Zespoły i Komisje działające w ramach PRD

Poniżej przedstawiamy wykaz zespołów i komisji działających w ramach PRD, do udziału w których zapraszamy także parafian z poza PRD.

 

KOMISJA EKONOMICZNA:

ØWspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii,
ØPomoc w przygotowaniu umów, ofert i przetargów związanych z prowadzonymi pracami budowlano – remontowymi Parafii,
ØWspieranie proboszcza w podejmowanych staraniach o pozyskanie funduszy od osób prawnych i fizycznych, mających wesprzeć prace budowlano – remontowe Parafii,
ØInne zadania, wynikające z zaistniałej sytuacji

KOMISJA NOWENNOWA:

ØRozbudzenie kultu Jezusa Przemienionego wśród Parafian i przybywających a Galewskie Wzgórze pielgrzymów i pątników,
ØPodejmowanie inicjatyw duszpasterskich, będących kontynuacją tematów nowennowych,
ØWznowienie ciągłej lektury Pisma Świętego w kościele
ØPrzygotowanie nawiedzenia obrazu Jezusa Przemienionego w rodzinach naszej Parafii (może okolicznych parafii?),
ØRozbudzenie kultu świętych, zwłaszcza: św. Walentego, św. Rity z Casia, św. Jana Pawła II,
ØInne zadania wynikające z zaistniałej sytuacji.

KOMISJA DS. NEKROPOLI GALEWSKIEJ ( skład wchodzą członkowie wszyscy członkowie Zarządu Cmentarza oraz co najmniej jeden przedstawiciel PRD)

ØWsparcie Proboszcza w administrowaniu Cmentarza Parafialnego
ØCzuwanie nad przestrzeganiem Regulaminu Cmentarzy Diecezji Włocławskiej i Cmentarza Parafialnego
ØAdministracja zasobami elektronicznymi
ØPrzygotowanie wraz z służbami architektoniczno – budowlanymi projektu nowej części cmentarza.
ØInne zadania wynikające z zaistniałej sytuacji

KOMISJA CHARYTATYWNA (PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS)

ØTroska o najuboższych Parafii
ØOrganizacja zbiórek i darów w ramach Caritas Diecezja i Caritas Polska
ØDziałalność formacyjna wśród dzieci i młodzieży
ØInne zadania wynikające z aktualnej sytuacji


KOMISJA LITURGICZNA

ØTroska o zaangażowanie wiernych w przebieg liturgii
ØTroska o zaangażowanie dzieci pierwszokomunijnych, bierzmowanych, młodych
ØFormacja Służby Liturgicznej
ØFormacja Scholii Liturgicznej
ØZaangażowanie w liturgię Kół Żywego Różańca
ØPrzygotowanie okolicznościowych nabożeństwa wynikających z programu 9 – letniej nowenny,
ØInne zadania wynikające z bieżącej sytuacji


ZESPÓŁ EWANGELIZACYJNY

ØRealizacja wskazań Ogólnopolskiego i Diecezjalnego Programu Duszpasterskiego
ØKatecheza Parafialna
ØRekolekcje Parafialne
ØTroska o trwałość i trzeźwość rodzin
ØProblematyka rodzin rozbitych, związków niesakramentalnych
ØInicjowanie czuwań i nabożeństw
ØOrganizacja festynów i wydarzeń kulturalnych, zawierających przesłanie ewangelizacyjneZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ODPUSTEM KU CZCI PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

ØOrganizacja przygotowania terenu parafialnego i świątyni do odpustu (dekoracje, konfesjonały, sprzątanie itd.)
ØWspółpraca z Władzami Samorządowymi Gminy Brudzew i Turek
ØOrganizacja przy współpracy OSP działających na terenie Parafii nadzoru i ochrony terenu parafialnego
ØOrganizacja zbiórki ofiar podczas odpustu
ØOrganizacja akcji sprzątania po zakończeniu odpustu
ØInne zadania wynikające z bieżącej sytuacji


BIURO PRASOWE SANKTUARIUM

ØObsługa medialna uroczystości i wydarzeń w Sanktuarium
ØCzuwanie nad akredytacjami prasowymi (szczególnie w odpust na PP)
ØPrzygotowanie notatek prasowych do lokalnych mediów, Ładu Bożego, na stronę Diecezji i parafialną,
ØAktualizowanie Kroniki Wydarzeń na stronie www.sanktuariumgalew.pl
ØAktualizowanie Galerii na stornie www.sanktuariumgalew.pl
ØProwadzenie Kroniki Parafialnej 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Powrót na górę