Ministranci - LSO (1)

Dyżury Ministranckie

 
 

Organizacja służby ministranckiej

I. Podstawowe obowiązki służby ministranckiej

1. Dyżur w dni powszednie

Dyżury wyznaczone są na cały miesiąc na msze popołudniowe, po dwóch ministrantów. Ministrant zobowiązany jest do zapoznania się z grafikiem uczestnictwa w dyżurach.

2. Dyżur w niedziele

Uczestnictwo we mszy w niedzielę obowiązuje wszystkich ministrantów na wybranej przez siebie mszy. Jeżeli będzie dodatkowa msza po południu, wyznaczone są dodatkowe dyżury według planu wywieszonego w zakrystii.

3. Zbiórki comiesięczne

Raz w miesiącu odbywają się zebrania formacyjno-organizacyjne dla ministrantów. Ich celem ma być pogłębianie wiary ale także lepsze orientowanie się przy przygotowaniu liturgii nabożeństw i ćwiczenie funkcji służby liturgicznej. Spotkanie będzie dzielone na omawianie funkcji ministrantów a także na pracę z Pismem Świętym.

4. Zbiórki liturgiczne

Dodatkowe zbiórki odbywają się przed uroczystymi liturgiami Wielkiego Tygodnia, Bożego Ciała i innych wydarzeń liturgicznych w miarę potrzeb. W tych zbiórkach obecność obowiązuje wszystkich ministrantów.

5. Pierwszy piątek

W każdy I piątek miesiąca wszyscy ministranci powinni uczestniczyć we Mszy św. i jeśli jest taka potrzeba, powinni przystąpić do sakramentu pojednania.

6. Nabożeństwa

W Wielkim Poście na Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej według planu dyżurów.

W maju każdy ministrant przynajmniej raz w tygodniu jest na nabożeństwie.

W październiku każdy ministrant przynajmniej raz w tygodniu jest obecny na różańcu.

 

II. Stale zwolnienia z obowiązków

Z dyżurów w dni powszednie zwolnieni są ministranci pracujący i uczący się na drugą zmianę, oraz studiujący (nie przebywający w ciągu tygodnia w domu). Wszystkie inne zwolnienia z obowiązków ministranckich należy ustalać z Ks. Proboszczem.

 

III. Ocena służby ministranta

ZDOBYWANIE PUNKTÓW

Oceny służby ministranckiej dokonuje się na podstawie prowadzonej punktacji. Każdy ministrant punkty zdobywa poprzez uczestnictwo w mszach i nabożeństwach oraz na wyznaczonych dyżurach.

Dodatkowo na koniec miesiąca za:

 obecność na wszystkich dyżurach w danym miesiącu,

 służbę poza dyżurami na dodatkowych nabożeństwach,

 każdy ministrant ma obowiązek wpisać się na listę po odbytym służeniu
Punkty okolicznościowe za:

 pracę na rzecz grupy ministranckiej lub parafii,

 wzorową postawę w domu, na zebraniach, przy ołtarzu, w zakrystii i w życiu codziennym,

 mniej niż 5 usprawiedliwień w ciągu roku.

UTRATA PUNKTÓW:
Sankcje - są przykrą koniecznością, ale także jedną z form wychowania człowieka. Ministrant traci punkty w następujących przypadkach: złego zachowania w zakrystii i przy ołtarzu, zaniedbanie każdego obowiązku służby ministranckiej, nieobecność na zbiórkach formacyjnych.

Wobec ministranta, który będzie lekceważył swoje obowiązki ministranckie mogą być wyciągane konsekwencje:
odjęcie punktów, upomnienie w cztery oczy, wezwanie rodziców, wydalenie z grona ministrantów – dotyczy przede wszystkim ministrantów, którzy będą przynosili wstyd gronu ministranckiemu (bijatyki, kradzieże, dewastacja mienia parafialnego ministranckiego itp.).

Punktacja na rok 2013/2014

MSZE ŚWIĘTE:

Msza święta w tygodniu, w niedzielę + 1pkt

Msza święta ślubna, pogrzebowa + 2pkt

Czytanie, Modlitwa Wiernych + 3pkt

Posługa przy Mszale + 4pkt

PUNKTY UJEMNE:
Złe zachowanie - punkty ujemne od 1 – 10pkt

Nieobecność na dyżurach - punkty ujemne 2pkt
Nieobecność na zbiórkach - punkty ujemne 3pkt


NABOŻEŃSTWA:

Droga krzyżowa, Gorzkie żale + 1pkt

Litania (maj, czerwiec), Różaniec + 1pkt

Dodatkowe nabożeństwa i adoracje + 2pkt

Obecność na zbiórce ministranckiej + 3pkt

Obecność na wszystkich dyżurach w miesiącu + 3pkt

Obecność na wszystkich nabożeństwach + 5pkt


Ku chwale Pana!
- Wszystkie punkty wpisujemy w tabeli obecności na dany miesiąc.

- Każdy ministrant jest odpowiedzialny za zaznaczenie swojej obecności na mszy lub nabożeństwie.

- Obecność na mszy św. w niedziele i święta obowiązuje wszystkich ministrantów.

- Ministrant może przychodzić na każdą mszę św. w ciągu tygodnia ale nie zwalnia go z obecności na mszy na której ma wyznaczony dyżur. Chyba że ustali to z księdzem proboszczem.

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS