XXVII Niedziela Zwykła, 6 października 2019

W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus podkreśla nieocenioną moc wiary. W październikowym czasie modlitwy różańcowej, rozważając tajemnice z życia Chrystusa i Matki Bożej, odradzamy i umacniamy naszą wiarę. Niech nie zabraknie osobistego wysiłku w pomnażaniu daru, który otrzymaliśmy na chrzcie św.

Przypominamy wiernym o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego po spełnieniu zwyczajnych warunków, a jednocześnie za pobożne odmówienie cząstki różańca św., w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele, w kaplicy, w rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi się w jakimś szlachetnym celu.

Jeszcze dziś o godz. 15.30 nabożeństwo różańcowe, podczas którego, dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej otrzymają różańce.

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie o poniedziałku do piątku o godz. 16.30, zaś w sobotę po mszy św. wieczornej.

W sobotę we Włocławku odbędą się centralne uroczystości 450 – lecia Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku z udziałem Nuncjusza Apostolskiego i Biskupów z Polski, zaś w niedzielę o godz. 18.00 w katedrze włocławskiej zespół Filharmonii Narodowej z Warszawy wykona oratorium Mesjasz Haendla. Wstęp wolny.

W przyszłą niedzielę Kościół w Polsce będzie obchodzić kolejny Dzień Papieski. Wyjątkowo już dziś po każdej mszy św. i po południowym nabożeństwie różańcowych będziemy mogli wesprzeć Dzieło Nowego Tysiąclecia, umożliwiając ufundowanie stypendiów. Za każdy gest serca dziękujemy.

Tegoroczny październik został ogłoszony przez papieża Franciszka nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Okazją do tego jest 100. rocznica ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej. W przyszłą niedzielę w naszej wspólnocie gościć będziemy s. Małgorzatę ze Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, która posługuje na co dzień w Kazachstanie, w czasie nabożeństw podzieli się świadectwem pracy pośród Kazachów i potomków Polaków wywiezionych tam w czasie II Wojny Światowej i zaraz po niej. Po mszy św. będziemy mogli także wesprzeć jej i współsióstr pracę misyjną.

Zapraszamy do nabywania prasy katolickiej.

Wszystkich jubilatów i solenizantów powierzamy opiece Matki Bożej Różańcowej.

Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

  • 7 października – Najświętsza Maryja Panna Różańcowa.

W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Jadwigę WojtczakWieczny odpoczynek…

Ofiary na remont podłogi na chórze i organów:

Za wszystkie ofiary składane na tacę, w kopertach i indywidualnie na spłatę należności i kontynuację prac w naszej Wspólnocie oraz za wszelką pomoc materialną i modlitwę duchową w intencji prac prowadzonych w naszej wspólnocie składam Bóg Zapłać.

Na stolikach pod chórem wyłożone są kartki wypominkowe. Proszę pamiętać, by wpisać wioskę i zaznaczyć czy są to jednorazowe, półroczne lub roczne. Przy tej okazji proszę o złożenie ofiary na wywóz śmieci z cmentarza. Za zrozumienie i gest serca Bóg zapłać.

W najbliższym czasie na mogiła znajdujących się na naszym cmentarzu pojawią się kartki z oznaczeniem kolejnego numeru oraz czy jest on już zgłoszony czy jeszcze nie lub do likwidacji. Wszelkie uwagi, korekty, uwagi proszę kierować do członków Zarządu Cmentarza, którzy będą pełnić dyżur na organistówce w niedzielę po mszy św. o godz. 9.00 oraz po wieczornej mszy św. we wtorki i czwartki przez cały październik.

Powrót na górę