Zaangażowanie w Liturgię Słowa, podczas niedzielnej Eucharystii w grudniu

Dziękując mieszkańcom Chrząblic, o zaangażowanie się w Liturgię Słowa, podczas Mszy św. w miesiącu Grudniu bardzo prosimy mieszkańców Wincentowa. 

Powrót na górę