Zapytanie ofertowe Parafii Galew: Podjęcie się zadania administrowania Cmentarza Parafialnego w miejscowości Galew

W nawiązaniu do wskazań przekazanych Ks. Kustoszowi i Proboszczowi naszej Parafii, jak i po wysłuchaniu jego sprawozdania, po zakończeniu wizyty duszpasterskiej (kolędy) ogłaszamy zapytanie ofertowe dotyczące 

Administrowanie i utrzymanie cmentarza parafialnego w Galewie oraz organizacji chowania zmarłych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1. Oferty można składać  do dnia 15 czerwca 2023, godz. 14.00. w siedzibie Parafii (plebania) Galew 1, 62 – 720 Brudzew.

2. Otwarcie złożonych kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Parafii (plebania) dnia 15 czerwca 2023 o godz. 14.05, w obecności Proboszcza, przedstawiciela Rady Parafialnej oraz obecnego Zarządu Cmentarza. 

3. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

4. Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

5. Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

W załączniku treść zapytania ofertowego

 

Ostatnio zmieniany środa, 07 czerwiec 2023 15:35
Powrót na górę