Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, 14 kwietnia 2019

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. Jego punktem kulminacyjnym będzie Święte Triduum Paschalne upamiętniające wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień zmartwychwstania Pańskiego. W tych świętych dniach odnajdujemy najgłębszy sens życia Kościoła, świętej liturgii oraz źródło wszelkiej łaski. Uroczysta procesja z poświęceniem palm rozpocznie się o godz. 11.30 z balkonu naszej świątyni.                             

Ostatnie nabożeństwo Gorzkich żali dziś o godz. 15.30.

Spowiedź święta w Wielkim Tygodniu:

Niedziela Palmowa:

a. od godz. 8.30

b. od godz. 11.00

 • Poniedziałek, wtorek, środa: od godz. 7.00 – 7.20.
 • W środę Wieczór Nikodemowy z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i okazją do spowiedzi od godz. 19.00 do 20.00.
 • W czwartek od godz. 16.00 do 16.30, po tej godzinie kapłan opuści konfesjonał, w celu przygotowania się do liturgii.
 • W piątek od godz. 16.00 do 16.30, po tej godzinie kapłan opuści konfesjonał, w celu przygotowania się do liturgii oraz po liturgii od godz. 19.00 do 20.00
 • W sobotę od godz. 9.15 do 10.30

W Wielki Wtorek od godz. 16.00 proszę młodzież i dorosłych o pomoc w przygotowani Ciemnicy i Grobu Pańskiego.

Objazd chorych planowany jest na 3 maja, od godz. 11.00 przez Księdza Misjonarza. Bliskich proszę zgłaszać po mszy św. w zakrystii.

Rodziców klas II Szkoły Podstawowej bardzo proszę o posprzątanie kościoła w piątek 26 kwietnia od godz. 17.30.

Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:

 

Siostry Nazaretanki z Kazachstanu zwracają do nas z prośbą o wsparcie ich misji, szczególnie remontu pomieszczeń parafialnych, które będą służyły dzieciom. Szczegół o możliwości wsparcia na plakacie w gablocie przed świątynią.

Ofiary na kwiaty i dekoracje Grobu Pańskiego:

Dziś taca inwestycyjno - gospodarcza. 

Solenizantom i jubilatom Wielkiego Tygodnia życzymy głębokich przeżyć nadchodzących dni i wszelkich potrzebnych darów. 

Za wszystkie ofiary składane na tacę, w kopertach i indywidualnie na spłatę należności i kontynuację prac w naszej Wspólnocie oraz za wszelką pomoc materialną i modlitwę duchową w intencji prac prowadzonych w naszej wspólnocie składam Bóg Zapłać.

W trakcie trwania Triduum Paschalnego

(od środy 17.04 do wtorku 23.04)

KANCELARIA PARAFIALNA ZAMKNIĘTA.

 

TRIDUUM PASCHALNE

 

WIELKI CZWARTEK

W Wielki Czwartek rano ksiądz biskup odprawi w katedrze Mszę krzyżma o godz. 10.00. Podczas tej Mszy św. kapłani odnowią swoje przyrzeczenia oraz zostaną poświęcone oleje, które następnie są wykorzystywane podczas udzielania sakramentów: chrztu, bierzmowania, sakramentu namaszczenia chorych oraz święceń prezbiteratu i biskupstwa.

Wieczorem Mszą św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy celebrację Triduum Paschalnego, które będzie trwało do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Są to już dni świąteczne, gdyż wspominamy i celebrujemy najważniejsze wydarzenia naszego odkupienia. Dlatego też, mimo iż są to dla wielu z nas jeszcze dni robocze, postarajmy się nie opuszczać tych nabożeństw. Msza św. Wieczerzy Pańskie będzie sprawowana przez o godz. 17.00.

Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych z Chrząblic, Galewa i Kalinowej, proszę o wyznaczenie po 4 mężczyzn do obrzędu umycia nóg, podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej.

Wielki Czwartek to także dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Nie zapominajmy w tym dniu o dziękczynieniu za tak wielkie dary. I choć dla uczczenia Najświętszego Sakramentu zostało ustanowione osobne święto – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, zwane potocznie Bożym Ciałem, a obchodzone już po zakończeniu okresu wielkanocnego, spróbujmy jednak również w Wielki Czwartek poświęcić trochę czasu na adorację i dziękczynienie.

 

WIELKI PIĄTEK

Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę Pana Jezusa, dlatego też na znak jedności z Nim zobowiązani jesteśmy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i ścisłego postu, podobnie jak to było w Środę Popielcową, gdy rozpoczynaliśmy czas przygotowania do uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Przypominamy, że wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia.  Możemy w tym dniu spożyć jeden posiłek do syta, a pozostałe dwa tylko, aby się trochę pożywić. Niech post w tym dniu nie będzie dla nas jedynie obowiązkiem, lecz niech stanie się wyrazem naszej miłości do Tego, który za nas oddał swoje życie. Zachęcamy również, by także w sobotę zachować wstrzemięźliwość w spożywaniu posiłku, co pozwoli nam z tym większą radością w sercu zasiąść do wielkanocnego stołu w niedzielny poranek.

