Nawiedzenie Biskupa Włocławskiego w czasie Jubileuszu Pańskiego Przemienienia, 23 listopada 2020

W poniedziałek (23.11) podczas nabożeństwa do Przemienienia Pańskiego ks. Biskup W. A. Mering zawierzył naszą Diecezję i Parafię Jezusowi Przemienionemu w ramach Roku Jubileuszowego, który jest przeżywany w naszym Sanktuarium. W czasie jego trwania dziękowaliśmy także za 100 lat istnienia Szkoły Podstawowej w Galewie z Filią z Chrząblicach, której inicjatorem w roku 1920 był pierwszy proboszcz Galewa ks. Feliks Kąkolewski.
Społeczności Szkolnej z Dyrekcją p. Janem Szafrański (dyr.) wraz z p. Wiolettą Bukowską (wicedyr.) Nauczycielami, Pracownikami, Uczniami i ich Rodzicami składamy gratulacje. Spoglądając w przeszłość, mając na uwadze teraźniejszość, z nadzieją patrzymy w przyszłość. Niech Pan błogosławi, a wszelkie smutki i strapienia przemienia w pocieszenie i radość.
Zobacz: 
Powrót na górę