Administracja Cmentarza Parafialnego w Galewie

Z dniem 1 września 2023 obowiązki Administracji Cmentarzem i Grobowego przejmuje Firma Ogrodnicza POD LASEM Krzysztofa Gryglewskiego. 

 

Wszelkie sprawy związane z cmentarzem:

  • > stawianie pomników,
  • > remonty pomników,
  • > rezerwacje i zgłaszanie dysponentów grobu,

prosimy zgłaszać w czasie dyżurów Zarządu Cmentarza.
 

Zgłoszenia należy dokonywać przed rozpoczęciem prac na cmentarzu, a nie w trakcie czy już po ich zakończeniu.

 

Do czasu ustalenia nowej siedziby Administratora Cmentarza, przedstawiciel będzie pełnił dyżury na Organistówce:

> w II i IV wtorek miesiąca od godz. 17.30 do 18.00

> w pierwszą niedzielę miesiąca od godz. 9.00 do 11.30

 

Prosimy uwagę na obowiązujące zgodnie z ustawą wymiary grobów:

Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby zwykłe; groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:

Groby rodzinne przeznaczone na składanie wielu trumien powinny mieć następujące wymiary dla jednego grobu:

– dla zwłok dzieci do lat 6:

długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2

odstępy – od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m.

– dla pozostałych zwłok                 

długość 2 m, szerokość 1 m, głębokość 1,7 m,

odstępy – od każdego boku po 0,5 m.

– dla urn ze szczątkami zwłok:

długość 0,6 m, szerokość 0,4 m, głębokość 1 m,

odstępy – od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m.                                          

 

Groby rodzinne przeznaczone na składanie wielu trumien powinny mieć następujące wymiary:

długość 2,3 m, szerokość 1,3 m, głębokość 1,7 m,

odstępy – od każdego boku po 0,5 m.

Groby rodzinne dla urn, przeznaczone na kilka urn powinny mieć następujące wymiary:

długość 1 m, szerokośc 1 m, głębokośc 1 m,

odstępy - na bokach 0,3 m, a od strony frontu miejsca urnowego 0,4 m   Groby rodzinne dla urn, przeznaczone na kilka urn powinny mieć następujące wymiary: 

długość 1 m, szerokość 1 m, głębokość 1 m,

Warstwa ziemi pokrywająca trumnę powinna wynosić co najmniej 1 m. Kopanie głębszych grobów, niż 1,7 m, jest dopuszczalne pod warunkiem, że pomiędzy dnem grobu, a najwyższym poziomem wody gruntowej pozostanie co najmniej 0,5 m. Ziemia wydobyta z gruntu może być usypana w postaci pagórka nad grobem.

Przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.

Przez grób murowany rozumie się dół, w którym boki są murowane, a nad trumną zakłada się sklepienie.

Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowanie dwu lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter stosowanych w głąb.

Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki, jak i grobowce nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.

Bez zgody administratora cmentarza nie można umieszczać w alejkach ławek, wykonywać betonowych podestów przy grobie.

Ostatnio zmieniany piątek, 08 wrzesień 2023 19:38
Powrót na górę