XX Niedziela Zwykła, 16 sierpnia 2020

W sierpniu tak często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. W nadchodzącą sobotę, 22 sierpnia, będziemy radowali się Maryją – Królową. Od najwcześniejszych wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją Królową. Także i nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego. Uroczyście uznał ten fakt papież Pius XII w 1954 roku. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.

Godne i częste przyjmowanie Komunii św. domaga się od nas czynnej miłości do Pana Boga i bliźniego. Trwa jeszcze sierpień – miesiąc modlitwy o trzeźwość naszego narodu. Jednym z przejawów miłości bliźniego może być więc zobowiązanie do abstynencji od alkoholu w celu ratowania innych osób uzależnionych, a także pomoc w podjęciu przez takie osoby decyzji o leczeniu odwykowym. Podejmujmy w tej kwestii osobistą modlitwę i konkretne działania. W każdym czasie i na każdym miejscu miejmy siłę i odwagę przeciwstawić się grzechowi pijaństwa. Maryi – Królowej złóżmy wotum czasowej lub całkowitej abstynencji.

W naszych modlitwach nie zapominajmy o pielgrzymach oraz o wypoczywających na wakacjach. Prośmy Matkę Boga i naszą o ich wzrost duchowy, dobry, ubogacający wypoczynek i szczęśliwy powrót do domu.

W środę o godz. 20.00 nowenna nieustająca do Matki Bożej z La Salette wraz z procesją po kalwarii saletyńskiej.

W sobotę, na mszy św. o godz. 17.00 nowenna do św. Rity z obrzędem poświęcenia róż.

W tym tygodniu patronujĄ nam:

 • 20 VIII – św. Bernard (1090-1153), opat cystersów w Clairvaux (Francja) i doktor Kościoła, wielki myśliciel, teolog i mistyk, nazywany „wyrocznią Europy”.
 • 21 VIII – św. Pius X (1835-1914), papież, który odrodził życie eucharystyczne, wydając dekrety o częstszym przystępowaniu do Eucharystii i pozwalając dzieciom na wcześniejszą Komunię św.; nazwano go „papieżem dzieci”.

Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:

Dziś taca inwestycyjno – gospodarcza, zaś po mszy św. zgodnie z zarządzeniem Biskupa Włocławskiego, możemy złożyć ofiarę na pomoc poszkodowanym w wybuchu w Bejrucie, w Libanie. Za każdy gest serca w imieniu poszkodowanych, dziękuję.

Za wszystkie ofiary składane na tacę, w kopertach i indywidualnie na kontynuację prac w naszej Wspólnocie oraz za wszelką pomoc materialną i modlitwę duchową w intencji prac prowadzonych w naszej wspólnocie składam Bóg Zapłać.

Podczas sumy odpustowej rozpoczynającej Jubileusz Przemienienia Pańskiego w naszym Sanktuarium, na ręce ks. Biskupa zostały przekazana dary, które służyć będą naszej Wspólnocie, i tak:

 • Rada Parafialna przekazała symbolicznie trzy piszczałki organowe, jako znak remontu i rozbudowy organów w naszej świątyni.
 • Stowarzyszenia VALENTINUS, Kali –NOVA, Odnowa i Rozwój IZBAELINA, Koła Gospodyń Wiejskich, Druhowie Strażacy złożyli w darze Ewangeliarz w złotej oprawie
 • Służba Liturgiczna przekazała Mszał Rzymski
 • Szafarze Komunii przekazali welon używany w procesji eucharystyczne
 • Asysta Procesyjna przekazała mosiężny Trybularz
 • Parafialna CARITAS przekazała kryształowe ampułki
 • Schola Dziecięca i Młodzieżowa przekazała dwie lampki oliwne
 • Koła Różańcowe z Bratuszyna, Chrząblic, Kalinowej nr 1 i nr 2 złożyły w darze obrazy Tajemnic Różańcowych, które zostaną umieszczone w 20 kapliczkach, mających stanąć na Kalwarii Saletyńskiej
 • Społeczność Szkoły Podstawowej w Galewie z Filią w Chrząblicach złożyła darze komplet 6 świec, które znajdują się w Kaplicy Przemienienia i Relikwii
 • Wspólnota Parafii Brudzew przekazała w darze replikę kielicha mszalnego, używanego w Bazylice św. Piotra w Watykanie, gdzie u podstawy umieszczona została dedykacja: Parafia Brudzew Kolski w darze Parafii Galew w 100 – lecie jej erygowania.

W imieniu naszej Wspólnoty Parafialnej, wszystkim ofiarodawcom składam serdeczne Bóg zapłać.

Powrót na górę