Program Duszpasterski na rok 2014 / 2015

PROGRAM DUSZPASTERSKI

Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Galewie

Maryja, Niepokalana, Dziewica, Bogurodzica,

Wniebowzięta, Matka Kościoła.

5 sierpnia 2014 – 6 sierpnia 2015

W wigilię uroczystości odpustowych 5 sierpnia br., o godz. 16.50, na Galewskim Wzgórzu Przemienienia dało się słyszeć dźwięk dzwonu Maryja zawieszonego przez parafian kilkanaście lat temu, oznajmiającego rozpoczęcie IV roku nowenny przygotowującej mieszkańców tego miejsca do jubileuszu 100 – lecia erygowania przy tej świątyni parafii i 175 rocznicy jej budowy. Rok ten, nasza Wspólnota pragnie przeżyć wraz Maryją, Piękną Panią o zapłakanym obliczu z La Salett.

Przed kilkunastu laty, gdy jeszcze na szponach naszego białego Orła dało się widzieć łańcuchy nałożone przez władców totalitarnego systemu, ks. kan. Stanisław wraz z parafianami ustawił Jej figurę przed tą świątynią, przy której widzimy Melanię i Maxima, uczestników tego objawienia. A całe to wydarzenie umiejscowione zostało na zarysie naszej Ojczyzny, jakby chcąc uświadomić nam, że Owa Piękna Pani, która płakała i płakała, czyniła i czyni to także i nad dziejami naszej Ojczyzny, naszej Parafii, naszych Rodzin.

Kolejny rok nowennowy przeżyć będziemy pod hasłem: Maryja, Niepokalana, Dziewica, Bogurodzica, Wniebowzięta, Matka Kościoła.

 

 

 

I dlatego też, pragniemy przypomnieć, a może i na nowo odkryć to Jej orędzie z La Salett. Orędzie, w którym wzywa do modlitwy, pracy przez sześć dni, aby w siódmy oddać cześć wraz z Nią Bożemu Synu, w którym zwraca uwagę na ludzki język, gdzie pośród przekleństw daje się po wielokroć usłyszeć imię Jej Syna, w którym ubolewa nad brakiem uczestnictwa wielu w niedzielnej eucharystii.

Choć to objawienie i Jego Orędzie miało miejsce w rok po zbudowaniu na naszym Wzgórzu tej świątyni, a więc w 1846 roku, to wciąż jest aktualne. To wciąż potrzeba owych Melani, owych Maximianów, którzy treść Orędzia Pięknej, ale zapłakanej Pani zaniosą całemu Jej ludowi.

W imieniu naszej Wspólnoty, pragnę życzyć wszystkim pielgrzymom i pątnikom nawiedzającym w tym roku nasze Wzgórze Przemienienia, aby wraz z Maryją, która w swym znaku z La Salett nawiedzać będzie nasze rodziny, odkryli drogę do pojednania między nami, do pojednania w naszych rodzinach, w naszej parafii i w naszej Ojczyźnie. Abyśmy zechcieli na tę drogę pojednania wejść, z tego daru skorzystać i w tym pojednaniu wytrwali. Tak wielu właśnie tu, w tym miejscu, na tym Wzgórzu doznaje przemieniany, przemiany serca, uzdrowienia, uleczenia i otwarcia na Bożą miłość. Uczynimy to wraz z Nią Maryją z La Salett, Panią o pięknym obliczu, ale jakże zapłakanym.

 

 

SIERPIEŃ 2014

5.

Rozpoczęcie uroczystości odpustowych

  • Wprowadzenie figury Matki Bożej z La Salette

Godz. 16.50

6.

Odpust na Przemienienie Pańskie

Godz. 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 15.00; 17.00

14.

Nowenna do św. Walentego

Godz. 17.00

22.

Nowenna do św. Rity

Godz. 17.00

WRZESIEŃ 2014

2.

Nowenna do św. Jana Pawła II

Godz. 17.00

4.

Godzinki i nowenna do Przemienienia Pańskiego

Godz. 16.30

5.

Modlitwa Maryjna – apel

Godz. 21.00

10.

Spotkanie formacyjne młodych ŚDM Kraków 2016

Godz. 18.00

14.

Nowenna do św. Walentego

Godz. 17.00

17.

Rozpoczęcie Rekolekcji Saletyńskich

Godz. 17.00

Modlitwa Różańcowa

Godz. 20.30

18.

I Dzień Rekolekcji

Godz. 9.00; godz. 17.00

Saletyńska Droga Krzyżowa

Godz. 20.30

19.

