Monitoring (3)

Klauzura informacyjna - MONITORING (wersja skrócona)

1) Administratorem danych pochodzących z monitoringu jest Parafia pw. Przemienienia Pańskiego i św. Walentego w Galewie (Galew 1, 62 – 720 Galew), którą reprezentuje ks. Proboszcz Jacek Buda.
2) Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób, mienia i dobrego imienia administratora (art. 6 ust.1 lit. F RODO; art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu KEP).
3) Monitoring obejmuje obszar specjalnie oznaczony, czyli obszar bezpośrednio przed wejściami do kościoła oraz przed wejściem do zakrystii, zakrystię, chór oraz przedsionek kościoła.
4) W celu umożliwienia włączenia się w modlitwę osób chorych, niemogących osobiście uczestniczyć w liturgii istnieje możliwość transmisji z kamer:
 Skierowanej na prezbiterium,
 Skierowanej na prezbiterium balkonu świątyni,
tylko w czasie trwania liturgii / nabożeństwa.
5) Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez monitoring można uzyskać od Księdza Proboszcza.Wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2022
Czytaj dalej...

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO I ŚW. WALENTEGO W GALEWIE

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady monitoringu wizyjnego budynku Galew 1 wraz z otoczeniem, reguły rejestracji i zapisu informacji wraz ze sposobem ich zabezpieczenia oraz możliwość udostępniania danych o zarejestrowanych zdarzeniach osobom trzecim.
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) administrator – administratorem danych osobowych rejestrowanych na Nieruchomościach jest parafia rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego i św. Walentego w Galewie
2) monitoring – monitoring wizyjny wraz z infrastrukturą kablową oraz kamerami,
3) nieruchomości – nieruchomości budynkowe oraz gruntowe znajdujące się w Galew 1.

§ 2 CEL MONITORINGU
1. Celem monitoringu jest:
1) zwiększenie bezpieczeństwa,
2) ograniczenie zachowań zagrażających mieniu lub bezpieczeństwu osób,
3) rejestracja zdarzeń umożliwiających ustalenie sprawcy.
2. W realizacji celów monitoringu administrator współdziała z Policją oraz firmami ochroniarskimi poprzez przekazywanie informacji o zaobserwowanych oraz zarejestrowanych zagrożeniach.

§ 3 ZASADY MONTAŻU MONITORINGU
1. Monitoringiem są objęte: wejście główne do budynku kościoła oraz boczne, ołtarz w kościele i na balkonie oraz kaplica Przemienienia Pańskiego.
2. Wybór dodatkowych miejsc objętych monitoringiem należy do wyłącznej kompetencji administratora.
3. Monitoringiem nie mogą być objęte (np. konfesjonały, okna budynku, toalety).
4. Administrator decyduje o liczbie i umiejscowieniu kamer, parametrach technicznych monitoringu.
5. Wszystkie miejsca objęte monitoringiem są oznakowane tabliczkami informacyjnymi.

§ 4 FUNKCJONOWANIE MONITORINGU
1. Monitoring działa całodobowo.
2. Zapisowi monitoringu podlega wyłącznie obraz.
3. Zapis monitoringu jest przechowywany 3 dni.

§ 5 OBSŁUGA MONITORINGU WIZYJNEGO
1. Nadzór nad monitoringiem znajduje się na plebanii.
3. Dostęp do zgromadzonych danych posiadają tylko i wyłącznie osoby zatrudnione do obsługi monitoringu oraz osoby upoważnione przez administratora.

§ 6 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OBJĘTYCH MONITORINGIEM
1. Administrator zabezpiecza nagranie zdarzenia zarejestrowane przez monitoring na pisemny wniosek:
1) osób trzecich;
2) organów prowadzących postępowanie (np. Policji).
2. Zabezpieczenie danych monitoringu polega na ich zarejestrowaniu na nośniku
danych poza rejestratorem monitoringu.
3. Zabezpieczone dane z monitoringu są udostępniane organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia (np. Policji). W przypadku wykazania prawnie uzasadnionego interesu przez stronę trzecią oraz przy braku sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem, także tej osobie trzeciej.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin został uchwalony przez administratora i obowiązuje od dnia 7 lipca 2022.
Czytaj dalej...

Klauzura informacyjna - Monitoring

Zgodnie z art. 13 i 14 RODO oraz art. 8 i 9 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:


1. Administratorem pochodzących z monitoringu danych jest Parafia pw. Przemienienia Pańskiego i św. Walentego w Galewie (Galew 1, 62 – 720 Brudzew).
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych z monitoringu jest prawnie uzasadniony interes administratora wyrażający się w trosce o bezpieczeństwo osób, mienia i dobrego imienia administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO; art. 7 ust. 1 pkt 6) Dekretu).
3. Przebywanie na terenie Parafii pw. Przemienienia Pańskiego i św. Walentego w Galewie (Galew 1, 62 – 720), ma charakter dobrowolny i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie i przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku w zakresie rejestracji systemu kamer monitoringu. Na terenie obiektu Parafii znajdują się plakietki informujące OBIEKT MONITOROWANY o stosowanym monitoringu wizyjnym.
4. Monitoring obejmuje obszar specjalnie oznaczony, czyli Kościół w Galewie i teren przyległy do niego.
5. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres 3 dni. W przypadku, gdy zapis monitoringu może stanowić dowód w postępowaniu wszczętym przez odpowiednie organy – do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.
6. Osoba zarejestrowana przez monitoring ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Dane osobowe pochodzące z monitoringu nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
8. W Parafii pw. Przemienienia Pańskiego i św. Walentego został ustanowiony inspektor danych osobowych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych; adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w zakresie objętym prawem kanonicznym) lub Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (w sprawach regulowanych prawem świeckim).
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS