XXXII Niedziela Zwykła, 11 listopada 2018

Pan Jezus, chwaląc gest ubogiej wdowy, zachęca nas do większej ufności w Bożą Opatrzność. Wszyscy jesteśmy w ręku Pana Boga i musimy uczyć się na co dzień coraz większego zaufania do Niego. Zaufanie do Pana Boga powinno wyrażać się nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także rodzinnym i wspólnotowym. Jako jeden naród powinniśmy też wciąż bardziej dziękować Panu Bogu i ufać Jego Opatrzności.

Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę. Na mszy św. o godz. 11.30 modlić się będziemy w intencji naszej Ojczyzny. Na jej zakończenie wysłuchamy programu – słowno - muzycznego przygotowanego przez młodzież SP w Galewie z Filią w Chrząblicach.

Dzisiaj katolicy w Polsce po raz 10. obchodzą Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Łączymy się w modlitwie i wspieramy chrześcijan w różnych stronach świata, którzy cierpią prześladowania z powodu wiary.

Jeszcze dziś o godz. 14.00 Msza św. w intencji Ojczyzny przed Obeliskiem Powstańców Styczniowych w lesie sacalskim. W imieniu organizatorów, serdecznie zapraszam.

Niech Pan Jezus otacza swoją opieką solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup połocki obrządku wschodniego, zamęczony za wierność unii z Rzymem.
  • 13 XI – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (zm. 1003), pustelnicy, benedyktyni, pierwsi polscy męczennicy.
  • 17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), księżna, która zostawszy wdową, wyrzekła się bogactw i przyjęła regułę trzeciego zakonu franciszkańskiego, opiekunka ubogich.

W środę, po mszy św. o godz. 17.00 nowenna do św. Walentego z obrzędem namaszczenia olejem egzorcyzmowanym.

W niedzielę, za tydzień o godz. 16.00 msza św. dla dzieci.

Także za tydzień taca inwestycyjno – gospodarcza.

Bardzo serdecznie dziękuję pielgrzymów, którzy w ostatnich dniach przebywali w Medjugorie, za ufundowanie okolicznościowego ornatu i stuły kaznodziejskiej z wizerunkiem Królowej Pokoju oraz ofiarę na remont organów w wysokości ……. na remont organów.

Za wszystkie ofiary składane na tacę, w kopertach i indywidualnie na spłatę należności i kontynuację prac w naszej Wspólnocie oraz za wszelką pomoc materialną i modlitwę duchową w intencji prac prowadzonych w naszej Parafii składam Bóg Zapłać.

Powrót na górę