Ekstremalna Droga Krzyżowa 2019

Ekstremalna Droga Krzyżowa nie jest zorganizowaną pielgrzymką, lecz indywidualną formą modlitwy. Ideą EDK jest przejście trasy ponad 40 km w milczeniu, samotnie lub w małych grupkach w nocy,  poza terenami zaludnionymi, najlepiej w lesie. W wyznaczonych punktach umiejscowione są stacje drogi krzyżowej, najczęściej znajdujące się przy przydrożnych krzyżach lub kapliczkach Po drodze uczestnicy zatrzymują się przy stacjach, gdzie czytają specjalnie dla nich przygotowane rozważania lub słuchają ich, korzystając z urządzeń mobilnych. Nocna wędrówka w trudnych warunkach to fizyczny i psychiczny wysiłek na granicy wytrzymałości, a czasem już poza nią, dają pątnikom doświadczenie przekroczenia siebie, swoich ograniczeń i przyzwyczajeń, a to prowadzi ich do prawdziwej, głębokiej zmiany.

W 2019 roku Ekstremalna Droga Krzyżowa w Turku odbędzie się jest po raz drugi  Wyjście poprzedzi msza święta w intencji uczestników w piątek 5 kwietnia 2019r.o godzinie 20,00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku. Odebranie rozważań drogi krzyżowej, odblaskowych opasek, opisu trasy i mapy nastąpi od godziny 19,00, lub ewentualnie po mszy.

W tym roku przygotowane są dwie oficjalne trasy: pierwsza znana z ubiegłego roku, "Przemienienia Pańskiego" do Galewa przez Grzymiszew, Władysławów i Małoszynę o długości 41km i zupełnie nowa „Matki Boskiej Fatimskiej” do Obrzębina o długości 50km po przejściu pętli przez Przespolew, Malanów, Dziadowice. Obie trasy prowadzą przede wszystkim drogami gruntowymi, głównie przez las. Informacje i deklaracje uczestnictwa znajdują się w Internecie: do Galewa - http://www.edk.org.pl/trasa-edk/2192 lub do Obrzębina - http://www.edk.org.pl/trasa-edk/2270  . Ady się zadeklarować się na przejście należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się na trasę”. Można też wejść na główną stronę internetową EDK : http://www.edk.org.pl/ ,kliknąć przycisk „Dołącz”, wybrać województwo i znaleźć odpowiednią drogę rozpoczynającą się w Turku. Wypełnienie deklaracji przejścia zapewnia otrzymanie rozważań drogi krzyżowej, odblaskowej opaski, opisu trasy i poglądowej mapki (odpłatność 15zł).

Powrót na górę