Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe Parafii Galew: Rozbudowa cmentarza parafialnego w miejscowości Galew: etap I

W nawiązaniu do wskazań przekazanych Ks. Kustoszowi i Proboszczowi naszej Parafii, jak i po wysłuchaniu jego sprawozdania, po zakończeniu wizyty duszpasterskiej (kolędy) ogłaszamy zapytanie ofertowe dotyczące  „Rozbudowa cmentarza parafialnego w miejscowości Galew” zgodnie z załączonym przedmiarem robót: ETAP I: Roboty geodezyjne związane z wytyczeniem: przebiegu ogrodzeń, układu kwater i ukłądu alejek (A) oraz Ogrodzenia (B) 1. Oferta winna być złożona w siedzibie Parafii pw. Przemienienia Pańskiego i św. Walentego, Galew 1 (plebania), 62 – 720 Brudzew do dnia 10 czerwca 2023 godz. 12.00. 2. Ocena ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2023 o godz. 12.05 w siedzibie Parafii. 3. Zamawiający…
Czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe Parafii Galew: Podjęcie się zadania administrowania Cmentarza Parafialnego w miejscowości Galew

W nawiązaniu do wskazań przekazanych Ks. Kustoszowi i Proboszczowi naszej Parafii, jak i po wysłuchaniu jego sprawozdania, po zakończeniu wizyty duszpasterskiej (kolędy) ogłaszamy zapytanie ofertowe dotyczące  Administrowanie i utrzymanie cmentarza parafialnego w Galewie oraz organizacji chowania zmarłych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 1. Oferty można składać  do dnia 15 czerwca 2023, godz. 14.00. w siedzibie Parafii (plebania) Galew 1, 62 – 720 Brudzew. 2. Otwarcie złożonych kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Parafii (plebania) dnia 15 czerwca 2023 o godz. 14.05, w obecności Proboszcza, przedstawiciela Rady Parafialnej oraz obecnego Zarządu Cmentarza.  3. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w…
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS