Komunikat Biura Prasowego SPPwG nr 1/07/2014

Dnia 13 lipca 2014 roku o godzinie 16.00 odbyło się zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej przy parafii p.w. Przemienienia Pańskiego i św. Walentego w Galewie, której celem było przygotowanie uroczystości Odpustowych ku czci Przemienienia Pańskiego. Spotkaniu przewodniczył Ksiądz Kustosz Jacek Buda.

 

 

Rozpoczęło się ono powitaniem i modlitwą zainicjowaną przez Księdza Kustosza, w czasie której wspomniano o zmarłym w ostatnich dniach jej członku śp. Janie Szafonim.

Ksiądz Kustosz po modlitwie przedstawił porządek spotkania oraz poinformował, że w dniu 11 lipca br., zostało powołane przy naszym Sanktuarium Biuro Prasowe, którego zadaniem ma być m.in. współpraca z lokalnymi mediami oraz czuwanie nad właściwym udziałem mediów podczas uroczystości odbywających się na Galewskim Wzgórzu Przemienienia. Na rzecznika prasowego została powołana p. Joanna Jasnowska, która ma zająć się organizacją biura.

Następnie ks. Kustosz zaprezentował program tegorocznych uroczystości odpustowych, które rozpoczną się już 28 lipca nowenną do Przemienienia Pańskiego, na którą składać się będzie lektura kolejnych wersów Pisma Świętego, msza św. i modlitwa nowennowa. O posługę podczas kolejnych dni, proszeni są mieszkańcy:

 • W poniedziałek 28 lipca: mieszkańcy Bogdałowa, Bratuszyna i Izabelina;
 • We wtorek 29 lipca: mieszkańcy Galewa i Wincentowa;
 • W środa 30 lipca – mieszkańcy Chrząblic;
 • W czwartek 31 lipca – mieszkańcy Dzierżąznej, Czarnej Niwy, Józefowa, Kalinowej
  • koszenie trawy – zostało zaplanowane na dni po 27 lipca;
  • Dzierżązna – umycie wieczernika, jego ubranie, ubranie frontonu kościoła;
  • Chrząblice – powieszenie flag przy głównej bramie, na masztach przy kościele i na stojakach oraz umycie ławek przed balkonem i w lesie;
  • Kalinowa – ustawienie i umycie konfesjonałów oraz ustawienie znaków informacyjnych;
  • Galew – sprzątnięcie i ubranie balkonu oraz przygotowanie dekoracji przed balkonem;
  • Bogdałów i Bratuszyn – sprzątnięcie kościoła wewnątrz;
  • Izabelin i Wincentów – zwiezienie konfesjonałów, rozebranie dekoracji, poskładanie dekoracji materiałowych;
  • Dzieci szkolne – wyrwanie chwastów i sprzątnięcie chodników wokół Kościoła i stacji Drogi Krzyżowej, porządkowanie terenu po odpuście;
  • O zabezpieczenie trasy Procesji Światła w dniu 1 sierpnia zostanie poproszona OSP w Chrząblicach, w dniu 2 sierpnia OSP w Galewie, natomiast w dniu 4 sierpnia i w dzień odpustu OSP Kalinowa;
  • Zaangażowania parafian w nowennę, zaangażowania świeckich w liturgię odpustową, procesję eucharystyczną w poniedziałek i po sumie odpustowej – Pani U. Frącala;
  • Przygotowania Kościoła i terenu wokół – Pan Ł. Lipiński;
  • Obsługi Rosarium – Pani E. Parafiniuk;
  • Nadzoru terenu za organistówką do zabudowań Pani Opitz – Pan S. Majda;
  • Służby Porządkowej OSP – Pan J. Budynek;
  • Przebiegu zbiórki ofiar podczas Mszy Świętych – Pan S. Majda;
  • Służby Liturgicznej – Pan Ł. Lipiński;
  • Komunii Świętej w wieczerniku i podczas Mszy Świętych – Pan R. Frącala i Pan G. Sosiński;
  • Porządkowania terenu po Odpuście – Pan Ł. Lipiński i Pan S. Lipiński;
  • Kontaktów z mediami – Pani J. Jasnowska.
 • W każdy pierwszy piątek miesiąca odbywać się będzie w naszym Sanktuarium Apel Jasnogórski;
 • Na dzień 7 września planowany jest Dzień Skupienia Kół Żywego Różańca naszej Parafii.
 • W dniu 19 września w rocznicę objawień Matki Bożej w La Salett, rozpocznie się nawiedzenie Matki Bożej w znaku Jej figury w naszych rodzinach. Podczas spotkania dokonano losowania kolejności wiosek, które Matka Boże będzie nawiedzać. I tak najpierw przybędzie do rodzin mieszkających na Dzierżąznej, Czarnej Niwie i Józefowie, a następnie nawiedzi kolejno: Chrząblice, Galew, Wincentów, Bratuszyn, Izabelin, Kalinowa, Bogdałów. Nawiedzenie na danej wiosce rozpoczynać będzie się i kończyć mszą św. sprawowaną w int. mieszkańców w naszym Sanktuarium. Istnieje tez możliwość odprawienia takiej mszy św. na rozpoczęcie bądź zakończenie na wiosce. Wszystko zależeć będzie od jej mieszkańców. Na czas rekolekcji, świąt, odpustów, przewidywane będą przerwy w nawiedzeniu. Czas peregrynacji Matki Bożej w znaku figury z La Salett zakończy się prawdopodobnie pod koniec września 2015 roku.
 • W dniu 1 listopada wieczorem planowane są Zaduszki Parafialne zaś w trzeci wtorek listopada odbędą się kolejne już Zaduszki Nauczycielskie
 • I Komunia Święta – została zaplanowana na I niedzielę maja, czyli w 2015 roku na 3 maja na godzinę 11.00;
 • Grupa kandydatów do bierzmowania, kontynuować będzie nadal swoje przygotowanie. Udzielenie tego Sakramentu młodym, planowane jest na rok 2016.
 • 31 maja 2015 – odbędzie w naszym Sanktuarium spotkanie Matek Boskich w obrazach czy figurach czczonych w sąsiednich parafiach i okolicy.

Odpustem sierpniowym nasza Wspólnota rozpoczyna IV rok nowenny jubileuszowej, który w tym roku przeżywać będziemy pod hasłem: MARYJA, Niepokalana, Dziewica, Bogurodzica, Wniebowzięta, Matka Kościoła. Dlatego też pierwszy dzień sierpnia przeżywać będziemy jako Dzień Maryjny, o godz. 20.00 sprawowana będzie msza św., po której w procesji światła udamy się wyznaczoną trasą, modląc się i powierzając nasze rodziny i nas samych opiece Matki Bożej.

Sobota 2 sierpnia przeżywana będzie, jako Dzień Papieski i tak jak dzień wcześniej o godz. 20.00 msza św. z nowenną do św. Jana Pawła II i procesją z Jego relikwiami.

W niedzielę 3 sierpnia porządek mszy św. będzie tak jak zawsze, zaś o godz. 20.00 spotkamy się na cmentarzu parafialnym, gdzie sprawowana będzie msza św. w int. zmarłych parafian, fundatorów, dobrodziejów, pielgrzymów i pątników naszej Parafii i Sanktuarium.

Poniedziałek 4 sierpnia to Dzień Róż, z mszą św. i nowenną do św. Rity oraz procesją z Jej relikwiami.

Uroczystości odpustowe ku czci Przemienienia Pańskiego rozpoczną się mszą św. w wigilię 5 sierpnia sprawowaną o godz. 17.00, po której nastąpi procesja eucharystyczna. Tego dnia jesteśmy także zaproszeni na Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

Rozpoczęcie IV roku nowenny zostanie oznajmione uderzeniem w dzwon Maryja, znajdującym na naszej dzwonnicy przed kościołem oraz modlitwą o godz. 16.50.

W dzień odpustu msze św. z loggii świątyni o godz. 7.00; 8.30; 10.00 dla pielgrzymów z Turku i okolic; 11.30 – Suma; 15.00 dla pielgrzymów z Gdańska; 17.00 zakończenie odpustu.

Mszy św. dla pielgrzymów z Turku przewodniczyć będzie ks. prał. Marek Kasik z Turku, zaś uroczystej sumie ks. prał. dr hab. Jacek Szymański, Rektor WSD we Włocławku. Tegorocznym kaznodzieją odpustowym będzie ks. dr Marek Wilczewki z Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku.

Kontynuacją uroczystości Odpustowych jest niedziela 10 sierpnia, gdzie o godzinie 15.00 na Cmentarzu Cholerycznym w Turku (Zdrojki Lewe) odbędzie się Msza Święta w intencji ofiar epidemii cholery w 1837 r. A także niedziela 21 września gdzie o godzinie 15.00 w Sanktuarium odbędzie się IV parafialno – gminny przegląd chórów i zespołów muzycznych.

Kolejnym tematem, jaki został omówiony przez Parafialną Radę Duszpasterską był przydział zadań odpustowych. Zgodnie z ustaleniami z poprzednich lat został przyjęty ten sam podział zadań, co następuje:

W trakcie spotkania Rady Parafialnej zostały wyznaczone osoby, które będą odpowiedzialne za pewne prace przed, w trakcie i po Odpuście, a mianowicie w kwestii:

Po ustaleniu wszystkich istotnych zagadnień związanych z uroczystościami odpustowymi Ksiądz Kustosz przeszedł do następnego punktu spotkania, którym była Prezentacja Programu Duszpasterskiego na rok 2014/2015.

Jak już wcześniej było wspomniane kolejny rok nowenny przezywać będziemy pod znakiem Maryi. 

Na ten rok zostało zaplanowanych szereg wydarzeń, do których należy zaliczyć m.in.:

Ostatnim z punktów do omówienia był temat dziękczynienia za plonu. Tzw. Dożynki Parafialne, które zostały zaplanowane na 23 sierpnia 2014 r. na godzinę 17.00.

Spotkanie zakończyło się o godz. 18.00 wspólną modlitwą.

Wszystkich Parafian prosimy o czynną i ofiarną pomoc w przygotowaniach do tegorocznego odpustu na Przemienienie Pańskie, aby błogosławione przeżycia tego dnia stały się udziałem nie tylko nawiedzających nasze Wzgórze Pielgrzymów i Pątników, ale i nas wszystkich, którzy tutaj mieszkamy na co dzień.

Niech kolejny rok naszej nowenny jubileuszowej pogłębi naszą wiarę, odnowi nasza ufność i pobudzi naszą miłość do drugiego człowieka, ale także i do tej świątyni i tego Sanktuarium, które zostało ustanowione dla naszego rozwoju duchowego. Niech czas nawiedzenia Matki Bożej w znaku figury z La Salett, Jej Matczyne łzy, które płynęły i płynęły, pouczą nas o powadze naszych win, o naszej obojętności oraz o konieczności niezwłocznego nawrócenia. Łzy Matki Boga i Matki ludzi, mówią nam, z jak wielką powaga powinniśmy przyjąć Jej Orędzie w naszych rodzinach – prosi ks. Kustosz.

Rzecznik Prasowy SPPwG

Joanna Jasnowska

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 sierpień 2014 09:27
Powrót na górę