Dekret Penitencjarii Apostolskiej udzielającej odpustu zupełnego na czas Jubileuszu: 2020 - 6 sierpnia - 2021

Prot. N. 1293/19/I

DEKRET

Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnych uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego z Bożej Opatrzności Papieża Franciszka, przychylając się do próśb wniesionych przez Biskupa Włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa wraz z Proboszczem parafii Przemienienia Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Świętego Walentego w Galewie w tejże diecezji, w setną rocznicę tej parafii oraz sto siedemdziesiątą piątą rocznicę jej świątyni parafialnej, łaskawie udziela – dla umocnienia pobożności wiernych i zbawienia dusz – z niebiańskiego skarbca Kościoła odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Mogą go uzyskać wierni szczerze pokutujący i kierujący się miłością od dnia 6 sierpnia 2020 aż do 6 sierpnia 2021 – mogą go także ofiarować jako wsparcie dla dusz pokutujących w czyśćcu –   gdy pielgrzymując nawiedzą kościół parafialny czyli Diecezjalne Sanktuarium Przemienienia Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Świętego Walentego i będą tam uczestniczyć w uroczystościach jubileuszowych i wejdą przez Bramę Przemienienia na Polu Miłosierdzia, albo przynajmniej jakiś czas poświęcą na pobożne rozważania zakończone Modlitwą Pańską, wyznaniem wiary i wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Walentego.

Starsi, chorzy i wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuszczać domu, mogą także uzyskać odpust zupełny, jeśli – wyrzekając się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i pragnąc wypełnić, gdy tylko będzie to możliwe, trzy zwykłe warunki – duchowo łączą się z jubileuszowymi celebracjami lub pielgrzymkami i z ufnością ofiarują miłosiernemu Bogu cierpienia oraz uciążliwości swojego życia.

Aby za sprawą miłości pasterskiej łatwiejszy był dostęp do łaski przebaczenia na mocy władzy kluczy Kościoła, Penitencjaria usilnie prosi, aby Proboszcz i kapłani, posiadający odpowiednie uprawnienia do spowiadania, z ochoczym i wielkodusznym nastawieniem podejmowali posługę w sprawowaniu sakramentu pokuty.

Powyższe obowiązuje przez cały jubileusz parafialny.

Żadne inne postanowienia nie mogą stać tu na przeszkodzie.

Wydano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 6 lipca, roku Pańskiego 2020.

Maurus Kard. Piacenza

Penitencjarz Większy

Christophorus Nykiel
Regens                       

 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Prot. N. 1294/19/I

DEKRET

 

Penitencjaria Apostolska na mocy specjalnych uprawnień udzielonych przez Ojca Świętego Franciszka, z Bożej Opatrzności Papieża, łaskawie zezwala Czcigodnemu Ojcu Wiesławowi Alojzemu Meringowi, Biskupowi Włocławskiemu, aby podczas jubileuszu Parafii Przemienienia Pana naszego Jezusa Chrystusa i Świętego Walentego w Galewie, w dniu wybranym jako odpowiedni dla wiernych, udzielił na zakończenie Najświętszej Ofiary wszystkim obecnym, którzy z prawdziwą skruchą tchnięci miłością uczestniczyli w świętych obrzędach, papieskiego błogosławieństwa i związanego z nim odpustu zupełnego, zyskiwanego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Papieża).

Wierni, którzy pobożnie przyjmą papieskie błogosławieństwo, chociaż z uzasadnionych powodów nie byliby fizycznie obecni w miejscu sprawowania świętych obrzędów, ale podczas ich trwania nabożnie łączyli się z nimi poprzez odbiór telewizyjny lub radiowy, będą również mogli, zgodnie z normą prawa, uzyskać odpust zupełny.

Bez względu na jakiekolwiek inne postanowienia.

Wydano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 6 lipca, roku Pańskiego 2020.

Maurus Kard. Piacenza

Penitencjarz Większy

Christophorus Nykiel
Regens             

 

          

Ostatnio zmieniany piątek, 18 grudzień 2020 11:55
Powrót na górę