Triduum Paschalne w Galewskim Sanktuarium

Wielkanoc 2016

Za nami święty czas Triduum Paschalnego. Dla nas chrześcijan są to najważniejsze trzy dni w roku, w czasie których przezywamy ostatnia wieczerze, meke , śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. W naszym Sanktuarium te trzy dni były bardzo uroczyste.

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła sięprocesjąwejścia, w której uczestniczyła cala asysta ministrancka. W Wielki Czwartek, na pamiątkę tego co działo się w czasie Ostatniej Wieczerzy, odbyłsięobrzęd umycia nóg ( tzw. Mandatum). Z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, znajdujących się w naszej parafii, tj. z Chrzablic, Galewa i Kalinowej, wyznaczono po czterech strażaków. Podczas sprawowanej Mszy Świętej upamiętniającej Wieczerzę Pańską, Ksiądz Kustosz Jacek Buda umyl nogi tym 12 mężczyznom. Obrzęd ten ma miejsce po Ewangelii i polega na tym, że Ksiądz, zdejmuje ornat, w którym przystępuje do Mszy Świętej, przepasuje siębiałym przescieradlem, po czym podchodzi kolejno do mężczyzn, polewa ich stopy wodą, wyciera i całuje. Czyni to wszystko w postawie klęczącej. Po tym obrzędzie do ołtarza podeszla procesja z darami ( chleb, wino, swieca paschalna, puszki,w które dzieci zbieraly pieniądze przez Wielki Post, naczynia do wody święconej). Ostatniączęścią Mszy Wieczerzy Pańskiej było przeniesienie Najświętszego Sakramentu z ołtarza głównego do tzw. ciemnicy. Następnie Ksiądz Kustosz zdją obrusy z ołtarzy na znak tego że nie będzie odprawiana Msza Święta.

Liturgia wielkopiatkowa zaczęła się inaczej niż zwykle bo rozpoczęła się cichą procesją wejścia ministrantów i księży, po której kapłani padli na twarz a wierni w postawie klęczącej kontemplowali śmierć Chrystusa. Gest leżenia krzyżem jest wyrazem najgłębszego unizenia. Następnie, podobnie jak w Niedziele Palmową, odbyło się uroczyste czytanie Męki Pańskiej. Kolejnym elementem tej uroczystej liturgii było wyjątkowe śpiewanie modlitwy wiernych. Tego dnia kościół modli sięza wszystkich ludzi - za członków Kościoła, za chrześcijan, za katechumenów, za Zydów, za wyznawców religii monoteistycznych i wszystkich niewierzących w Boga, za rządzących państwami a także za strapionych i cierpiących. Wyjątkowość tej modlitwy polega na tym, że po wyspiewaniu intencji przez kantora wszyscy modląsię w ciszy a następnie celebrans przedstawia zbiorczą oracje po czym wierni odpowiadająwspólnie " Amen". Po jakże uroczystej modlitwie wiernych odbyło sięukazanie krzyża a następnie miała miejsce indywidualna adoracja krzyża poprzez uklekniecie i ucalowanie ran Pana Jezusa. Po adoracji odbyla się komunia w nieco innej formie bo z pominięciem modlitwy o pokój i przekazywania znaku pokoju. Ostatnich m elementem liturgii wielkopiatkowej było przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

W Wielką Sobotę Kościół powstrzymuje się od sprawowania eucharystii. Dopiero po zapadnięciu zmroku, o godzinie 21.00 zaczęła się najuroczystsza Msza w całym roku liturgicznym - Wigilia Paschalna. Liturgięrozpoczęto od poświęcenia ognia i przygotowania nowego paschalu. Wierni zgromadzeni w sanktuarium zebrali się przed kościołem gdzie kapłan ozdobiłświece paschalną. Następnie w uroczystej procesji, na czele której niesiony był zapalony paschał wierni wchodzili do wyciemnionej świątyni. W trakcie trzykrotnego śpiewu "Światło Chrystusa" ministranci przekazywali wiernym światło od paschału. Po dojściu do ołtarza i okadzeniu świecy paschalnej rozpoczęła nsie wyjątkowo rozbudowana liturgia słowa. Następnie rozpoczęła się liturgia chrzcielna, która sklada się z Litanii do Wszystkich Świętych, poświęcenia wody chrzcielnej i uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Na koniec liturgii odbyła się uroczysta procesja rezurekcyjna, w czasie której wierni ogłosili całemu światu zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. 

Powrót na górę