Bp Mering administratorem apostolskim diecezji włocławskiej do czasu kanonicznego objęcia diecezji przez bp. Wętkowskiego

Bp Mering administratorem apostolskim diecezji włocławskiej do czasu kanonicznego objęcia diecezji przez bp. Wętkowskiego

 

Ojciec Święty Franciszek zlecił biskupowi Wiesławowi Meringowi posługę biskupią w charakterze administratora apostolskiego diecezji włocławskiej do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego przez następcę. Stosowny dekret w tej sprawie, w dniu 27 kwietnia br. wydała watykańska Kongregacja ds. Biskupów.
 
Dekret określa, że bp Mering zostaje mianowany i ustanowiony Administratorem Apostolskim sede vacante od dnia dzisiejszego do momentu kanonicznego objęcia diecezji przez bp. Wętkowskiego. Biskup Wiesław Mering, będąc emerytowanym biskupem diecezji włocławskiej, jako administrator apostolski otrzymuje uprawnienia przysługujące biskupowi diecezjalnemu z poniższym zastrzeżeniem.
 
Dekret Kongregacji ds. Biskupów odwołuje się do numeru 244 Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów Apostolorum Successores, w którym stwierdza się o administratorze apostolskim diecezji wakującej, co następuje: „Nawet jeśli otrzyma on wszystkie uprawnienia biskupa diecezjalnego, diecezja pozostaje pusta, a zatem urzędy wikariusza generalnego i wikariuszy biskupich wygasają, a także funkcje rad prezbiterium i rad duszpasterskich”. Funkcje tych gremiów pełni Kolegium konsultorów.

Ostatnio zmieniany środa, 28 kwiecień 2021 12:07
Powrót na górę