II Dzień Rekolekcji

Godz. 9.00; godz. 17.00

Inauguracja Nowenny nieustającej do Matki Bożej z La Salette

Godz. 17.00

Pożegnanie Matki Bożej w znaku figury z La Salette i rozpoczęcie nawiedzenia w rodzinach: Dzierzązna (jako pierwsza)

Godz. 18.30

20.

III Dzień Rekolekcji

 

Dekanalny Dzień Skupienia Kół Żywego Różańca

Godz. 9.00 – 13.00

21.

IV Parafialno – Gminny Przegląd Chórów i Zespołów Muzycznych

Godz. 15.00 – 20.00

22.

Nowenna do św. Rity

Godz. 17.00

PAŹDZIERNIK 2014

2.

Godzinki i nowenna do Przemienienia Pańskiego

Godz. 16.30

Nowenna do św. Jana Pawła Ii

Godz. 17.30

3.

Modlitwa Maryjna

Godz. 20.30

4.

Czuwanie Kół Żywego Różańca

Godz. 16.00

10.

Spotkanie formacyjne młodych ŚDM Kraków 2016

Godz. 18.00

14.

Nowenna do św. Walentego

Godz. 17.00

19.

Nowenna nieustająca do MB z La salette

Po mszy św. o godz. 9.00

22.

Nowenna do św. Rity

Godz. 17.00

31.

Wieczór Świętych

Godz. 20.30

LISTOPADA 2014

1.

Czuwanie Kół Żywego Różańca

Godz. 19.30

Zaduszki Parafialne

Godz. 20.00

2.

Nowenna do św. Jana Pawła II

Godz. 16.00

6.

Godzinki i nowenna do Przemienienia Pańskiego

Godz. 16.30

7.

Modlitwa Maryjna

Godz. 20.30

14.

Nowenna do św. Walentego

Godz. 17.00

Spotkanie formacyjne młodych ŚDM Kraków 2016

Godz. 18.00

18.

Zaduszki Nauczycielskie

Godz. 17.00

19.

Nowenna nieustająca do MB z La Salette

Godz. 17.00

22.

Nowenna do św. Rity

Godz. 17.00

Modlitwa Papieska

Godz. 20.30

29

Liturgiczne rozpoczęcie okresu Adwentu

Godz. 17.00

GRUDZIEŃ 2014

4.

Godzinki i nowenna do Przemienienia Pańskiego

Godz. 16.30

5.

Spotkanie opłatkowe przyjaciół Wzgórza Galewskiego z udziałem Pasterza Diecezji

Godz. 16.00

Modlitwa Maryjna

Godz. 21.00

12.

Spotkanie formacyjne młodych ŚDM Kraków 2016

Godz. 18.00

14.

Nowenna do św. Walentego

Godz. 16.00

17.

Adwentowy Dzień Skupienia

Godz. 9.00; godz. 11.00; godz. 16.00; godz. 18.00

19.

Nowenna nieustająca do MB z La Salette

Godz. 17.00

Spotkanie opłatkowe wspólnot sanktuaryjnych

Godz. 18.30

22.

Nowenna do św. Rity

Godz. 17.00

STYCZEŃ 2015

1.

Godzinki i nowenna do Przemienienia Pańskiego

Godz. 16.30

2.

Nowenna do św. Jana Pawła II

Godz. 17.00

Modlitwa Maryjna

Godz. 20.30

3.

Czuwanie Kół Żywego Różańca

Godz. 16.00

6.

Jasełka Bożonarodzeniowa wystawiona przez SP w Galewie

Po mszy św. o godz. 9.00

9.

Spotkanie formacyjne młodych ŚDM Kraków 2016

Godz. 18.00

14.

Nowenna do św. Walentego

Godz. 17.00

19.

Nowenna nieustająca do MB z La Salette

Godz. 17.00

22.

Nowenna do św. Rity

Godz. 17.00

LUTY 2015

2.

Nowenna do św. Jana Pawła II

Godz. 17.00

5.

Godzinki i nowenna do Przemienienia Pańskiego

Godz. 16.30

6.

Spotkanie formacyjne młodych ŚDM Kraków 2016

Godz. 18.00

Modlitwa Maryjna

Godz. 20.30

7.

Czuwanie Kół Żywego Różańca

Godz. 8.00 – 11.00

13.

Rozpoczęcie odpustu ku czci św. Walentego

Godz. 17.00

14.

Odpust ku czci św. Walentego

Godz. 9.00; godz. 11.30; godz. 17.00

15.

Sanktuaryjny Dzień Chorego

Godz. 16.00

18.

