Komunikat z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej

KOMUNIKAT

z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej,

które miało miejsce dnia 20 marca br., po mszy św. wieczornej w kościele.

Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej prowadził ks. Jacek Buda – proboszcz parafii, a uczestniczyli w nim członkowie Rady oraz parafianie w liczbie 30 osób.

Na spotkaniu ks. Proboszcz przedstawił informację nt.:

 • Rozwoju kult Katarzyny Sulej, jako podstawa rozpoczęcia procesu informacyjnego na etapie diecezjalnym
 • Realizacji projektu parafii „W cieniu Galewskiej Góry Przemienienia” Rewitalizacja historycznej części wzgórza Galewskiego.
 • Wniosku Parafii złożonego dnia 8 sierpnia 2012 r, na remont dachu świątyni w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
 • Prac już wykonanych w ramach w/w wnioski i tych które jeszcze czekają na realizację
 • Wniosków składanych przez Parafię u Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Możliwości pozyskiwania kolejnych funduszy w ramach Perspektywy 2014 – 2020.

 

 

 1. Dokumentacja umożliwiająca realizację projektu parafii: W CIENIU GALEWSKIEJ GÓRY PRZEMIENIENIA” REWITALIZACJA HISTORYCZNEJ CZĘŚCI WZGÓRZA GALEWSKIEGO.
 • Inwestycja Celu Publicznego – decyzja nr RG.6733.11.2011 z dnia 4 kwietnia 2011 r.
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku z dnia 29 marca 2012 r.
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Koninie: Pozwolenie nr 57 / 2012 / A z dnia 10 kwietnia 2012 r. – wygasa w grudniu 2016 r.
 • Starosta Turecki: Decyzja nr 165 / 12 z dania 19 kwietnia 2012 r.
 • Zawiadomienie o przystąpieniu do robót budowlanych z dnia 6 września 2012 r. – Prace rozpoczęto w dniu 17 września 2012 – wieża kościoła 

 

 1. Zamierzenia remontowo – budowlane ujęte w w / w projekcie a dotyczące kościoła:

 

 • Wymiana Konstrukcji Dachu, pokrycia, wymiana stropów i sklepień (będzie teraz realizowane)
 • Wymiana konstrukcji drewnianej wieży wraz z pokryciem (już zrealizowane)
 • Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów, ścian i posadzek (będzie teraz realizowane)
 • Remont stolarki okiennej i drzwiowej (częściowo zrealizowane: okna na wieży i w zakrystii, główne drzwi wejściowe do świątyni)
 • Wykonanie nowej wentylacji  (będzie teraz realizowane)
 • Wymiana instalacji elektrycznej i nagłośnieniowej (elektryka będzie teraz realizowana)
 • Remont elewacji (do realizacji w przyszłości)
 • luminacja wieży i sygnaturki (będzie teraz realizowane)

 

 1. Prace już wykonane w ramach projektu:

 

 • REMONT WIEŻY KOŚCIOŁA: hełm, robocza techniczna klatka schodowa, wymiana stropu nad organami, robocze podświetlenie rozety i okien wieżowych, renowacja okien wieżowych z dodaniem podwójnych okien.
 • Wymiana okien w Zakrystii, z przygotowaniem pod ewentualne witraże
 • Wykonanie nowych chodników w lesie za kościołem, przy organistówce i przy plebanii – ok. 268 m2
 • Przesunięcie i tymczasowe wykonanie ogrodzenia przy plebanii

 

 1. Prace przewidywane do wykonania w najbliższym czasie: kwiecień – czerwiec 2015:

 

Prace remontowo – budowlane przy zabytkowym kościele obejmować będą (szczegóły w przedmiarze dostępnym na stronie internetowej Sanktuarium):

 

 1. Przygotowanie projektu technicznego
 2. Roboty przygotowawcze: budowa ogrodzeń, bram z siatek, furtek, rynien do gruzu, usunięcie gruzu, podstemplowanie zagrożonych stropów
 3. Roboty rozbiórkowe: montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych, rozebranie rynien z blachy, rozebranie obróbek blacharskich, rozebranie pokrycia dachowego z blachy, rozebranie drewnianej więźby dachowej, rozebranie podług drewnianych, usunięcie ze stropów drewnianych polep, rozebranie podsufitek
 4. Konstrukcja dachu, pokrycia, opierzenia, rynny, rury spustowe

