Apel o modlitwę w intencji Pasterza Diecezji

Włocławek, 23 października 2020 r.

L.dz. 1073/2020

 

Apel o modlitwę

o powrót do zdrowia Księdza Biskupa Wiesław Meringa

Bracia Kapłani!

Czcigodne Siostry Zakonne!

Drodzy Diecezjanie!

Zwracam się z prośbą do wszystkich Diecezjan, o modlitwę w intencji o powrót do zdrowia Księdza Biskupa Wiesława Meringa. 19 października wieczorem u Księdza Biskupa stwierdzono obecność koronawirusa. Ksiądz Biskup pozostaje w izolacji domowej, jest osłabiony, ale jego stan stopniowo się poprawia.

Ufamy, że nasza modlitwa przyczyni się do szybkiego powrotu Pasterza Diecezji do pełni sił.

Ksiądz Biskup Wiesław Mering wyraża wdzięczność za wszelkie znaki życzliwości względem swojej osoby i również ze swej strony zapewnia o modlitewnej pamięci o diecezji. Zachęca jednocześnie do ufnej modlitwy w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.

+Stanisław Gębicki

    Biskup Senior

 Wikariusz Generalny

__________

Apel należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich podczas wszystkich Mszy św. w niedzielę 25 października 2020 r.

ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii

Ostatnio zmieniany piątek, 23 październik 2020 18:15
Powrót na górę