III Niedziela Zwykła, 22 stycznia 2023 Wyróżniony

 

Dzisiejsza niedziela w całym Kościele powszechnym obchodzona jest jako Niedziela Słowa Bożego. W liście apostolskim z września 2019 roku ustanawiającym tę niedzielę papież Franciszek napisał: „Ciągłe czytanie Pisma Świętego i uczestnictwo w Eucharystii pozwalają rozpoznać osoby należące do siebie nawzajem. Jako chrześcijanie jesteśmy jednym ludem kroczącym w historii, jesteśmy silni obecnością Pana pośród nas, który do nas przemawia i nas karmi. Dzień poświęcony Biblii nie powinien być «raz w roku», ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przestaje dzielić się słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących. W tym celu musimy wejść w bliską relację z Pismem Świętym, w przeciwnym razie nasze serce pozostanie zimne, a oczy zamknięte, dotknięte niezliczonymi formami ślepoty”.

Z okazji przypadającego w sobotę Dnia Babci i w dzisiejszą niedzielę Dnia Dziadka serdeczną pamięcią obejmijmy nasze drogie babcie i drogich dziadków, módlmy się za tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Bardzo wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia Święta i codzienna serdeczna pamięć. Podczas Mszy św. o godz. 11.30 będziemy modlić się w ich intencji.

Także dziś:

 • Po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie dla I grupy bierzmownaych
 • O godz. 10.45 spotkanie dla II grupy bierzmownaych
 • O godz. 16.00 Msza św. z nowenną do św. Rity i obrzędem poświecenia róż.

W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Domaga się jej od nas sam Jezus, ucząc: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Czyż na takie wezwanie możemy być obojętni!? Tak bardzo upragniona przez Pana Jezusa jedność została zniszczona przez ludzką pychę i jest zgorszeniem dla świata. Dlatego nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej przywrócenia. W tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy, trudy i cierpienia.

W środę, 25 stycznia, przypada święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Przez jego wstawiennictwo prośmy o łaskę, aby Pan również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Podobnie jak św. Paweł, powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach wiary, co więcej – nieść ją innym, świadczyć mężnie o Chrystusie – Zbawicielu świata.

Jest jeszcze jedna okazja do spojrzenia poza siebie i własną wspólnotę wiary. W czwartek, 26 stycznia, w Kościele będziemy obchodzili Dzień Islamu. Dziś słowo „islam” często budzi niepokój, a nawet wywołuje wrogość. Mimo wszystkich trudnych doświadczeń, którymi naznaczona jest nasza współczesność, prośmy tego dnia o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na siebie wzajemnie z miłością i zrozumieniem, przez pamięć o naszym wspólnym ojcu wiary – Abrahamie.

W niedzielę, 29 stycznia, po Mszy św. o godz. 11.30 nowenna do św. Michała Archanioła.

W tym tygodniu patronują nam:

Wtorek, 24 stycznia – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej (wspomnienie obowiązkowe).

Czwartek, 26 stycznia – św. św. Tymoteusz i Tytus, uczniowie św. Pawła Apostoła; obaj byli biskupami i obaj ponieśli śmierć męczeńską za wiarę (wspomnienie obowiązkowe).

Sobota, 28 stycznia – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach kultury europejskiej; jego dzieła filozoficzne i teologiczne do dziś stanowią ważną inspirację dla nauczania Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).

 

W tym roku zostały nieco zmodyfikowane trasy kolędowe. Ponieważ, zapewne wiele się zmieniło, doszły nowe domy, kolęda obejmuje rodzinny od pierwszego podanego numeru do ostatniego podanego (wymienione z numeru i nowe w tym zakresie).

Proszę mieć na uwadze, że terminy mogą ulec zmianie – przesunięciu.

Na piętnaście minut przed rozpoczęciem kolędy, proszę, aby przy plebanii czekał pojazd.

PONIEDZIAŁEK, 23 STYCZNIA 2023

 • Od godz. 9.00: GALEW (zmiana trasy):44, 45, 45A, 43, 42, 42A, 41, 41B, 41A, 40, 38A, 37A, 36A, 35, 34, 33, 33A,
 • Od godz. 16.00: IZABELIN I:(zmiana trasy)4, 4A, 4B, 16, 17, 18, 19A, 19, 4c, 3, 2, 1A, 1,

WTOREK, 24 STYCZNIA

 • Od godz. 9.00: DZIERŻĄZNA I KALINOWA przy szosie
 • Od godz. 18.00 GALEW: nr 23, 22B, 22, 21, 20A, 20B, 19, 18, 16,

ŚRODA, 25 STYCZNIA 2023

 • Od godz. 9.00: IZABELIN I:14, 13, 12, 11, 10, 9, 9A, 8B, 8A, 8, 7A, 7, 15, 6A, 6, 5, 5A
 • Od godz. 16.00 CHRZĄBLICE: 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 6A, 7, 8,

CZWARTEK, 26 STYCZNIA 2023

 • Od godz. 9.00 Kolęda w Szkołach, Zakładach Pracy, Instytucjach,
 • Od godz. 18.00 CHRZĄBLICE:58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51,  50, 49, Izabelin 35,

PIĄTEK, 27 STYCZNIA 2023

 • Od godz. 9.00 CHRZĄBLICE: 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42C, 42B, 42A, 44, 46, 47, 48,
 • Od godz. 15.30 KALINOWA:50, 51, 52, 52A, 53, 55, 56, 57, 57A, 57B, 59, 60, 61A, 61, 62A, 62, 64, 65, 7A, 67,

Sobota, 28 stycznia 2023

 • Od godz. 9.00 CHRZĄBLICE:10, 11, 12, 13A, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 18, 20A, 20, 22, 24, 26, 31, 34,

 

Poniedziałek, 30 stycznia 2023

 • Od godz. 9.00 KALINOWA: 25, 25A, 26, 27, 27A, 28A, 29, 30, 30B, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 38A, 38B, 39, 40, 41, 42, 43, 43A, 44, 44A,45, 46, 47, 48, 49,
Powrót na górę