XVI Niedziela Zwykła, 19 lipca 2020

Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego realnego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo zasłaniając się wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata; to znaczy być światłem dla współczesnego świata.

Jeszcze dziś o godz. 20.00 nowenna nieustająca do Matki Bożej z La Salette, a po niej procesja na Kalwarii Saletyńskiej.

W najbliższą środę, 22 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii Magdaleny, patronki dobrej przemiany. Magdalena, wierna uczennica Chrystusa, była przy Jego śmierci i pierwsza ujrzała Go po zmartwychwstaniu wczesnym rankiem dnia paschalnego (Mk 16,9). Jej kult w całym Kościele zachodnim rozpowszechnił się od XII wieku. Od początku patronuje też Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała Święta Siostra Faustyna, a szczególnie dziewczętom i kobietom potrzebującym moralnego odrodzenia, wychowaniem których zajmują się siostry. W środę na mszy św. o godz. 17.00 nowenna do św. Rity z obrzędem poświęcenia róż.

W czwartek, 23 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas umiłował.

W sobotę, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2).

Tego samego dnia czcimy też Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych podróży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu. Z racji wspomnienia tego Świętego, mimo wakacji, pobłogosławimy nasze pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej parafii odbędzie się w sobotę po mszy św. o godz. 17.00 oraz z niedzielę po msza św. o godz. 9.00; 11.30 i 16.00.

W tym tygodniu patronujĄ nam:

 • 22 VII – św. Maria Magdalena, uwolniona przez Pana Jezusa od siedmiu złych duchów (Mk 16,9; Łk 8,2), wraz z innymi niewiastami troszczyła się o wędrujących z Nim ludzi; została nazwana Apostołką Apostołów, ponieważ to ona pierwsza zaniosła im radosną wieść o zmartwychwstaniu Pana.
 • 23 VII – św. Brygida (1303-1373), zakonnica, w 1999 roku ogłoszona przez św. Jana Pawła II współpatronką Europy.
 • 24 VII – św. Kinga (1234-1292), córka króla węgierskiego Beli IV, żona polskiego księcia Władysława Wstydliwego, która po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek i dalsze swoje życie poświęciła dla ubogich; św. Jan Paweł II kanonizował ją w 1999 roku.
 • 25 VII – św. Jakub Apostoł (†44), powołany przez Jezusa razem ze swym bratem Janem, jako jeden z Jego pierwszych uczniów, poniósł śmierć męczeńską ścięty mieczem na rozkaz Heroda.
 • 25 VII – św. Krzysztof (†około 250), męczennik, jeden z Czternastu Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów, m.in. chrześcijańskiej młodzieży, farbiarzy, flisaków, introligatorów, marynarzy, pielgrzymów, kierowców i podróżnych, przewoźników, tragarzy, turystów i żeglarzy, orędownik w śmiertelnych niebezpieczeństwach.

Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:

 

Ofiara na prace prowadzone w naszym Sanktuarium:

 • Młode małżeństwo z Galewa:

Dziś taca inwestycyjno – gospodarcza.

Za wszystkie ofiary składane na tacę, w kopertach i indywidualnie na kontynuację prac w naszej Wspólnocie oraz za wszelką pomoc materialną i modlitwę duchową w intencji prac prowadzonych w naszej wspólnocie składam Bóg Zapłać.

 

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ODPUSTOWĄ  NA PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

W czwartek koronka do Przemienienia Pańskiego oraz uroczyste zasłonięcie obrazu Jezusa Przemienionego w kaplicy Relikwii.

Od przyszłego poniedziałku rozpoczynamy nowennę przygotowująca naszą Wspólnotę Parafialną do uroczystości Przemienienia Pańskiego, dlatego też pokornie proszę i zachęcam do tego, abyśmy po mimo żniw i innych domowych obowiązków, znaleźli odrobinę czasu na wspólną modlitwę oraz zaangażowanie się w liturgię.

W dniach nowenny msza św. sprawowana będzie o godz. 17.00 wraz ze specjalnymi modlitwami, na którą zapraszam.

 

W niedzielę, 26 lipca msze św. o godz. 9.00 i 11.30 oraz o godz. 16.00 w int. zmarłych Marii i Wincentego Przechadzkich oraz wszystkich fundatorów, dobrodziejów i pielgrzymów. Po mszy popołudniowej udamy się z procesją eucharystyczną na nasz cmentarz parafialny, dlatego też na msze św. o godz. 16.00 zapraszam całą Asystę Procesyjną. Po zakończonej liturgii spotkanie organizacyjne Asysty na Organistówce.

Przypominam także, że msza św. rozpoczynająca uroczystości odpustowe w wigilię – środę – będzie sprawowana o godz. 19.00, nie będzie mszy św. o godz. 17.00.

Bardzo proszę o zgłoszenie się po mszy św. do Rosarium panów, którzy w czasie odpustu pomogą w zbieraniu ofiar.

 

Program uroczystości odpustowych dostępny będzie na plakatach i na stronie internetowej Parafii.

 • Koszenie trawy w wyznaczonych sektorach bardzo proszę dokonać do 1 sierpnia.
 • Bezpośrednie przygotowanie świątyni i terenu wokół: 3 sierpnia (poniedziałek) od godz. 9.00
 • Dzierżązna: wygrabienie i posprzątanie terenu tzw. cmentarza przykościelnego
 • Chrząblice: powieszenie flag przy głównej bramie, na masztach przy kościele i na stojakach oraz umycie ławek przed balkonem i w lesie
 • Kalinowa: ustawienie konfesjonałów, znaków informacyjnych oraz umycie konfesjonałów
 • Galew: sprzątnięcie i ubranie balkonu oraz przygotowanie dekoracji przed balkonem wraz z Bramą Jubieluszową.
 • Bogdałów i Bratuszyn: sprzątnięcie kościoła wewnątrz
 • Izabelin i Wincentów: zwierzenie konfesjonałów, rozebranie dekoracji, poskładanie dekoracji materiałowych (piątek po odpuście od godz. 16.00)
 • Członkinie KŻR: posprzątanie stacji Drogi Krzyżowej
 • Dzieci szkolne: porządkowanie terenu po odpuście (piątek po odpuście od godz. 10.00)
 • Posługa porządkowa w czasie odpustu: wszystkie jednostki OSP

 

Z wracam się z pokorną prośbą do całej Wspólnoty Parafialnej o pomoc sprzątaniu naszej świątyni i w przygotowaniach do odpustu oraz w trakcie jego trwania.

 

BARDZO PROSZĘ WSZYSTKICH:

DZIECI, MŁODZIEŻ I STARSZYCH

O POMOC !!!

W tym roku, przed rozpoczęciem sumy odpustowej ks. Biskup symbolicznym otwarciem Bramy Jubileuszowej rozpocznie Rok Przemienienia w naszym Sanktuarium, na który, jak przekazała w tym tygodniu Nuncjatura Apostolska w Warszawie Ojciec Święty Franciszek udzielił naszemu Sanktuarium, specjalnego odpustu, który będzie można uzyskać od 6 sierpnia tego roku do 6 sierpnia 2021 roku, spełniając warunki określone przez Penitencjare Apostolską. Uroczyste ogłoszenie decyzji Papieża będzie miało miejsce podczas sumy 6 sierpnia o godz. 11.30. Niech zatem nowenna, którą rozpoczniemy w przyszły poniedziałek, jak najlepiej przygotuje duchowo naszą Wspólnotę do tych wydarzeń.

Powrót na górę