VI Niedziela Wielkanocna, 6 maja 2018

Pan Jezus przypomina nam dzisiaj o przykazaniu miłości: „abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. To przykazanie jest wciąż aktualne i powinno nas zachęcać do odkrywania coraz większych pokładów miłości w nas samych. A jeżeli trudno je odnaleźć w sercu, to trzeba modlić się i prosić Zbawiciela, aby nas nią napełnił.

Dziś na mszy św. o godz. 11.00 dzieci z klas II i III SP w Galewie z Filią w Chrząblicach przystąpiły po raz pierwszy do Komunii Świętej. Do piątku włącznie uczestniczyć będą w tzw. Białym Tygodni. Serdecznie dziękuję za dar ołtarza w postaci mosiężnych ampułek oraz czterech mosiężnych lichtarzy ołtarzowych.

W tym tygodniu wraz z całym Kościołem modlimy się o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Specjalne modlitwy z procesją błagalną po mszy św. wieczornej od poniedziałku do środy włącznie.

We wtorek przypada uroczystość patrona Polski, św. Stanisława, biskupa i męczennika. Trwajmy na modlitwie za naszą Ojczyznę. Zapraszamy na Msze Święte o godz. 9.00 i 17.00. Na mszy św. o godz. 9.00 modlić się będziemy za zmarłe Stanisławy i zmarłych Stanisławów.

W następną niedzielę obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Nabożeństwo majowe wraz z procesją o godz. 21.00 na cmentarzu.

Codziennie w maju gromadzimy się, aby uczcić Maryję, śpiewając litanię loretańską. Nabożeństwo w kościele od poniedziałku do soboty o godz. 16.30, wieczorem spotykamy się przy kapliczkach.

Od piątku będziemy przyzywać Ducha Świętego, jako przygotowanie do uroczystości Zielonych Świąt. Modlitwy nowenny odmawiamy na zakończenie nabożeństwa majowego.

Druhów i Druhny, z racji wspomnienia św. Floriana serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy w niedzielę 13 maja o godz. 11.30.

Także w niedzielę w parafii Matki Bożej Fatimskiej odpust. Uroczysta suma wraz z nabożeństwem majowym i procesją wokół kościoła o godz. 16.00.

Solenizantów i jubilatów niech Pan Jezus obdarza łaską swojej miłości.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
  • 8 V – św. Stanisław (ok. 1030-1079), biskup krakowski, patron chrześcijańskiego ładu moralnego, męczennik, patron Polski.
Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
  • PIOTR JAROSŁAW KOŁODZIEJCZAK, kaw., zam. w par. Tokary i JOANNA BANASIAK, pan., zam. w par. tutejszej – zapowiedź II.
O podjęcie posługi lektora w miesiącu maju bardzo proszę mieszkańców Bogdałowa i Woli.

Trwają prace związane z Kalwarią Saletyńską, gdyby ktoś miał zbędny gruz można go zostawić w lesie za kościołem, wysypując go w przygotowanej alejce. Dziękuję za już przywieziony w tym tygodniu.

Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom: Bogdałowa i Woli, Chrząblic, Dzierżąznej wraz z Józefowem i Czarną Niwą, Galewa i Wincentowa za wykoszenie trawy i uporządkowanie terenu w wyznaczonych sektorach.

Za wszystkie ofiary składane na tacę, w kopertach i indywidualnie na spłatę należności i kontynuację prac w naszej Wspólnocie oraz za wszelką pomoc materialną i modlitwę duchową w intencji prac prowadzonych w naszej wspólnocie składam Bóg Zapłać.
Powrót na górę