IV Niedziela Adwentu, 24 grudnia 2017

Czas adwentowego oczekiwania dopełnia się. Maryja uczy nas, jak przyjmować Boga ochotnym sercem: „oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”.

W tym roku wyjątkowo czwarta niedziela Adwentu łączy się z Wigilią Bożego Narodzenia. O godz. 9.00 i 11.30 będzie sprawowana Msza Święta w adwentowym fiolecie i będzie można przystąpić do sakramentu pojednania.

Zachęcamy do religijnego przeżywania wieczerzy wigilijnej w rodzinnej i radosnej atmosferze. Starajmy się zachować dobre tradycje związane z tym dniem.

W wigilię oraz przez czas świąt kancelaria parafialna będzie nie czynna.

Na Pasterkę zapraszamy o godz. 24.00

Jutro, w uroczystość Bożego Narodzenia, i we wtorek, w święto św. Szczepana, obowiązuje świąteczny porządek Mszy Świętych. Msze św. o godz. 9.00 i 11.30. w święto św. Szczepana, na każdej mszy św. poświęcenie owsa.

W przyszłą niedzielę, w święto Świętej Rodziny, zapraszamy małżonków, aby odnowili przyrzeczenia małżeńskie i wraz z dziećmi przyjęli błogosławieństwo po każdej Mszy Świętej.

Za tydzień, w ostatnim dniu roku kalendarzowego, podczas nabożeństwa o godz. 11.30 będziemy dziękować Panu Bogu za wszystkie dni kończącego się roku.

Oczekiwany Mesjasz niech szczodrze błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

W tym tygodniu patronują nam:
 • 26 XII – św. Szczepan (I w.), diakon Kościoła w Jerozolimie i pierwszy męczennik chrześcijański.
 • 27 XII – św. Jan, Apostoł i Ewangelista, jedyny z grona Dwunastu, który nie poniósł śmierci męczeńskiej i do końca długiego życia świadczył o Chrystusie.
 • 28 XII – święci Młodziankowie, dzieci okrutnie zamordowane z rozkazu Heroda, pragnącego zabić narodzonego Jezusa.
W środę rozpocznie się w naszej wspólnocie parafialnej kolęda. Ofiary złożone przy tej okazji, przeznaczone zostaną na spłatę kolejnej raty kredytu. Oznaką chęci przyjęcia kapłana z Bożym błogosławieństwem jest otwarta brama – furtka.

Środa, 27 grudnia 2017      
 • Od godz. 8.30
 1. Galew od nr 61 – jeden kapłan
 2. Galew od nr 32 – jeden kapłan
 3. Na godz. 8.25 prosimy o pojazdy przy plebanii
 • Od godz. 16.00
 1. Galew górka wokół cmentarza następującej kolejności: 14,15,13,18a,19a,11,12,9,7/3,7/2,8,8a,6,5
 2. Galew górka i Bratuszyn kolejności: 4a,3,2b,2a,2,Kalinowa 69,Bratuszyn 39,38,38a,37,41,36,40
Czwartek, 28 grudnia 2017
 • Od godz. 8.30
 1. Wincentów – jeden kapłan
 2. Izabelin I – jeden kapłan
 3. Na godz. 8.25 prosimy o pojazdy przy plebanii
 • Od godz. 14.00
 1. Bratuszyn przy drodze na Brudzew. Początek od posesji państwa Ordonów.
 2. Na godz. 13.55 proszę o pojazd przy plebanii
Piątek, 29 grudnia 2017
 • Od godz. 8.30
 1. Chrząblice od nr 1 – jeden kapłan
 2. Chrząblice od nr 58 – jeden kapłan
 3. Na godz. 8.25 prosimy o pojazdy przy plebanii
 • Od godz. 16.00
 1. Bratuszyn od krzyża do drogi wojewódzkiej – jeden kapłan
 2. Izabelin II – jeden kapłan
 3. Na godz. 15.55 prosimy o pojazdy przy plebanii
Sobota, 30 grudnia 2017
 • Od godz. 8.30
 1. Bogdałów i Wola. Początek od Woli – jeden kapłan
 2. Na godz. 8.25 proszę o pojazd przy plebanii
Za wszystkie ofiary składane na tacę, w kopertach i indywidualnie na spłatę należności i kontynuację prac w naszej Wspólnocie oraz za wszelką pomoc materialną i modlitwę duchową w intencji prac prowadzonych w naszej wspólnocie składam Bóg Zapłać.

Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn pod nasze dachy, w nasze rodziny i serce każdego z nas. Niech ta Boża radość i miłość przedłuża się na kolejne dni naszego świętowania i na całą naszą codzienność.
Powrót na górę