Uroczystość ku czci św. Rity z Casia, 21 - 22 05 2021

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, ludzie stoją i w budynku

 

Uroczystości ku czci św. Rity z Casia

Serdecznie zapraszamy do udziału w odpuście ku czci św. Rity z Casii, w dniach 21 - 22 05 2021.
 

Program uroczystości:

Piątek, 21 maja 2021

Godz. 20.00 Nabożeństwo ku czci św. Rity z Casia, przy Jej figurze obok I stacji Drogi Krzyżowej na Kalwarii Galewskiej.

 

Sobota, 22 maja 2021

Godz. 8.30 - 8.50 Spowiedź (konfesjonał pod chórem lub w lesie za kościołem: w zależności od warunków atmosferycznych)

Godz. 9.00 Msza św. z obrzędem poświęcenia róż oraz nabożeństwem majowym (msza z balkonu świątyni)

Godz. 16.15 - 16.45 (tylko) Spowiedź: jak wyżej

Godz. 17.00 Uroczysta suma odpustowa ku czci św. Rity z Casia, której przewodniczyć będzie ks. prał. Stanisław Waszczyński, dawny proboszcz Bazyliki Katedralnej oraz prepozyt Kapituły Katedralnej we Włocławku.
 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

Gdyby były kiepskie warunki atmosferyczne, liturgie sprawowane będą wewnątrz świątyni. Przypominamy, że w środku obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz zachowanie dystansu społecznego.

Powrót na górę