Cmentarz parafialny

W opisie kościoła z 1851r. zawarta jest wzmianka o cmentarzu przykościelnym, na którym stała dzwonnica. Nie było jeszcze wówczas osobnego miejsca na pochówek, gdyż nie było utworzonej parafii. Ludzi grzebano na cmentarzu parafialnym w Brudzewie. Z powodu braku materiału źródłowego nie można ustalić daty założenia cmentarza, wydzielonego miejsca na pochówek poza obrębem cmentarza kościelnego.

 

     Ze spisu inwentarza parafii Galew, jakiego w roku 1924 dokonał ks. Piotr Borycki, ówczesny proboszcz, dowiadujemy się o istnieniu już wtedy cmentarza. Ogrodzony został murem z cegły, staraniem proboszcza ks. Bolesława Kręcickiego w roku 1930. Cmentarz zajmował pow. 0,69 ha i był podzielony na pięć kwater.

     Powierzchnia obecnego cmentarza grzebalnego wynosi 1,5 ha. Rozdzielony jest, jak dawniej, na pięć kwater.

  

     W październiku 1973r. kowal z Dzierżąznej p. Stefaniak wykonał frontowe ogrodzenie cmentarza grzebalnego z grubego drutu, bramę i dwie furtki, ponieważ poprzednie ogrodzenie z siatki było już bardzo zniszczone.

 

    W lipcu 1989 roku na cmentarzu grzebalnym p. Karbowy Henryk z Bratuszyna z pomocą parafian przebudował bramę wejściową. Wykonał trzy łuki nad którymi umieszczone są wykonane przez niego trzy rzeźby: Chrystusa padającego pod krzyżem oraz dwóch aniołów z trąbami.

 

    W październiku 1989 roku w głównej alejce na cme ntarzu od bramy do krzyża wykonano z pomocą parafian chodnik z płytek cementowych. We wrześniu 1991r. przy licznym udziale parafian dokończono wykonywanie betonowego chodnika na pozostałych alejkach cmentarza grzebalnego. W tej chwili na całym cmentarzu chodniki miały utwardzoną nawierzchnię. Praca trwała stopniowo przez 3 lata.

 

     W lipcu 2003r. na cmentarzu rozpoczęto wy kładać chodniki kostką brukową: alejka środkowa główna, a także na froncie cmentarza, boki i od środka do krzyża. Połowa cmentarza. We wrześniu (21.09) została zakończona praca na cmentarzu grzebalnym związana z położeniem kostki brukowej na drugiej połowie cmentarza. Pracę tę na całym cmentarzu wykonywała firma Bruk-Bud z Bratuszyna.

 

cmd

    W kwietniu 2008 roku p. Majda Sławomir wraz z innymi parafianami usunęli z cmentarza grzebalnego wszystkie akacje, które niszczyły murowany płot. Wycięte zostały także pozostałe drzewa: sosny karłowate i brzozy, które były utrapieniem tych którzy mieli w pobliżu groby. Na całym cmentarzu wzdłuż parkanu posadzono 62 tuje.

 

     W maju 2008r. p. Sławomir Majda z Kalinowej ustawił na cmentarzu marmurowy ołtarzyk, na którym jest oprawiana msza św. w Uroczystość Wszystkich Świętych. Ołtarz został ustawiony na środku cmentarza pod krzyżem misyjnym. Ten krzyż kilka miesięcy wcześniej został odrestaurowany również przez Pana Majdę.

     Pan Bukowski Jan z Dzierżąznej zrobił na cmentarzu 2 dodatkowe punkty wody.

 

     Obecnie trwają prace przygotowawcze w celu powiększenia powierzchni cmentarza od strony zachodniej. Kuria Diecezjalna wydała pozwolenie na powiększenie terenu cmentarza i udzieliła naszemu proboszczowi pełnomocnictwa do podpisywania stosownych dokumentów (umowy notarialne). Umowy z właścicielami gruntów przyległych do cmentarza zostały podpisane 29 paździenika 2010r.  i od tego dnia tereny te są własnością Parafii Galew.

    Wiosną przystąpimy do kolejnego etapu prac - ogrodzenie terenu oraz wyrównywanie terenu.

    O postępach prac będziemy informować na bieżąco.

 

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 03 marzec 2014 10:21
Więcej w tej kategorii: « Kancelaria Duszpastarze Parafii »
Powrót na górę