I Komunia Święta

I Komunia Święta

Zarządzenie Bpa Ordynariusza w sprawie I Komunii Świętej

W związku z wprowadzeniem nowej Podstawy Programowej Katechezy Kościoła katolickiego w Polsce niniejszym zarządzam, że od roku 2012/1013 do Pierwszej Komunii Świętej będą przystępowały dzieci z trzeciej klasy szkoły podstawowej. Dziecko powinno przystępować do tego sakramentu w parafii zamieszkania rodziców. Aby dziecko mogło być dopuszczone do Pierwszej Komunii Świętej, powinno być odpowiednio przygotowane. Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej obejmuje uczestnictwo dzieci w nauce religii od przedszkola do klasy trzeciej szkoły podstawowej oraz systematyczne uczestnictwo dzieci i ich rodziców w katechezie parafialnej w parafii zamieszkania rodziców. Stan przygotowania dziecka, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 914), ocenia proboszcz i decyduje o jego…
Czytaj dalej...

Terminy Komunii Świętych

Przewidywany termin I Komunii św. w najbliższym czasie: 1) 4 maja 2014, godz. 11.00 2)  3 maja 2015, godz. 11.00 3)  1 maja 2016, godz. 11.00 4)  7 maja 2017, godz. 11.00 5)  6 maja 2018, godz. 11.00
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS