Nabożeństwa Majowe na wioskach

Na wioskach nabożeństwa majowe (z zachowaniem wskazań i zarządzeń Organów Państwowych) według następującej kolejności:

 • Przy Krzyżu lub figurze (w miarę możliwości) proszę o przygotowanie stolika (małego) z białym obrusem.
 • W danym dniu mieszkańców wioski, proszę o zapalenie świecy w oknie domu od 21.30 do 22.30, jako znaku łączności w modlitwie ze wszystkimi.
 • W poniedziałek o godz. 21.30 przy Świetlicy Wiejskiej na Dzierżąznej, a następnie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem domostw, począwszy od Czarnej Niwy, Józefowa do drogi wojewódzkiej, kolejno wzdłuż drogi wojewódzkiej w kierunku Galewa
 • We wtorek o godz. 21.30 przy figurze na Kalinowej, a następnie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem domostw, w kolejności:
 • Prawa strona od Figury do Pęcherzewa
 • Lewa strona od Pęcherzewa do Gajówki,
 • Prawa strona od Gajówki do Figury.

 

 • W środę o godz. 21.30 przy Krzyżu na Bogdałowie, a następnie błogosławieństwo domostw Najświętszym Sakramentem, począwszy od nr 1 w kierunku krzyżówki, w prawo, następnie „ryneczek”, parcele, Wola.
 • W czwartek o godz. 21.30 przy figurze na Bratuszynie, a następnie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem domostw, począwszy od „kostki brukowej” w kierunku Brudzewa, a następnie od krzyża do drogi wojewódzkiej
 • W piątek o godz. 21.30 przy krzyżu na Wincentowie, a następnie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem domostw, począwszy od krzyża prawa strona do końca, a następnie lewa strona do krzyża.

 

W NASTĘPNYM TYGODNIU:

 • W poniedziałek (11.05) o godz. 21.30 przy Krzyżu na Galewie, a następnie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem domostw, w kolejności:
 • najpierw domy od krzyża po prawej stronie do końca, dalej lewa strona do cmentarza, dalej:
 • „dołek”
 • Domy przy drodze wojewódzkiej w kierunku Turku (Galew i Bratuszyn „górka”)
 • Domy w kierunku cmentarza, najpierw strona prawa, później lewa.

 

 • We wtorek (12.05) o godz. 21.30 przy Krzyżu obok szkoły w Chrząblicach, a następnie błogosławieństwo Najświętszego Sakramentu domostw, w kolejności od krzyża na „górkę”, a następnie prawa strona w kierunku Izabelina I, dalej strona lewa w kierunku Krzyża, dalej obie strony od Krzyża do numeru 1.
 • W czwartek (14.05) o godz. 21.30 przy Krzyżu na Izabelinie I, a następnie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem domostw w kolejności:
 • Od krzyża do końca prawa strona
 • Od końca do numeru 1 lewa strona
 • Od numeru 1 do krzyża prawa strona
 • Następnie przy Krzyżu przejazd na Izabelin II, błogosławieństwo kolejno od krzyża w kierunku Chrząblic
Powrót na górę