 

   • Wieniec monolityczny
   • Zbrojenie konstrukcji
   • Przygotowanie i montaż: marki stalowe i elementy montaż krokwi stalowych
   • Konstrukcja dachu
   • Konstrukcja wsporcza sygnaturki drewnianej
   • Malowanie konstrukcji farbą do gruntowania, przeciwrdzeniową
   • Malowanie konstrukcji farbą nawierzchniową zabezpieczającą przeciwpożarowo (pęczniejącą

 

 • Sygnaturka drewniana: wykonanie konstrukcji drewnianej, opierzenia blachą tytanowo-cynową, odnowienie krzyża, dzwonu, montaż.
 • Deskowanie połaci dachowych
 • Ułożenie na krokwiach ekranu – membrany dachowej izolacyjnej
 • Pokrycie dachów blachą tytanowo – cynową: nawa, kaplica
 • Obróbki z blachy tytanowo – cynowej
 • Instalacja odgromowa: montaż zwodów, złączy kontrolnych, iglic, badania i pomiary
 • Sufit podwieszony – z deskowaniem, tynkiem (zgodnie z przedmiarem)
 • Rusztowania do wykonania sufitu
 • Dach – dawna zakrystia, przedsionek przy kaplicy Przemienienia

 

    • Rozebranie rynien z blachy, obróbek blacharskich
    • Rozebranie pokrycia dachowego
    • Konstrukcja dachu, pokrycie, opierzenia, rynny, rury spustowe
    • Sufit podwieszony – z deskowaniem, tynkiem (zgodnie z przedmiarem)

 

 1. Wentylacja – wszystkie elementy termiczne zabezpieczone przed wykraplaniem wilgoci do wnętrza obiektu
 2. Instalacje elektryczne: m.in. Montaż i podłączenie opraw oświetlenia wnętrza kościoła
 3. Rusztowania nawa – montaż i demontaż rusztowań
 4. Ściany fundamentowe:

 

 • Rozebranie – rozbicie konstrukcji betonowych
 • Wykopy wąskoprzestrzenne
 • Odgrzybianie łatwo dostępnych spoin
 • Odgrzybianie łatwo dostępnych ścian z cegły
 • Izolacja pionowa
 • Obróbki z blachy cynkowo – tytanowej
 • Drenaż wokół budynku
 • Opaska wokół budynku

 

 

 1. Wnioski składane u Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Wnioski na remont dachu kościoła w Galewie składane były:

 

 • Jesienią 2012 r. wynik 52 pkt.
 • Wiosna 2013 r.  (stolarka okienna) wynik 54 pkt.
 • Jesień 2013 r. wynik 62 pkt.
 • Jesień 2014 r. wynik 63,5 pkt.
 • Liczba maksymalna pkt. 100,
 • Dofinasowanie przyznawane jest od 70 pkt. I więcej
 • Odwołanie może być składane, jeżeli wniosek uzyskał co najmniej 50 pkt. 

 

 1. Unijne fundusze w Wielkopolsce do roku 2020 – dane październik 2014

 

W perspektywie unijnej na lata 2014 – 2020 wynika, że nie będzie już możliwości otrzymania dofinasowania czy refundacji na prace typowo remontowo – budowlane w obiektach kultu religijnego.

 

 1. Podsumowanie:

 

Ponieważ w nowej perspektywie unijnej na lata 2014 – 2020 nie będzie już możliwości otrzymania dofinasowania na remont dachu i wykonania innych prac wskazanych we wniosku do PROW z roku 2012, czyli refundacji tej wielkości, co teraz jest możliwa do otrzymania (75 % zrealizowanego zadania).

W następnym rozdaniu zasadniczo nie mamy szansy na otrzymanie aż takiego dofinasowania czy refundacji, a samodzielnie nigdy nie będziemy gotowi i posiadali wystarczającej ilości środków by z takim zadaniem się zmierzyć. Pokornie proszę Wspólnotę o podjęcia próby zmierzenia się z tym remontem już teraz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnio zmieniany sobota, 21 marzec 2015 16:55
Oceń ten artykuł
(6 głosów)
Powrót na górę