Ministranci - LSO (1)

Dyżury Ministranckie

Dyżury na grudzień.

Dyżury na każdej mszy popołudniowej.  Prawie wszyscy mają tylko po dwa dyżury przez cały miesiąc.

Dyżury są wywieszone w zakrystii, tu nas stronie oraz w miarę możliwości będziemy zamieszczać na Facebooku, na naszym profilu ministranckim.

DYŻURY MINISTRANTÓW

GRUDZIEŃ 2014

 

01.12
Pn, 
1700
 
 
17.12

     Śr, 900

          1100

         1600

      1800
 

 

02.12
 

      Wt,

   1700
Nowenna do Jana Pawła II
 
18.12
     Cz,
      1700

Opitz K. Parafiniuk M. Zagozda Ma. Malesza M.

03.12
   Śr,
1700
 
 
19.12

      Pt,

1700
Nowenna do Matki Bożej z La Salette
 Laskowski K. Zagozda S. Durczyński M. Przybył J.
 
04.12
 
Cz,
1700
 
 
20.12

      So,700

     1700
 
 
 Maciejewski T. Sylwestrzak S. Maciejewski W. Kalinowski M.
05.12
Pt, 730
   1600
 
 
21.12

     Nd, 900

           1130

     1600
 
 
 Janik M. Wójcik B. Sylwestrzak R. Zagozda Mi.
06.12
 
So, 700
   1700
 
 
22.12
 Pn,700
1700
Nowenna do św. Rity

 

 Kaczmarek M. Bartczak D. Piechocki I. Rusin M.

07.12
Nd, 900
    1130
 Piątek Miesiąca
 
 
23.12
Wt,700
 

 

08.12
Pn,
1800
 Kaczmarek M. Bartczak D. Piechocki I. Rusin M.
 
24.12
  Śr,700
 
09.12
Wt,
1700
 Opitz K. Parafiniuk M. Zagozda Ma. Malesza M.
 
25.12
 Cz,000
    900
1130
Pełna asysta
 
 
 
10.12
Śr,
1700
 
 
26.12
 Pt,900
1130
 
11.12
Cz,
1700
 Laskowski K. Zagozda S. Durczyński M. Przybył J.
 
27.12
So,
1700
 Opitz K. Parafiniuk M. Zagozda Ma. Malesza M.
12.12
Pt,
1700  
 
Maciejewski T. Sylwestrzak S. Maciejewski W. Kalinowski M.
 
28.12
Nd, 900
     1130
 
13.12
 So, 700
1700
 Janik M. Wójcik B. Sylwestrzak R. Zagozda Mi.
 
29.12
Pn,730
 
14.12
 Nd, 900
       1130
Nowenna św. Walentego

 
30.12
Wt,730

 

15.12
Pn,700
 
 
 31.12
 
Śr,730
 1600
 
 
 Pełna asysta
16.12

      Wt,

   1700
 
Kaczmarek M. Bartczak D. Piechocki I. Rusin M.
 
 
 
 

Organizacja służby ministranckiej

I. Podstawowe obowiązki służby ministranckiej

1. Dyżur w dni powszednie

Dyżury wyznaczone są na cały miesiąc na msze popołudniowe, po dwóch ministrantów. Ministrant zobowiązany jest do zapoznania się z grafikiem uczestnictwa w dyżurach.

2. Dyżur w niedziele

Uczestnictwo we mszy w niedzielę obowiązuje wszystkich ministrantów na wybranej przez siebie mszy. Jeżeli będzie dodatkowa msza po południu, wyznaczone są dodatkowe dyżury według planu wywieszonego w zakrystii.

3. Zbiórki comiesięczne

Raz w miesiącu odbywają się zebrania formacyjno-organizacyjne dla ministrantów. Ich celem ma być pogłębianie wiary ale także lepsze orientowanie się przy przygotowaniu liturgii nabożeństw i ćwiczenie funkcji służby liturgicznej. Spotkanie będzie dzielone na omawianie funkcji ministrantów a także na pracę z Pismem Świętym.

4. Zbiórki liturgiczne

Dodatkowe zbiórki odbywają się przed uroczystymi liturgiami Wielkiego Tygodnia, Bożego Ciała i innych wydarzeń liturgicznych w miarę potrzeb. W tych zbiórkach obecność obowiązuje wszystkich ministrantów.

