"Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie Izby pamięci" - realizacja kolejnego projektu przygotowanego przez nasze Sanktuarium we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury WOZOWNIA

W dniu 30 czerwca br. spotkaniem Paraflanej Rady Duszpasterskiej w odnowionych pomieszczeniach naszej Organistówki zakończył się I etap projektu "Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez utowrzenie Izby pamięci" realizowanego przez nasze Sanktuarium we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury WOZOWNIA. Projekt ten mógł być zrealizowany dzięki wsparciu Stowarzynienia TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R. Lokalna Grupa Działania, które powierzyła nam Grant nr VI/9/2018/G umożliwiający przystsowanie i doposażenie danwej salki konferencyjnej na organistówce w Galewie. 

Izba pamieci została otwarta 30 czerwca br. z udziałem przedstawicieli PRD oraz zaproszonych gości. W czasie spotkania ks. Kustosz omówił przebieg realizacji pras przystosowawczych oraz przedsatwił historię Parafii wraz z prezentacją zgormadzonych w Izbie pamiątek związanych z naszą Parafią i Sanktuarium. 

W naszej Izbie poza spotkaniem inauguracyjnym odbyły się także i między innymi takie spotkania jak np.:

a. Parafialna Rada Duszpasterska w dniu 14 lipca 2019

b. Zebranie Zarządu Cmentarza w Galewie w dniu 28 sierpnia 2019

c. Komitet Jubileuszowy Parafii i Sanktuarium w dniach 15 września i 23 października 2019 

d. Dekanalny Dzień Skupienia Kół Różańcowych w dniu 19 września 2019 

e. Spotkanie w sprawie organizacji riuchy w dniu 6 sierpnia z udziałem władz gmin Brudzewa i Turku, przedsatwicieli OSP i sołtysów

 

Izbę pamięci można zwiedzać, za każdym razem po uzgodnieniu wcześniejszym z ks. Kustoszem. 

 

Relacja foto:

1. Przebieg prac remontowych: https://sanktuariumgalew.pl/galeria/wydarzenia-roku-paskiego-2019/izba-pamici-na-organistowce/w-trakcie-remontu.html

2. Soptkanie inauguracyjne: https://sanktuariumgalew.pl/galeria/wydarzenia-roku-paskiego-2019/izba-pamici-na-organistowce/spotkanie-prd-w-odnowionej-izbie-pamici.html

3. Wizyta w Izbe ks. Biskupa Wiesława Meringa, Ordynariusza Włocławskiego: 

a. https://diecezja.wloclawek.pl/pl,news2,bp_mering_nawiedzil_sanktuarium_przemienienia_panskiego_w_galewie,1093.html#lightbox[group]/4/

b. https://sanktuariumgalew.pl/galeria/wydarzenia-roku-paskiego-2019/wizyta-ks-biskupa-ordynariusza-w-izbie-pamici-30-padziernika-2019.html

Ostatnio zmieniany wtorek, 05 listopad 2019 10:28
Powrót na górę