IV Niedziela Wielkanocna, 3 maja 2020

Zgodnie z zarządzeniami Organów Państwowych, przypominamy, że liczba osób uczestniczących w mszy św. lub innym obrzędzie religijnym zależy od powierzchni świątyni.

W kościele na 1 osobę ma przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.

W związku z tymi wytycznymi, w naszej świątyni może uczestniczyć w liturgii nie więcej niż 21 osób.

We wnątrz świątyni obowiązuje zasada odstępu między osobami: 2 m, dlatego też, bardzo prosimy zajmować miejsca oznaczone cyframi.

Przypominamy także, że w liturgii uczestniczymy w maseczkach zakrywających nos i usta.

Można je na chwilę zdjąć, tylko na moment przyjęcia Komunii Świętej.

W czasie liturgii niedzielnej, włączone jest zawsze nagłośnienie zewnętrzne.

 

Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczynają się też Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej winnicy. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych pójść przemieniać serca innych, podjąć trudne zadania wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpanych Bożych łask płynących z sakramentów świętych.

Podczas tego tygodnia będziemy szczególnie prosić o powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej. Prośmy o pomoc Tę, która wiernie i do końca trwała przy Chrystusie i przy rodzącym się Kościele w dniu Pięćdziesiątnicy. Maryja jest najlepszą Matką wszystkich kapłanów i Wychowawczynią powołań kapłańskich.

Dzisiaj wspominamy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 r. Pamiętając o tym doniosłym wydarzeniu z naszej historii, polecajmy Maryi – Królowej naszą Ojczyznę. Polecajmy Jej rządzących i tworzących prawo, aby zawsze mieli na uwadze sprawiedliwość społeczną i dobro wszystkich Polaków. Prośmy Maryję, aby dla Jej Syna otworzyły się wszystkie polskie serca.

Z racji przypadającego jutro wspomnienia św. Floriana, dziś o godz. 21.00 msza św. w intencji druhen i druhów Strażaków oraz ich rodzin.

W tym tygodniu przypadają kolejne święta. W środę, 6 maja, obchodzimy święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, którzy czerpiąc moc z Chrystusa, udowodnili, że nawet słaby człowiek jest w stanie poświęcić się głoszeniu Ewangelii. Ich wstawiennictwu będziemy polecać powołanych do pracy w Kościele, zwłaszcza że w tym tygodniu trwają Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele.

W piątek, 8 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Będziemy prosić Świętego Stanisława o wstawiennictwo, aby powołania kapłańskie, budzące się na polskiej ziemi, były naprawdę godne i święte. Msza św. za zmarłe Stanisławy i zmarłych Stanisławów o godz. 17.00.

Przypominam, że w naszym kościele w maju codziennie odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej, po mszy św. o godz. 17.00. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach osobistych, rodzinnych i narodowych możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo.

Na wioskach nabożeństwa majowe (z zachowaniem wskazań i zarządzeń Organów Państwowych) według następującej kolejności:

 • Przy Krzyżu lub figurze (w miarę możliwości) proszę o przygotowanie stolika (małego) z białym obrusem.
 • W danym dniu mieszkańców wioski, proszę o zapalenie świecy w oknie domu od 21.30 do 22.30, jako znaku łączności w modlitwie ze wszystkimi.
 • W poniedziałek o godz. 21.30 przy Świetlicy Wiejskiej na Dzierżąznej, a następnie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem domostw, począwszy od Czarnej Niwy, Józefowa do drogi wojewódzkiej, kolejno wzdłuż drogi wojewódzkiej w kierunku Galewa
 • We wtorek o godz. 21.30 przy figurze na Kalinowej, a następnie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem domostw, w kolejności:
 • Prawa strona od Figury do Pęcherzewa
 • Lewa strona od Pęcherzewa do Gajówki,
 • Prawa strona od Gajówki do Figury.
 • W środę o godz. 21.30 przy Krzyżu na Bogdałowie, a następnie błogosławieństwo domostw Najświętszym Sakramentem, począwszy od nr 1 w kierunku krzyżówki, w prawo, następnie „ryneczek”, parcele, Wola.
 • W czwartek o godz. 21.30 przy figurze na Bratuszynie, a następnie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem domostw, począwszy od „kostki brukowej” w kierunku Brudzewa, a następnie od krzyża do drogi wojewódzkiej
 • W piątek o godz. 21.30 przy krzyżu na Wincentowie, a następnie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem domostw, począwszy od krzyża prawa strona do końca, a następnie lewa strona do krzyża.

 

W NASTĘPNYM TYGODNIU:

 • W poniedziałek (11.05) o godz. 21.30 przy Krzyżu na Galewie, a następnie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem domostw, w kolejności:
 • najpierw domy od krzyża po prawej stronie do końca, dalej lewa strona do cmentarza, dalej:
 • „dołek”
 • Domy przy drodze wojewódzkiej w kierunku Turku (Galew i Bratuszyn „górka”)
 • Domy w kierunku cmentarza, najpierw strona prawa, później lewa.
 • We wtorek (12.05) o godz. 21.30 przy Krzyżu obok szkoły w Chrząblicach, a następnie błogosławieństwo Najświętszego Sakramentu domostw, w kolejności od krzyża na „górkę”, a następnie prawa strona w kierunku Izabelina I, dalej strona lewa w kierunku Krzyża, dalej obie strony od Krzyża do numeru 1.
 • W czwartek (14.05) o godz. 21.30 przy Krzyżu na Izabelinie I, a następnie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem domostw w kolejności:
 • Od krzyża do końca prawa strona
 • Od końca do numeru 1 lewa strona
 • Od numeru 1 do krzyża prawa strona
 • Następnie przy Krzyżu przejazd na Izabelin II, błogosławieństwo kolejno od krzyża w kierunku Chrząblic

W tym tygodniu patronujĄ nam:

 • 6 V – św. św. Apostołowie Filip (†81-96) i Jakub (†62), należeli do Dwunastu Apostołów.
 • 8 V – św. Stanisław (około 1030-1079), biskup i męczennik, główny patron Polski.

Dziękuję za wszelkie ofiary składane, w jakiejkolwiek formie, na materialne funkcjonowanie naszego Sanktuarium. Bóg zapłać.

Bardzo serdecznie dziękuję Kościelnym, mieszkańcom Kalinowej, Wincentowa, Dzierżąznej, Bratuszyna i Chrząblic za wykoszenie trawy i uporządkowanie terenu w wyznaczonych sektorach.

Powrót na górę