Za publiczny śpiew hymnu „O, Stworzycielu, Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupełny. Msze Święte będą sprawowane według porządku niedzielnego. Przypominamy, że tego dnia obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy Świętej i powstrzymanie się od prac niekoniecznych (święto nakazane). Jest to jednocześnie pierwsza sobota miesiąca.

Msze św. w naszym Sanktuarium o godz. 7.00, 9.00, 11.30. Modlitwa Różańcowa prowadzona przez Koło Żywego Różańca z Chrząblic o godz. 10.30

 

MSZE ŚW. KOLĘDOWE

Od jutra rozpoczynamy czas Mszy św. tzw. kolędowych, podczas których będziemy dziękować za otrzymane łaski i prosić o dalsze w roku 2022. Niech będzie to okazja do wspólnej modlitwy tu w świątyni, jak i później w waszych domach.

I TAK:

 • W poniedziałek na Mszę św.
 • O godz. 17.00 zapraszam rodziny mieszkające w Galewie i Bratuszynie: Górka, wokół cmentarza, wzdłuż drogi wojewódzkiej
 • O godz. 18.00 zapraszam rodziny mieszkające w Wincentowie
 • We wtorek na Msze św.
 • O godz. 17.00 zapraszam rodziny mieszkające w Galewie od nr 61 do 32
 • O godz. 18.00 zapraszam rodziny mieszkające w Galewie od nr 33 do drogi wojewódzkiej

 

 • W środę na Mszę św.
 • O godz. 17.00 zapraszam rodziny mieszkające w Dzierżąznej i Kalinowej przy drodze wojewódzkiej
 • O godz. 18.00 zapraszam rodziny mieszkające w Dzierżąznej, Czarnej Niwie i Józefowie

 

 • W czwartek na Mszę św.
 • O godz. 17.00 zapraszam rodziny mieszkające w Kalinowej od nr 7 do 30 wraz z 68 oraz Bogdałów Kol. 29
 • O godz. 18.00 zapraszam rodziny mieszkające w Kalinowej od nr 31 do końca wraz z Gajówką

 

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem obejść (tak, jak miało to miejsce w ubiegłym roku):

Godz. 15.00:

Bratuszyn (od kostki, do krzyża, od krzyża do drogi wojewódzkiej)

Godz. (ok.) 15.30:

Wola i Bogdałów

Godz. (ok.) 16.00:

Bratuszyn od figury Matki Bożej do drogi wojewódzkiej

Godz. (ok.) 16.15:

Chrząblice (od strony Izabelina do krzyża przy szkole prawa strona)

Godz. (ok.) 16.30:

Chrząblice (od krzyża przy szkole do nr 1: prawa strona)

Godz. (ok.) 16.40:

Chrząblice ( od nr 1 do krzyża przy szkole: lewa strona)

Godz. (ok.) 16.50:

Chrząblice ( od nr 1 do krzyża i dalej w kierunku Izabelina)

Godz. (ok.) 17.05:

Izabelin I (prawa strona, lewa strona)

Godz. (ok.) 17.20:

Izabelin II (od krzyża w kierunku Chrząblic)

Godz. (ok.) 17.35:

Chrząblice od Krzyża na górce do Krzyża przy szkole

 

W miarę możliwości, bardzo proszę o podstawienie auta o godz. 14.55 przy zakrystii.

Zgodnie z Zarządzeniem Biskupa Ordynariusza, w tym roku także nie odbędzie się tradycyjna kolęda. Rodziny, które chciałyby przyjąć kapłana z Bożym błogosławieństwem w swoim domu, bardzo proszę by wypełniły formularz wyłożony na stolikach pod chórem i złożyły do puszki przy ołtarzu św. Walentego do 2 stycznia (włącznie). Kolęda indywidualna planowana jest w okresie od 3 do 9 stycznia, według harmonogramu, który zostanie przekazany bezpośrednio zainteresowanym.

W tym tygodniu patronują nam:

- poniedziałek, 27 grudnia - Święty Jan Apostoł, brat Świętego Jakuba Większego, umiłowany uczeń Jezusa, autor Ewangelii, Księgi Apokalipsy oraz trzech listów;

- wtorek, 28 grudnia – Święci Młodziankowie, dzieci zamordowane z rozkazu Heroda po narodzinach Zbawiciela.

Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone w minionych tygodniach na tacę i do skarbonek w świątyni na cele wspólnoty parafialnej i utrzymanie świątyni. Niech dobry Bóg wynagradza swoim błogosławieństwem waszą hojność.

 

Kolejny raz ponawiam prośbę o zgłoszenie się osoby, która mogłaby pomóc w zakrystii i przy kościele.

 

W Zakrystii i Kancelarii Parafialnej istnieje możliwość składania ofiar bezgotówkowo, poprzez terminal płatniczy. Możemy także składać ofiary poprzez stronę internetową naszego Sanktuarium: podstrona KWESTONET.   

W związku z panująca epidemią zwracamy się z serdeczną prośba do naszych Parafian, Gości, ludzi Dobrej woli o wsparcie ofiarą swojej Parafii.

Kto chciałby wesprzeć parafię swoją ofiarą podajemy numer konta:

Ludowy Bank Spółdzielczy
w Strzałkowie filia Brudzew

Parafia Rzymskokatolicka w Galewie
Galew 1, 62-720 Brudzew

konto: 98 8543 0000 2006 6000 2543 0001

Tym wszystkim którzy wspierają swoją parafie w tych trudnych dla wszystkich czasach, niech dobry Pan Wam wynagrodzi i obdarza swoim błogosławieństwem. Za każdy gest życzliwości, otwarte serce składamy staropolskie serdeczne "Bóg zapłać." "Radosnego Dawcę, bowiem miłuję Bóg. Każdy niech, przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym" (2 Kor 9,7).

 

Powrót na górę