Zakres modlitwy wymaganych na egzamin przed bierzmowaniem

Kandydaci do Bierzmowania, powinni wykazać się znajomością nastepujących modlitw:

1. Modlitwa Pańska
2. Pozdrowienie Anielskie
3. Skład Apostolski
4. Dekalog
5. Główne Prawdy Wiary
6. Siedem Sakramentów Świętych
7. Siedem Grzechów Głównych
8. Cnoty główne - kardynalne
9. Cnoty boskie
10. Warunki dobrej spowiedzi
11. Przykazanie Miłości
12. Uczynki miłosierne względem duszy
13. Uczynki miłosierne względem ciała
14. Ostateczne rzeczy człowieka
15. Przykazania Kościelne
16. 7 Darów Ducha Świętego

Ponadtow wskazane jest by kandydat wiedział:
1. Siedem cnót głównych
2. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu
3. Grzechy wołające o pomstę do nieba
4. Grzechy Cudze
5. Doskonałość Chrześcijańska
6. Owoce łaski Ducha Świętego
7. Skutki Sakramentu Pokuty
8. Błogosławieństwa Ewangeliczne
9. Stacje Drogi Krzyżowej
10. Tajemnice Różańcowe

Powrót na górę