Sakrament Małżeństwa (1)

Informacje związane z Sakramentem Małżeństwa

  1. Narzeczeni trzy miesiące przed ślubem zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu potwierdzenia daty ślubu oraz uzyskania informacji o skompletowaniu niezbędnej dokumentacji potrzebnej do ważnego zawarcia sakramentu małżeństwa.
  2. Do zawarcia sakramentu małżeństwa potrzebne są następujące dokumenty:
   • świadectwo chrztu (nie starsze niż trzy miesiące od daty wystawienia)
   • świadectwo bierzmowania
   • świadectwo z oceną z religii (ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej)
   • zaświadczenie o ukończonej katechizacji przedmałżeńskiej
   • zaświadczenie o ukończonym kursie z poradnictwa rodzinnego
   • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o wykluczeniu przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego ze strony prawa państwowego (ważne tylko 3 miesiące od daty wydania)
  3. Po skompletowaniu dokumentacji narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej dwa miesiące przed ślubem w celu przeprowadzenia rozmowy duszpastersko - kanonicznej oraz wystawieniu zapowiedzi przedślubnych.
  4. Narzeczeni zobowiązani są do odbycia dwóch spowiedzi przedślubnych: I spowiedź zaraz po daniu na zapowiedzi; II spowiedź w dzień lub przeddzień ślubu.
  5. Narzeczeni tydzień przed ślubem zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu omówienia liturgii sakramentu małżeństwa oraz zgłaszają dwóch urzędowych świadków ślubu.

UWAGA: Zmianę dotyczącą daty (godziny) ślubu lub jego odwołanie należy niezwłocznie zgłosić w kancelarii parafialnej.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS