I Komunia Święta w roku 2020

Komunikat Kurii Diecezjalnej dotyczący uroczystości Pierwszej Komunii Świętej i Sakramentu Bierzmowania

  1. do czasu ustania stanu epidemii zawiesić organizowanie jakichkolwiek spotkań formacyjnych i przygotowań (w tym pierwszych spowiedzi) dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej oraz młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Będzie można je na nowo podjąć po powrocie dzieci i młodzieży do szkół;
  2. odwołać wszystkie zaplanowane na miesiąc kwiecień i maj uroczystości pierwszych spowiedzi i Pierwszych Komunii Świętych w parafiach diecezji włocławskiej. Jeżeli stan epidemii będzie trwał nadal, ograniczenie to dotknie także czerwcowych terminów tychże uroczystości;
  3. terminy Pierwszych Komunii Świętych w parafiach należy przenieść na czas ustania zagrożenia, po porozumieniu Księdza Proboszcza z rodzicami dzieci, jednak nie wcześniej, niż na miesiąc czerwiec (o ile nie zajdzie sytuacja, o której w pkt. 2);
  4. pozostawia się możliwość organizowania Pierwszej Komunii Świętej dla pojedynczych dzieci w gronie najbliższej rodziny także w maju (przy przestrzeganiu limitu uczestników liturgii). Może się ona odbyć w dzień powszedni na Mszy parafialnej. Do Księdza Proboszcza i Rodziców należy ocena przygotowania dziecka do tego wydarzenia;
  5. ponieważ w czasie trwania epidemii odwołane są bierzmowania, nowe terminy należy ustalać bezpośrednio z Księżmi Biskupami, najlepiej po ustaniu epidemii.

ks. prał dr Artur Niemira

       Kanclerz Kurii

 

Zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Rodziców jak i p. Katechetkę informujemy, że I Komunia Święta dzieci klas III Szkoły Podstawowej w Galewie z Filią w Chrząblicach planowana jest na:

 

13 września 2020, godz. 10.00

 

Nadal istnieje możliwość Komunii indywidualnej w miesiącu maju i czerwcu – zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. Proboszczem lub z p. Urszulą. 

Prosimy, aby zadbać o powtórzenie z dziećmi formuły spowiedzi.

 

Gdyby tego dnia uroczystość, nie mogłaby się odbyć, będzie możliwość zorganizowania uroczystości indywidualnie dla dziecka. U ks. Proboszcza można rezerwować terminy. 

Terminy do wyboru (wolne):

1) Poniedziałek, 14 września, godz. 16.00 - zarezerwowany termin

2) Wtorek, 15 września, godz. 16.00 - zarezerwoany termin

3) Środa, 16 wrzesnia, godz. 16.00 - zarezerwowany termin

4) Czwartek, 17 września, godz. 16.00 - zarezerwowany termin

5) Piątek, 18 września, godz. 16.00 - zarezerwowany termin

6) Środa, 23 września, godz. 16.00

7) Czwartek, 24 września, godz. 16.00 - zarezerwowany termin

8) Piątek, 25 września, godz. 16.00 - zarezerwowany termin

9) Sobota, 26 września, godz. 10.00 - zarezerwowany termin

10) Poniedziałek, 28 września, godz. 16.00

11) Środa, 30 września, godz. 16.00

12) Czwartek, 1 października, godz. 15.00

13) Piątek, 2 października, godz. 15.00

14) Sobota, 3 października, godz. 10.00 - zarezerwowany termin

15) Poniedziałek, 4 paździenrika, godz. 16.00 

16) Wtorek, 5 października, godz. 16.00

17) Piątek, 9 października, godz. 16.00 - zarezerwowany termin 

 

Ostatnio zmieniany sobota, 02 maj 2020 16:33
Powrót na górę