Duszpastarze Parafii

Kapelani galewskiego kościoła

Pierwszym kapelanem tutejszego kościoła w 1848r. został  ks. Bartłomiej Pryliński, którego w tym samym roku zastapił ks. Stefan Bartoszko. W1851 roku, z powodu braku księży diecezjalnych, pracę w galewskim kościele rozpoczał gwardian z klasztoru oo. Bernardynów ze Złoczewa, o. Marcelin Hawetkiewicz, który przez okres swej pracy sporządził m.in. spis inwentarza kościelnego. Później pracował tutaj o. Jan Broska, a od 1852 roku kapłan diecezjalny, ks. Andrzej Jabłoński. Po jego śmierci w 1861 roku wdowa po Wincentym Przechadzkim powierzyła kościół w opiekę proboszczowi brudzewskiemu, ks. Antoniemu Laudowiczowi. Później w Galewie pracowali: ks. Józef Nowacki, ks. Franciszek Czachorowski, ponownie ks. Antoni Laudowicz, ks. Augustyn Gajkowski, ks. Kazimierz Puacz, ks. Antoni Kozłowski, ks. Felicjan Stasiakowski oraz ks. Leon Kempski. Ostatnim kapelanem w Galewie był ks. Antoni Orchowski do roku 1920. Wówczas utworzono tutaj parafię i pracę rozpoczęli proboszczowie.

 

Nazwisko kapelana Lata, w których pełnił służbę w Galewie
  ks. Bartłomiej Pryliński 1848
  ks. Stefan Bartoszko 1848-1850
  ks. Marcelin Hawetkiewicz 1851-1852
  ks. Jan Broska 1852-1853
  ks. Andrzej Jabłoński 1854-1861
  ks. Antoni Laudowicz 1861-1862
  ks. Józef Nowacki 1862
  ks. Antoni Laudowicz 1863
  ks. Franciszek Czachorowski 1863-1864
  ks. Antoni Laudowicz 1864-1882
  ks. Augustyn Gajkowski 1883-1887
  ks. Kazimierz Puacz 1888-1891
  ks. Antoni Kozłowski 1891-1892
  ks. Felicjan Stasiakowski 1893-1908
  ks. Leon Kempski 1908-1913
  ks. Antoni Orchowski 1914-1920

 

 

 

Proboszczowie Parafii Galew

Parafia w Galewie istnieje od 1920 roku. Pierwszym jej proboszczem został ks. Feliks Kąkolewski. W czasie okupacji niemieckiej kościół zamieniono na magazyn środków chemicznych i dlatego w latach 1939-1941 w parafii nie było proboszcza.
Najdłużej posługującym tutaj proboszczem był ks. Stanisław Gołębiewski, który pracował w tej parafii przez 39 lat. Obecnie jest księdzem emerytem i przebywa w Turku w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa jako Rezydent.
Łącznie w parafii pracowało 13 proboszczów. Od 28.06.2010 roku funkcję tę sprawuje ks. Jacek Buda.

 

Nazwisko proboszcza Lata, w których pełnił służbę w Galewie
  ks. Feliks Kąkolewski 1920-1923
  ks. Piotr Borycki 1923-1924
  ks. Bolesław Kręcicki 1924-1931
  ks. Władysław Zabłocki 1931-1939
  ks. Zygmunt Baliński 1945-1947
  ks. Stefan Kwiatkowski 1947-1948
  ks. Feliks Rżysko 1948-1949
  ks. Wacław Liśkiewicz 1949-1950
  ks. Leon Kaczyński 1951-1952
  ks. Szczepan Ostajewski 1952-1967
  ks. Czesław Żurmanowicz 1967-1971
  ks. Stanisław Gołębiewski 1971-2010
  ks. Jacek Buda

proboszcz od 28 06 2010-

kustosz Sanktuarium od 21 05 2013-

 

Powołani do służby Bożej z parafii Galew:

† Siostra Olimpia Maria Janik -  Zgromadzenie Sióstr Józefitek. Wstąpiła do zakonu w 1921r.
W zakonie służyła Bogu i bliźnim przez 67 lat. Zmarła w klasztorze w Bolkowie w 1988r.

† Siostra Dominika Anna Chrostek - (p.z. 1939) Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi

† Ks. Edward Rosiak – Kapłan diecezji włocławskiej. Przyjął święcenia w 1973r. Zginął śmiercią tragiczną 30 listopada 1974r.

Ks. Prof. Bogumił Gacka MIC (1955-), Kapłan ze Zgromadzenia Księży Marianów, święcenia kapłańskie przyjął w 1981r.
- założyciel i redaktor prowadzący półrocznika „Personalizm”, kierownik Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), specjalista w personalizmie amerykańskim, profesor nadzwyczajny teologii dogmatycznej.
- w czasie pielgrzymki Jana Pawła II do Grecji w maju 2001 roku, Ks. Bogumił był obecny na Areopagu w Atenach (4-5 maja 2001 roku).
- po zaprezentowaniu Bibliography of American Personalism (Lublin 1994) i American Personalism (Lublin 1995), Ks. prof. Bogumił Gacka przygotowuje Bibliografię personalizmu europejskiego i Personalizm europejski.

Ks. Stanisław Cyl – Kapłan diecezji włocławskiej. Świecenia przyjął w 1988r. Jest proboszczem w Białkowie Kościelnym w parafii pw. św. Stanisława BM.

Bożena Siurdyga – wspólnota Rodzin Serca Miłości Ukrzyżowanego

Ks. Marek Kokorzycki – kapłan diecezjalny. Święcenia przyjął w 1998r. w Kanadzie. Obecnie pracuje w parafii w USA.

Ks. Stanisław Siurdyga – kapłan diecezji włocławskiej. Święcenia przyjął w 2000r. Obecnie jest wikariuszem parafii Kruszyn.

Ks. Marcin Filas – kapłan diecezji włocławskiej. Święcenia przyjął w 2002r. Obecnie pracuje jako Dyrektor ds. ekonomicznych w WSD we Włocławku. Od roku 2013 Kanonik gremialny Kapituły Katedralnej we Włocławku.

Ks.. Dawid Majda COr - kapłan Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu

Ostatnio zmieniany wtorek, 18 lipiec 2017 10:34
Więcej w tej kategorii: « Cmentarz parafialny
Powrót na górę