Dziękujemy Ci Matko za Twoją obecność.

Matka Boża w znaku figury z La Salette nawiedziła naszą rodzinę, jako jedną z pierwszych w parafii Galew. Wydarzenie to poprzedziły Rekolekcje Saletyńskie, w których udział miał przygotować nas do spotkania z Najświętszą Maryją. Trwanie na modlitwie w tych dniach uświadomiło nam cel i wagę tego nawiedzenia. Zdaliśmy sobie sprawę, że to nie tylko kolejna figura, jakich wiele. To najprawdziwsza Matka Boża zagościła w naszym domu, abyśmy mogli choć na chwilę zatrzymać się, zapomnieć o codziennych kłopotach, powierzyć Jej nasze prośby, aby mogła nas wysłuchać, pocieszyć, po prostu z nami pobyć. W ciągu całej tej doby czuć było, że w naszym domu przebywa ktoś bardzo wyjątkowy, ważny. Panowały w nim cisza, spokój, odczuwało się ogromny szacunek w stosunku do Matki Bożej, tak jakby gościł u nas żywy człowiek. Oprócz wspólnej modlitwy na powitanie i pożegnanie Maryi, pośród zwykłych czynności wykonywanych, jak co dzień, każdy z nas znalazł czas, aby indywidualnie porozmawiać z Matką Bożą, zawierzyć Jej osobiste troski, podziękować za obecność. Była to również wspaniała okazja do lektury Pisma Świętego. Czas spędzony z Najświętszą Matką był dla każdego członka naszej rodziny bardzo owocnym czasem, pozwolił się jeszcze bardziej zbliżyć do Boga, uświadomił jak ważną rolę w życiu odgrywa codzienna modlitwa.

Dziękujemy Ci Matko Boża za Twoją obecność, mamy nadzieję, że, mimo iż byłaś z nami tak krótko, będziesz mieć całą naszą rodzinę w opiece i nauczysz nas być takimi jak Twój Syn.


Rodzina z Dzierżąznej

Powrót na górę