Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu w Diecezji Włocławskiej, 24 czerwca 2019

W ramach Wieczystej Adoracji naszej Diecezji, w poniedziałek w naszej parafii wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 10.00 do 17.00.

O podjęcia trudu adoracji Jezusa pod osłoną Chleba, zapraszam mieszkańców:

  • Od 10.00 do 11.00 Bogdałowa i Woli,
  • Od 11.00 do 12.00 Kalinowej
  • Od 12.00 do 13.00 Dzierżąznej, Czarnej Niwy i Józefowa
  • Od 13.00 do 14.00 Galewa
  • Od 14.00 do 15.00 Izabelina i Wincentowa
  • Od 15.00 do 16.00 Chrząblic
  • Od 16.00 do 17.00 Bratuszyna
Powrót na górę