Środa Popielcowa

Godz. 9.00; godz. 17.00

19.

Nowenna do MB z La Salette

Godz. 17.00

22.

Nowenna do św. Rity

Godz. 16.00

MARZEC 2015

2.

Nowenna do św. Jana Pawła II

Godz. 17.00

5.

Godzinki i nowenna do Przemienienia Pańskiego

Godz. 16.30

6.

Modlitwa Maryjna

Godz. 20.30

7.

Czuwanie Kół Żywego Różańca

Godz. 8.00 – 11.00

13.

Spotkanie formacyjne młodych ŚDM Kraków 2016

Godz. 18.00

14.

Nowenna do św. Walentego

Godz. 17.00

15.

Rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych

Godz. 9.00; 11.30; 16.00; 18.00

16.

II Dzień Rekolekcji

Godz. 9.00; 11.00; 17.00

17.

III Dzień Rekolekcji

Godz. 9.00; 11.00; 17.00

18.

IV Dzień Rekolekcji – Spowiedź

Godz. 9.00; 11.00; 16.00; 18.00

19.

Nowenna do MB z La Salette

Godz. 17.00

22.

Nowenna do św. Rity

Godz. 16.00

29.

Niedziela Palmowa

Godz. 9.00; 11.30

KWIECIEŃ 2014

2.

Wielki Czwartek

Godz. 17.00

Nowenna do św. Jana Pawła II

Godz. 18.30

3.

Wielki Piątek

Godz. 17.00

Modlitwa Maryjna

Godz. 20.30

4.

Wigilia Paschalna

Godz. 21.00

5.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Godz. 9.00; 11.30

10.

Spotkanie formacyjne młodych ŚDM Kraków 2016

Godz. 18.00

14.

Nowenna do św. Walentego

Godz. 17.00

19.

Nowenna do MB z La Salette

Po mszy św. o godz. 9.00

22.

Nowenna do św. Rity

Godz. 17.00

MAJ 2015

1.

Modlitwa Maryjna

Godz. 20.30

2.

Czuwanie Kół Żywego Różańca

godz. 16.00

Nowenna do św. Jana Pawła II

Godz. 17.00

3.

I Komunia Święta

Godz. 11.00

4.

Modlitwa w int. Strażaków

Godz. 17.00

7.

Godzinki i nowenna do Przemienienia Pańskiego

Godz. 16.30

14.

Nowenna do św. Walentego

Godz. 17.00

17. odbędzie się 24.05

Serce i Róża z Galewskiego Wzgórza – Piknik Rodzinny

Pocz. Godz. 15.00

19.

Nowenna do MB z La Salette

Godz. 17.00

21. odwołane

Procesja z Relikwiami św. Rity

Godz. 20.00

22.

Uroczystości ku czci św. Rity

Godz. 17.00

30. odwołane 

Dekanalne spotkanie Matek Boskich

Godz. 15.00 – 18.00

CZERWIEC 2015

2.

Nowenna do św. Jana Pawła II

Godz. 17.00

4.

Uroczystość Bożego Ciała

Godz. 10.00

Godzinki i nowenna do Przemienienia Pańskiego

Godz. 16.30

6.

Czuwanie Kół Żywego Różańca

Godz. 8.00 – 11.00

12.

Spotkanie formacyjne młodych ŚDM Kraków 2016

Godz. 18.00

13. odwołane 

Dekanalne spotkanie Służby Liturgicznej

Godz. 9.00 – 12.00

14.

Nowenna do św. Walentego

Godz. 16.00

19.

Nowenna do MB z La Salette

Godz. 19.00

20. odwołane 

Dekanalne spotkanie Dzieci Komunijnych

Godz. 9.00 – 12.00

22.

Nowenna do św. Rity

Godz. 17.00

26.

Zakończenie Roku Szkolnego

Godz. 9.00

LIPIEC 2015

2.

Godzinki i nowenna do Przemienienia Pańskiego

Godz. 16.30

Nowenna do św. Jana Pawła II

Godz. 17.00

14.

Nowenna do św. Walentego

Godz. 17.00

19.

Nowenna do MB z La Salette

Po mszy św. o godz. 9.00

22.

Nowenna do św. Rity

Godz. 17.00

28.

Rozpoczęcie nowenny przed uroczystością Przemienienia Pańskiego

Codziennie o godz. 17.00

SIERPIEŃ 2015

5.

Zakończenie nowenny przed uroczystością Przemienienia Pańskiego

Godz. 7.30

dzial-w-budowie

Ostatnio zmieniany czwartek, 14 maj 2015 12:24
Powrót na górę