XXIV Niedziela Zwykła, 15 września 2019

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.

Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów. Zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty wydawnictw i mediów katolickich.

W tym tygodniu w środę przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, dlatego też serdecznie zapraszamy ich dziś na mszę św. o godz. 16.00 podczas, której będziemy polecać ich orędownictwu Świętego Patrona. Po mszy podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 oraz spotkanie z rodzicami uczniów kl. III SP.

W czwartek przeżywać będziemy Dekanalny Dzień Skupienia Kół Żywego Różańca. Zacznie się mszą św. o godz. 17.00 a zakończy Procesją Saletyńską i Modlitwą Różańcową o godz. 19.00.

W sobotę mszą św. o godz. 17.00 rozpoczynamy II rok przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Zapraszam uczniów kl. VII, VIII SP i I szkoły średniej. Po mszy, spotkanie formacyjne.

W niedzielę, za tydzień o godz. 16.00 msza św. z nowenną do św. Rity i obrzędem poświęcenia róż.

Wszystkich solenizantów i jubilatów zapewniamy o modlitewnej pamięci i składamy najlepsze życzenia.

Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:

  • DAWID JANIK, kaw., zam. w par. tut. i KAMILA WIERTELAK, pan., zam. w par. NSPJ w Turku – zapowiedź II
  • MATEUSZ KACPRZAK, kaw., zam. w par. tut. i WIOLETTA PIGULSKA, pan., zam. w pra. Tuliszków – zapowiedź II

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 16 IX – św. Korneliusz (zm. ok. 253), papież, i św. Cyprian (210-258), biskup,
  • 18 IX – św. Stanisław Kostka (1550-1568), młody polski jezuita, patron polskiej młodzieży,
  • 20 IX – święci Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze, męczennicy Kościoła koreańskiego z lat 1839-1867,
  • 21 IX – św. Mateusz (I w.), Apostoł i Ewangelista, świadek Chrystusa w Etiopii.

Zapraszamy do nabywania prasy katolickiej.

Solenizantom i jubilatom składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i odwagi kroczenia za Chrystusem.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 13 IX – św. Jan Chryzostom (350-407), biskup Konstantynopola, Doktor Kościoła, piętnujący nadużycia moralne wiernych.
  • 14 IX – święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Ofiara na remont organów:

Dziś taca inwestycyjno – gospodarcza.

Za wszystkie ofiary składane na tacę, w kopertach i indywidualnie na spłatę należności i kontynuację prac w naszej Wspólnocie oraz za wszelką pomoc materialną i modlitwę duchową w intencji prac prowadzonych w naszej wspólnocie składam Bóg Zapłać.

Przy tej okazji pragnę w sposób szczególny podziękować za ofiary złożone dotychczas na remont organów.

SPRAWOZDANIE:

Powrót na górę