Materiał na rozmowę z duszpasterzem przed Bierzmowaniem

W trakcie rozmowy z duszpastrzem, która odbędzie się 29 marca od godz. 9.00 w obecności Rodziców / Opiekunów, Kandydat do Bierzmowania powinien wykazać się:


Znajomością nastepujących modlitw:
Modlitwa Pańska
Pozdrowienie Anielskie
Skład Apostolski
Dekalog
Główne Prawdy Wiary
Siedem Sakramentów Świętych
Grzechy Główne
Warunki Dobrej Spowiedzi
Przykazanie Miłości
Cnoty Boskie
Dobre Uczynki Człowieka
Uczynki Miłosierdzia co do ciała
Uczynki Miłosierdzia co do duszy
Ostateczne Rzeczy Człowieka
Dary Ducha Świętego
Przykazania Kościelne

Znajomością treści pytań:
1 - 6,9,11,13,14 - 51, 52- 73, 79 -  83, 84 - 118, 121 - 129, 130 - 133, 134 - 37, 140 - 159, 160- 171, 172 - 181, 182 -185, 186 - 187, 190 - 193

Powrót na górę