Aktualności

XXX Niedziela Zwykła, 24 października 2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku przekazuje zalecenia i wytyczne dotyczące organizacji i uczestnictwa osób w obrządkach religijnych (pełna treść w gablocie przed kościołem) m.in.: W trakcie sprawowania kultu religijnego, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego , obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, oprócz osób sprawujących kult Uczestnicy wewnątrz winni zachować dystans społeczny między sobą 1,5 m Obowiązuje limit osób w miejscach kultu religijnego – maks. 75 % obłożenia, nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID – 19 Rekomenduje się odprawianie ceremonii na świeżym powietrzu Wymagana jest dezynfekcja rąk przed wejście do kościoła. Bóg słyszy…
Czytaj dalej...

Tegoroczna kolęda w zmienionym terminie i w różnych formach

- Tradycja kolędowa jest mocno zakorzeniona w praktyce Diecezji Włocławskiej. Dlatego nie chcemy rezygnować z kolędy, ale zalecić jej przeprowadzenie w różnych formach, dostosowanych do obowiązujących norm i obostrzeń sanitarnych, oraz w odpowiednim do tego czasie – napisał biskup włocławski Wiesław Mering w „Zarządzeniu w sprawie wizyty kolędowej w Diecezji Włocławskiej” z dnia 17 grudnia 2020 r. Określając czas kolędy bp Mering zaznacza, że będzie ona mogła odbyć się w przesuniętym terminie, najwcześniej po zakończeniu ferii, czyli od 18 stycznia 2021 roku, lub w innym późniejszym terminie, np. po Wielkanocy, o ile pozwolą na to obowiązujące przepisy sanitarne i obostrzenia rządowe. Forma…
Czytaj dalej...

Zasady funkcjonowania naszego Sanktuarium w okresie od 7 do 29 listopada br. Korekta z 7 11 2020

Zgodnie z zarządzeniem Władz Państwowych: 1) w liturgii może brać udział 1 osoba na 15 m2, z zachowaniem 2 m dystansu społecznego.  2) osoby biorące udział w liturgii na zewnątrz kościoła zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego, nie obowiązuje tu limit 5 osób (Przepis dotyczący 5 osób odnosi się do zgromadzeń w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 Prawa o zgromadzeniach). 3) we wewnątrz kościoła, jak i na zewnątrz obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa wraz zachowaniem dystansu społecznego.    Mając na uwadze w / w wskazania od soboty (7.11) w naszym Sanktuarium: 1) w liturgii może wziąć udział do 25…
Czytaj dalej...

Komunikat Kurii Diecezjalnej w sprawie urocz. Wszystkich Świętych

Włocławek, 23 października 2020 r. L.dz. 1071/2020 Komunikat dotyczący organizacji Uroczystości Wszystkich Świętych w Diecezji Włocławskiej W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i wprowadzonymi w dniu 23 października br. przez stronę rządową obostrzeniami, Kuria Diecezjalna informuje o decyzjach podjętych przez biskupa włocławskiego Wiesława Meringa: W Uroczystość Wszystkich Świętych Msze święte powinny zostać odprawione w kościołach parafialnych według porządku niedzielnego, z uwzględnieniem możliwości sprawowania ich na tych cmentarzach, na których znajdują się kościoły lub kaplice, zgodnie z nałożonymi przez władze limitami liczby uczestników zgromadzeń religijnych (1 osoba na 7 m2). Na cmentarzach odwołane zostają Msze święte polowe, nabożeństwa i procesje. Ich celebrację należy przenieść do kościołów.…
Czytaj dalej...

Apel o modlitwę w intencji Pasterza Diecezji

Włocławek, 23 października 2020 r. L.dz. 1073/2020   Apel o modlitwę o powrót do zdrowia Księdza Biskupa Wiesław Meringa Bracia Kapłani! Czcigodne Siostry Zakonne! Drodzy Diecezjanie! Zwracam się z prośbą do wszystkich Diecezjan, o modlitwę w intencji o powrót do zdrowia Księdza Biskupa Wiesława Meringa. 19 października wieczorem u Księdza Biskupa stwierdzono obecność koronawirusa. Ksiądz Biskup pozostaje w izolacji domowej, jest osłabiony, ale jego stan stopniowo się poprawia. Ufamy, że nasza modlitwa przyczyni się do szybkiego powrotu Pasterza Diecezji do pełni sił. Ksiądz Biskup Wiesław Mering wyraża wdzięczność za wszelkie znaki życzliwości względem swojej osoby i również ze swej strony zapewnia…
Czytaj dalej...

Dyspensa Biskupa Włocławskiego

Włocławek, 17 października 2020 r. L.dz. 1054/2020 DEKRET Dyspensa oraz zarządzenie w sprawie duszpasterstwa w warunkach nowych rygorów sanitarnych   W związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej i wprowadzonymi przez władze państwowe ograniczeniami liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. strefach żółtych i czerwonych, obowiązującymi od dnia 17 października br., mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie dla zdrowia i życia, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam niniejszym dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane do dnia 15 listopada br. wiernym Diecezji Włocławskiej oraz osobom przebywającym na jej terenie.…
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS