Komunikat z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dniu 30 kwietnia 2017

Dzień 30.04.2017 to data, która wpisuje się w działalność Parafialnej Rady Duszpasterskiej. W  tym dniu odbyło się posiedzenie PRD przy Parafii Przemienienia Pańskiego
i św. Walentego w Galewie. Tematyką spotkania, któremu przewodniczył ks. Kustosz Jacek Buda było m.in:


1. Wybór w-ce przewodniczącego PRD i sekretarza

2. Zapoznanie i wybór komisji i zespołów działających przy PRD

3.Wstępne sprawozdanie i informacja z prac Zarządu Cmentarza

4. Wydarzenia Duszpasterskie , które będą miały miejsce w naszym sanktuarium od maja do września 2017 roku

5. Planowane prace w sanktuarium wiosna – jesień 2017 

6.Srawozdanie finansowe 2011-2016

7. Wolne wnioski

8. Zakończenie

Po zatwierdzeniu porządku ks. Kustosz stwierdził iż jest to pierwsze robocze posiedzenie
w tej kadencji Rady w związku z tym należy dokonać wyboru w-ce przewodniczącego 
i sekretarza Rady. Poprosił, więc o zgłaszanie kandydatur i tak na w-ce przewodniczącego zostali zgłoszeni Mirosław Rosicki i Bogusław Górski, a na sekretarza Urszula Frącala.
W wyniku tajnego głosowania, nad którym czuwała komisja w składzie Ks. Kustosz Jacek Buda, Danuta Ziółkowska i Małgorzata Malesza w-ce przewodniczącym PRD został wybrany Mirosław Rosicki a sekretarzem Urszula Frącala.


Następnie ks. Jacek Buda przekazał  w formie pisanej obecnym członkom propozycję komisji i zespołów , które mogłyby  zacząć funkcjonować w ramach działań PRD prosząc równocześnie o dobrowolny wybór w jakiej komisji czy zespole pragnęli by pracować w ramach Rady. W skład zespołów i komisji zaproszeni są także parafianie z poza członków PRD.

W dalszej kolejności Mirosław Rosicki i Małgorzata Malesza poinformowali skrótowo o działaniach Zarządu Cmentarza skupiając się głównie na oświadczeniach dysponentów grobów. Stwierdzili, że w każda niedzielę po mszy świętej o 9 i 11:30 pełniony jest dyżur w czasie którego przyjmowane są dokument związane z grobami na naszym cmentarzu. Zainteresowanie jest spore ale zwrócili uwagę iż należy przypominać w ogłoszeniach parafialnych, że trwa cały czas proces porządkowania administracyjnego zasobów cmentarza. Padła propozycja aby na osobnej kartce tabliczce przy bramie wejściowej i bocznej furtce napisać wyraźnie do kiedy trwa cały proces.

W dalszej kolejności każdy członek rady otrzymał od ks. Kustosza na piśmie harmonogram wydarzeń jakie będą miały miejsce w okresie maj – wrzesień w naszym sanktuarium. Ksiądz Proboszcz szczególny nacisk położył na:

Ø  I Komunia święta – 7.05.2017

Ø  Gminny Dzień Strażaka – 14.05.2017

Ø  Piknik Rodzinny – 21.05.2017

Ø  Prymicja ks. Neoprezbitera Dawida Majdy 28.05.2017

Ø  Boże Ciało 15.06.2017

Ø  Eucharystia Młodych 16.06.2017

Ø  Odpust Przemienienie Pańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem transmisji przez TV POLONIA 6.08.2017

Ø  Dzień skupienia Kół Żywego Różańca  17.09.2017.

Ksiądz Kustosz Jacek Buda w następnym punkcie porządku posiedzenia omówił plan prac na ternie naszego Sanktuarium skupiając szczególna uwagę na to, iż prowadzone są prace projektowe w celu uzyskania stosownych pozwoleń na wykonanie i realizację Kalwarii Saletyńskiej przedstawiając miejsce gdzie będzie zlokalizowana.

Kontynuując przebieg zebrania Proboszcz parafii przedstawił informację o finansach w latach 2011-2016 uwzględniając w niej wszystkie działania remontowo inwestycyjne.

Wolne wnioski to moment w porządku obrad, kiedy to zebrani mogli przedstawić, zadać pytania oraz zgłaszać swoje uwagi – propozycje. W tym momencie głos zabrał m.in. Sławomir Gacka , który stwierdził że tak jak wynikało z informacji przy przedstawianiu o finansach na inwestycje i remonty, stan organistówki i plebani jest w stanie katastrofalnym i że jest to ostatni moment aby coś w tym zakresie poczynić m.innymi składając odpowiednie wnioski o pozyskanie funduszy z zewnątrz parafii. Na ten sam problem zwrócił uwagę Grzegorz Janik i Mirosław Rosicki oraz Bogusław Górski stwierdzając, że nie da się funkcjonować mieszkać w warunkach, kiedy coś może spaść na głowę lub kiedy sypią się i odpadają tynki a przy tym jest masę różnego rodzaju robactwa i „zwierzątek” Dyskutanci podkreślali, że należy wykorzystać każdą okazję, aby coś z tym zrobić gdyż to nie są warunki, w jakich powinien żyć człowiek XXI wieku. Na tym posiedzenie zakończono.

Rzecznik Sanktuarium 

Ostatnio zmieniany środa, 10 maj 2017 19:34
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Powrót na górę