Modlitwa o miłość

Duchu Święty, przyjdź do mego serca. 
O Boże żywy, mocą Twoją świętą 
pociągnij me serce ku sobie. 
Racz mi udzielić roztropnej miłości 
i daru świętej bojaźni. 
Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, 
aby każdy ciężar stał się dla mnie lekki. 
Święty mój Ojcze i słodki mój Panie. 
Wspomóż mnie w każdej Twej służbie. 
Chryste miłości! Daj mi miłość Twoją. Amen.

Powrót na górę