Zapytanie ofertowe Parafii Galew: Rozbudowa cmentarza parafialnego w miejscowości Galew: etap I

W nawiązaniu do wskazań przekazanych Ks. Kustoszowi i Proboszczowi naszej Parafii, jak i po wysłuchaniu jego sprawozdania, po zakończeniu wizyty duszpasterskiej (kolędy) ogłaszamy zapytanie ofertowe dotyczące 

Rozbudowa cmentarza parafialnego w miejscowości Galew” zgodnie z załączonym przedmiarem robót: ETAP I: Roboty geodezyjne związane z wytyczeniem: przebiegu ogrodzeń, układu kwater i ukłądu alejek (A) oraz Ogrodzenia (B)

1. Oferta winna być złożona w siedzibie Parafii pw. Przemienienia Pańskiego i św. Walentego, Galew 1 (plebania), 62 – 720 Brudzew do dnia 10 czerwca 2023 godz. 12.00.

2. Ocena ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2023 o godz. 12.05 w siedzibie Parafii.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Każdy wnioskodawca przedkłada tylko jedną ofertę. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usług.

4. Zamawiający zatrzega sobie możliwość spłaty należności w nie więcej, jak sześciu ratach, w terminach ustalonych z wykowanwcą, po zakończeniu prac.

5. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

6. Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

5. Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

 

W załączniku treść zapytania ofertowego i przedmiar prac

Ostatnio zmieniany piątek, 02 czerwiec 2023 21:40
Powrót na górę