5. Pierwszy piątek

W każdy I piątek miesiąca wszyscy ministranci powinni uczestniczyć we Mszy św. i jeśli jest taka potrzeba, powinni przystąpić do sakramentu pojednania.

6. Nabożeństwa

W Wielkim Poście na Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej według planu dyżurów.

W maju każdy ministrant przynajmniej raz w tygodniu jest na nabożeństwie.

W październiku każdy ministrant przynajmniej raz w tygodniu jest obecny na różańcu.

 

II. Stale zwolnienia z obowiązków

Z dyżurów w dni powszednie zwolnieni są ministranci pracujący i uczący się na drugą zmianę, oraz studiujący (nie przebywający w ciągu tygodnia w domu). Wszystkie inne zwolnienia z obowiązków ministranckich należy ustalać z Ks. Proboszczem.

 

III. Ocena służby ministranta

ZDOBYWANIE PUNKTÓW

Oceny służby ministranckiej dokonuje się na podstawie prowadzonej punktacji. Każdy ministrant punkty zdobywa poprzez uczestnictwo w mszach i nabożeństwach oraz na wyznaczonych dyżurach.

Dodatkowo na koniec miesiąca za:

 obecność na wszystkich dyżurach w danym miesiącu,

 służbę poza dyżurami na dodatkowych nabożeństwach,

 każdy ministrant ma obowiązek wpisać się na listę po odbytym służeniu
Punkty okolicznościowe za:

 pracę na rzecz grupy ministranckiej lub parafii,

 wzorową postawę w domu, na zebraniach, przy ołtarzu, w zakrystii i w życiu codziennym,

 mniej niż 5 usprawiedliwień w ciągu roku.

UTRATA PUNKTÓW:
Sankcje - są przykrą koniecznością, ale także jedną z form wychowania człowieka. Ministrant traci punkty w następujących przypadkach: złego zachowania w zakrystii i przy ołtarzu, zaniedbanie każdego obowiązku służby ministranckiej, nieobecność na zbiórkach formacyjnych.

Wobec ministranta, który będzie lekceważył swoje obowiązki ministranckie mogą być wyciągane konsekwencje:
odjęcie punktów, upomnienie w cztery oczy, wezwanie rodziców, wydalenie z grona ministrantów – dotyczy przede wszystkim ministrantów, którzy będą przynosili wstyd gronu ministranckiemu (bijatyki, kradzieże, dewastacja mienia parafialnego ministranckiego itp.).

Punktacja na rok 2013/2014

MSZE ŚWIĘTE:

Msza święta w tygodniu, w niedzielę + 1pkt

Msza święta ślubna, pogrzebowa + 2pkt

Czytanie, Modlitwa Wiernych + 3pkt

Posługa przy Mszale + 4pkt

PUNKTY UJEMNE:
Złe zachowanie - punkty ujemne od 1 – 10pkt

Nieobecność na dyżurach - punkty ujemne 2pkt
Nieobecność na zbiórkach - punkty ujemne 3pkt


NABOŻEŃSTWA:

Droga krzyżowa, Gorzkie żale + 1pkt

Litania (maj, czerwiec), Różaniec + 1pkt

Dodatkowe nabożeństwa i adoracje + 2pkt

Obecność na zbiórce ministranckiej + 3pkt

Obecność na wszystkich dyżurach w miesiącu + 3pkt

Obecność na wszystkich nabożeństwach + 5pkt


Ku chwale Pana!
- Wszystkie punkty wpisujemy w tabeli obecności na dany miesiąc.

- Każdy ministrant jest odpowiedzialny za zaznaczenie swojej obecności na mszy lub nabożeństwie.

- Obecność na mszy św. w niedziele i święta obowiązuje wszystkich ministrantów.

- Ministrant może przychodzić na każdą mszę św. w ciągu tygodnia ale nie zwalnia go z obecności na mszy na której ma wyznaczony dyżur. Chyba że ustali to z księdzem proboszczem.

 
 
 
 

 

 

Opitz K. Parafiniuk M. Zagozda Ma. Malesza M.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS