Wizyta Duszpasterska - kolęda 2023 (wstępny harmonogram, może ulec zmianie)

1.      W tym roku zostały nieco zmodyfikowane trasy kolędowe. Ponieważ, zapewne wiele się zmieniło, doszły nowe domy, kolęda obejmuje rodzinny od pierwszego podanego numeru do ostatniego podanego (wymienione z numeru i nowe w tym zakresie).

2.    Poniżej został podany wstępny plan tegorocznej kolędy. Proszę mieć na uwadze, że terminy mogą ulec zmianie – przesunięciu.

1.     PIĄTEK, 13 STYCZNIA 2023

Ø Od godz. 16.00: IZABELIN II

2.    SOBOTA, 14 STYCZNIA 2023

Ø Od godz. 9.00 WINCENTÓW

3.    PONIEDZIAŁEK, 16 STYCZNIA 2023

Ø Od godz. 9.00 BRATUSZYN od Krzyża do drogi wojewódzkiej

Ø Od godz.  16.00 GALEW górka wokół cmentarza (zmiana trasy): 18A, 19A, 11, 12, 9, 7/3, 8B, 8A, 8, 6, 5, 6A, 3, 2A, 2B

4.    WTOREK, 17 STYCZNIA 2023

Ø Od godz. 9.00 BRATUSZYN: (zmiana trasy) 30, 29,14, 17, 18, 13, 15, 20A, 20, 21, 21C, 20B, 20C, 22, 23

Ø Od godz. 18.00 BRATUSZYN I GALEW:

a.    Galew: pp.Dy…, 13, 15, 14

b.    Bratuszyn 28A, 23C, 23B, 23D, 23A

5.    ŚRODA, 18 STYCZNIA 2023

Ø Od godz. 9.00 BRATUSZYN (zmiana trasy): 24, 23E, 23G, 24B, 23H, 25, 26, 27, 39A, 39B, 27A, 21A

Ø Od godz. 16.00 BOGDAŁÓW (zmiana trasy): od nr 1 do 8A

6.   CZWARTEK, 19 STYCZNIA 2023

Ø  Od godz. 9.00 BOGDAŁÓW (zmiana trasy): 34A, 36, 37A, 37, 38, 28, 29, 31B, 34, 33, 26, 25, 25, 24, 17, 16, 15, 14, 13, 12

Ø Od godz. 18.00 BRATUSZYN:

a.    Kalinowa 69,

b.    Bratuszyn: 39, 38A, 38; 37, 36; 41, 40,

7.    PIĄTEK, 20 STYCZNIA 2023

Ø Od godz. 9.00: GALEW (zmiana trasy): nr 32, 32A, 31, 31A, 31B, 30, 29, 28, 28A, 27A, 24C, 24, 25, 24B, 24A, 22A, 22,

Ø Od godz. 15.00: CZARNA NIWA, JÓZEFÓW, DZIERŻĄZNA

8.   SOBOTA, 21 STYCZNIA 2023

Ø Od godz. 9.00: GALEW (zmiana trasy): 61, 60, 59, 57, 58, 58A, 56, 53A, 55, 54, 53, 49, 48, 46A, 46,

9.   PONIEDZIAŁEK, 23 STYCZNIA 2023

Ø Od godz. 9.00: GALEW (zmiana trasy): 44, 45, 45A, 43, 42, 42A, 41, 41B, 41A, 40, 38A, 37A, 36A, 35, 34, 33, 33A,

Ø Od godz. 16.00: IZABELIN I: (zmiana trasy) 4, 4A, 4B, 16, 17, 18, 19A, 19, 4c, 3, 2, 1A, 1,

10. WTOREK, 24 STYCZNIA

Ø  Od godz. 9.00: DZIERŻĄZNA I KALINOWA przy szosie

Ø Od godz. 18.00 GALEW: nr 23, 22B, 22, 21, 20A, 20B, 19, 18, 16,

11. ŚRODA, 25 STYCZNIA 2023

Ø Od godz. 9.00: IZABELIN I: 14, 13, 12, 11, 10, 9, 9A, 8B, 8A, 8, 7A, 7, 15, 6A, 6, 5, 5A

Ø Od godz. 16.00 CHRZĄBLICE: 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 6A, 7, 8,

12. CZWARTEK, 26 STYCZNIA 2023

Ø Od godz. 9.00 Kolęda w Szkołach, Zakładach Pracy, Instytucjach,

Ø Od godz. 18.00 CHRZĄBLICE: 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51,  50, 49, Izabelin 35,

13. PIĄTEK, 27 STYCZNIA 2023

Ø Od godz. 9.00 CHRZĄBLICE: 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42C, 42B, 42A, 44, 46, 47, 48,

Ø Od godz. 16.00 KALINOWA: 50, 51, 52, 52A, 53, 55, 56, 57, 57A, 57B, 59, 60, 61A, 61, 62A, 62, 64, 65, 7A, 67,

14. Sobota, 28 stycznia 2023

Ø Od godz. 9.00 CHRZĄBLICE: 10, 11, 12, 13A, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 18, 20A, 20, 22, 24, 26, 31, 34,

15. Poniedziałek, 30 stycznia 2023

Ø Od godz. 9.00 KALINOWA: 25, 25A, 26, 27, 27A, 28A, 29, 30, 30B, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 38A, 38B, 39, 40, 41, 42, 43, 43A, 44, 44A,45, 46, 47, 48, 49,

16. Wtorek, 31 stycznia 2023

Ø Od godz. 9.00 KALINOWA:

a.    Bogdałów Kolonia 29,

b.    Kalinowa: 70, 68, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 18A, 19, 21A, 20, 21, 22A, 22, 23A, 23, 24A, 24,

17. ŚRODA, 1 LUTEGO 2023

Ø Kolęda uzupełniająca

Ostatnio zmieniany wtorek, 10 styczeń 2023 11:47
Powrót na górę