Bp Krzysztof Wętkowski: jestem spokojny mając wstawiennictwo tylu świętych

Bp Krzysztof Wętkowski: jestem spokojny mając wstawiennictwo tylu świętych

„Idę do starej, pięknej diecezji związanej z wieloma świętymi i męczennikami. To przecież ziemia św. Faustyny Kowalskiej, św. Maksymiliana Marii Kolbego, bł. bp. Michała Kozala i innych. Jestem spokojny mając takie wstawiennictwo” – mówi nowy biskup włocławski Krzysztof Wętkowski.
 
Papież Franciszek mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej Krzysztofa Wętkowskiego, nowym ordynariuszem diecezji włocławskiej. Decyzję ogłosiła w południe 27 kwietnia Nuncjatura Apostolska, w Gnieźnie, w obecności Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, a także księży i pracowników świeckich kurii i trybunału, odczytał ją kanclerz kurii ks. kan. Zbigniew Przybylski, a we Włocławku, w obecności dotychczasowego biksupa włocławskiego Wiesława Meringa, biskupa seniora Stanisława Gębickiego, w obecności księży z kurii i innych instytucji diecezjalnych, odczytał ją kanclerz kurii ks. prał. Artur Niemira.


Składając życzenia i podziękowania za wiele lat pracy w świętowojciechowym Kościele gnieźnieńskim Prymas Polski życzył nowemu biskupowi włocławskiemu Bożej opieki i błogosławieństwa, wyrażając jednocześnie radość, że będzie dość blisko swoich rodzinnych stron, diecezja włocławska leży bowiem w granicach metropolii gnieźnieńskiej.


„Cieszę się, że Ksiądz Biskup zostaje w naszej metropolii, że wciąż będzie związany z Gnieznem, miejscem, w którym został ochrzczony, w którym przyjął święcenia kapłańskie, w którym przez tak wiele lat owocnie dla Kościoła pracował” – podkreślił abp Polak.


Przekazał też nowemu ordynariuszowi włocławskiemu cząstkę relikwii św. Wojciecha, zapewniając o modlitwie i zapraszając jak najczęściej do Gniezna.


Dziękując bp Wętkowski przyznał, że idzie do starej, pięknej diecezji o długich i bogatych tradycjach. Do diecezji, której patronuje związany przecież z Gnieznem bł. bp Bogumił, i w której posługiwali tak ważni dla archidiecezji gnieźnieńskiej bł. bp Michał Kozal i kard. Stefan Wyszyński, który wkrótce zostanie wyniesiony na ołtarze.


„To ziemia wielu świętych i męczenników. Ziemia św. Faustyny Kowalskiej, św. Maksymiliana Marii Kolbego, bł. bp. Michała Kozala i wielu innych. Jestem spokojny mając takie wstawiennictwo” – mówił bp Wętkowski.


Przyznał również, że szczególnym znakiem na wyznaczoną mu przez papieża nową drogę jest fakt, że nominację otrzymał w roku św. Józefa, który jest przecież głównym patronem diecezji włocławskiej.


Pytany o czekające go wyzwania stwierdził, że nie są one inne niż te, którym musi sprostać każdy biskup i kapłan. Pierwszym jest pogłębianie i rozwijanie wiary własnej i powierzonych mu wiernych. Wszystko inne – jak dodał – z tego wynika.


Bp Krzysztof Wętkowski będzie 77 biskupem w historii diecezji włocławskiej. Data ingresu nie jest jeszcze ustalona. Według wstępnych planów nowego biskupa uroczystość mogłaby się odbyć w połowie czerwca.

Po ogłoszeniu nominacji i krótkim spotkaniu z dziennikarzami bp Wętkowski udał się do swoich obowiązków, czyli pojechał na zaplanowaną wizytację parafii.

Biskup Krzysztof Wętkowski urodził się 12 sierpnia 1963 r. w Gnieźnie. Po ukończeniu miejscowego II Liceum Ogólnokształcącego rozpoczął studia i formację kapłańską w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1988 r. w katedrze gnieźnieńskiej z rąk Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Był wikariuszem w parafii farnej pw. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy (obecnie katedra bydgoska). Wypełniał także obowiązki kapelana bp. Jana Nowaka, wówczas biskupa pomocniczego gnieźnieńskiego i wikariusza biskupiego Prymasa Polski dla miasta Bydgoszczy.

W 1989 r. podjął studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uwieńczone tytułem doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Po powrocie do Gniezna został mianowany najpierw rzecznikiem prasowym i referentem ds. środków społecznego przekazu, a później kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, którą to funkcję pełnił nieprzerwanie przez 17 lat. W 2004 roku otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły Prymasowskiej. Gdy przyjmował nominację w gronie tym było ośmiu jego profesorów z czasów seminaryjnych oraz proboszcz rodzinnej parafii. Był również wykładowcą w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie oraz adiunktem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od października 2012 roku pełnił funkcję wikariusza generalnego archidiecezji gnieźnieńskiej. Sakrę biskupią przyjął 22 grudnia 2012 r. w katedrze gnieźnieńskiej z rąk Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka. Jest członkiem Rady Prawnej KEP, członek Kościelnej Komisji Konkordatowej i przewodniczącym Zespołu Roboczego ds. Nowelizacji Statutu i Regulaminu KEP.

Ostatnio zmieniany środa, 28 kwiecień 2021 12:06
Powrót na górę