W Wielki Piątek o podjęcie adoracji Jezusa w Ciemnicy, bardzo proszę:

 • Od godz. 10.00 do 11.00 Koło Żywej Róży św. Walentego nr 1 z Kalinowej
 • Od godz. 11.00 do 12.00 Koło Żywej Róży Jezusa Przemienionego nr 2 z Kalinowej
 • Od godz. 12.00 do 13.00 Koło Żywej Róży św. Jana Pawła II 0z Chrząblic
 • Od godz. 13.00 do 14.00 Koło Żywej Róży św. Rity z Bratuszyna
 • Od godz. 15.00 do 15.30 Dziecięce Koło Żywego Różańca

Droga Krzyżowa rozpocznie się o godz. 14.00 a zakończy w Godzinę Śmierci Pana Jezusa.

W Wielki Piątek rozpoczniemy 9 – dniową nowennę przed uroczystością Niedzieli Miłosierdzia Bożego, dlatego też po liturgii każdego dnia odmawiać będziemy specjalne modlitwy i koronkę do Miłosierdzia Bożego.

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ rozpocznie się o godz. 17.00. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego.

Po zakończeniu Liturgii Wielkopiątkowej adoracja przygotowana przez młodzież naszej parafii oraz śpiew Gorzkich Żali.

Zakończenie adoracji w tym dniu ok. godz. 20.30.

 

WIELKA SOBOTA

Wielka Sobota jest dniem, w którym podobnie jak w Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy św. Liturgia Wigilii paschalnej bowiem, sprawowana późno wieczorem, jest już rozpoczęciem celebracji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Błogosławienie pokarmów rozpoczniemy od godz. 9.00. W tym czasie będzie również trwała adoracja Najświętszego Sakramentu przy grobie Pana Jezusa. Postarajmy się zatem tak zaplanować nasze przyjście do kościoła, abyśmy mogli zatrzymać się choć 15 min. na adoracji.

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny o godz. 9.00; 11.00; 13.00; 15.15, 16.30.

W Wielką Sobotę adoracja przy Grobie Pańskim od 8.00 do 21.00. O godz. 15.00 Nowenna do Miłosierdzia Bożego.  Plan adoracji wywieszony jest w gablocie ogłoszeń.

W Wielką Sobotę o podjęcie się trudu adoracji Jezusa w Grobie proszę:

 • Od godz. 8.00 do 9.00 mieszkańców Wincentowa
 • Od godz. 9.00 do 10.00 mieszkańców Galewa starego
 • Od godz. 10.00 do 11.00 mieszkańców Galewa górki
 • Od godz. 11.00 do 12.00 mieszkańców Izabelina I
 • Od godz. 12.00 do 13.00 mieszkańców Izabelina II
 • Od godz. 13.00 do 14.00 mieszkańców Chrząblic górka
 • Od godz. 14.00 do 15.00 mieszkańców Chrząblic wieś
 • Od godz. 15.00 do 16.00 mieszkańców Dzierżąznej przy szosie
 • Od godz. 16.00 do 17.00 mieszkańców Dzierżąznej wieś
 • Od godz. 17.00 do 18.00 mieszkańców Kalinowej: Gajówka do kanału
 • Od godz. 18.00 do 19.00 mieszkańców Kalinowej do końca
 • Od godz. 19.00 do 20.00 mieszkańców Bogdałowa
 • Od godz. 20.00 do 21.00 mieszkańców Bratuszyna

 

 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

W sobotni wieczór rozpoczynamy Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Aby całe Święte Truduum Paschalne otrzymało uroczystą oprawę, wszystkich Parafian zachęcam do licznego udziału. Wigilia Paschalna w naszym kościele rozpocznie się o godzinie 21.00 – czyli, jak liturgia nakazuje, po zapadnięciu zmroku. Na tę uroczystość proszę przynieść ze sobą świece. Liturgia zakończy się uroczystą procesją rezurekcyjną, dlatego też, proszę o udział w niej pełną asystę procesyjną wraz z dziewczynkami kl. IV SP, które prosimy o sypanie kwiatków podczas procesji. Kwiaty będą.

 

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i w II dzień świąt: Msze Święte o godzinie 9.00 i 11.30.

W Poniedziałek Wielkanocny o godz. 16.00 nowenna do św. Rity.

Ostatnio zmieniany sobota, 13 kwiecień 2019 13:08
Powrót na górę