I Komunia Święta

I Komunia Święta

Zarządzenie Bpa Ordynariusza w sprawie I Komunii Świętej

W związku z wprowadzeniem nowej Podstawy Programowej Katechezy Kościoła katolickiego w Polsce niniejszym zarządzam, że od roku 2012/1013 do Pierwszej Komunii Świętej będą przystępowały dzieci z trzeciej klasy szkoły podstawowej. Dziecko powinno przystępować do tego sakramentu w parafii zamieszkania rodziców. Aby dziecko mogło być dopuszczone do Pierwszej Komunii Świętej, powinno być odpowiednio przygotowane. Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej obejmuje uczestnictwo dzieci w nauce religii od przedszkola do klasy trzeciej szkoły podstawowej oraz systematyczne uczestnictwo dzieci i ich rodziców w katechezie parafialnej w parafii zamieszkania rodziców. Stan przygotowania dziecka, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 914), ocenia proboszcz i decyduje o jego…
Czytaj dalej...

Terminy Komunii Świętych

Przewidywany termin I Komunii św. w najbliższym czasie: 1)  5 maja 2019 - nie będzie I Komunii Świętej (brak dzieci) 2)  3 maja 2020 - godz. 11.00 3)  2 maja 2021 - godz. 11.00 4)  1 maja 2022 - godz. 11.00 5)  7 maja 2023 - godz. 11.00  6)  5 maja 2024 - godz. 11.00 
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS