Niedziela Świętej Rodziny, 29 grudnia 2019

Dzisiejsza, ostatnia niedziela 2019 roku, jest świętem Świętej Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie i poprzez rodzinę. Prośmy Pana Boga, aby w tych niełatwych czasach i  mimo zagrożeń nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Pamiętajmy, że kochające się i przykładnie żyjące polskie rodziny mają być solą dla ziemi. Zawierając autentyczną przyjaźń ze Świętą Rodziną, uczmy się sztuki budowania więzi w oparciu o prawdziwą miłość.

Zbliża się koniec roku kalendarzowego 2019. Podobnie jak wszystkie ostatnie lata był brzemienny w wydarzenia w Kościele powszechnym i naszej lokalnej wspólnoty, w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach. Warto pochylić się nad radościami, sukcesami, ale także nad najtrudniejszymi momentami i doświadczeniami tego czasu.

We wtorek, 31 grudnia, podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w naszym kościele, które będziemy celebrowali o godz. 16.00, podziękujemy Bogu – dobremu Ojcu, za miniony czas i za otrzymane dobro. Przeprosimy za popełnione grzechy. Będziemy również prosić o błogosławieństwo nad nami, naszymi rodzinami i nad naszą Ojczyzną. Za publiczne odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” podczas tego nabożeństwa będzie można uzyskać odpust zupełny.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

 • W czwartek, po porannej mszy św. koronka do Przemienienia Pańskiego
 • W piątek okazja do spowiedzi od godz. 6.30 do 6.50 i od 16.00 do 16.50 (tylko). Z racji kolędy nie będzie objazdu chorych
 • W sobotę nabożeństwo różańcowe prowadzone przez KŻR z Chrząblic o godz. 16.00.

O posługę lektora podczas mszy św. bardzo proszę w miesiącu styczniu mieszkańców Izabelina.

W najbliższą środę, 1 stycznia, z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2020. Tego dnia w szczególny sposób będziemy modlili się o pokój na świecie. Porządek Mszy Świętych w naszym kościele jak w każdy dzień świąteczny: o godz. 9.00 i 11.30.

W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący kapłana daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem.

Plan kolędy na ten tydzień jest następujący:

 1. Poniedziałek, 30 grudnia 2019
 • Od godz. 8.30
 1. Bogdałów Kolonia 29, Kalinowa 68, a następnie Kalinowa od nr 7 do nr 30
 2. Na godz. 8.25 proszę o pojazd przy plebanii
 • Od godz. 16.00
 • Galew górka i Bratuszyn wg. kolejności: 4a,3,2b,2a,2,Kalinowa 69,Bratuszyn 39,38,38a,37,41,36,40
 1. Wtorek, 31 grudnia 2019
 • Od godz. 8.30
 1. Kalinowa od nr 31 do 49
 2. Na godz. 8.25 proszę o pojazd przy plebanii
 1. Czwartek, 2 stycznia 2020
 • Od godz. 8.30
 1. Kalinowa od nr 50, zakończenie na Gajówce
 2. Na godz. 8.25 proszę o pojazd przy plebanii
 • Od godz. 16.00
 • Galew górka wokół cmentarza wg. następującej kolejności: 14,15,13,18a,19a,11,12,9,7,8b,8,8a,6,5
 1. Piątek, 3 stycznia 2020
 • Od godz. 8.30
 1. Wincentów
 2. Na godz. 8.25 proszę o pojazd przy plebanii
 1. Sobota, 4 stycznia 2020
 • Od godz. 8.30
 1. Chrząblice od nr 1
 2. Na godz. 8.25 proszę o pojazd przy plebanii

Za wszystkie ofiary składane na tacę, w kopertach i indywidualnie na spłatę należności i kontynuację prac w naszej Wspólnocie oraz za wszelką pomoc materialną i modlitwę duchową w intencji prac prowadzonych w naszej wspólnocie składam Bóg Zapłać.

Powrót na górę